I SAMARBETE MED GREEN APPS TECHNOLOGIES INTERNATIONAL AB
Bildkälla: Ninnie Wikström, VD Green Apps

Green Apps: En spännande framtid i sikte

annons Green Apps har gjort många framsteg i år och ser nu fram emot att fortsätta sin resa mot att göra Sverige och världen mer hälsosam och hållbar. Trots en del utmaningar under 2023, har året varit både utvecklande och givande och företaget planerar nu att skala upp sina insatser för att uppnå ännu större framgångar under kommande år.

Förbättrade nyckeltal och framtidsutsikter

Green Apps har sett positiva resultat inom sina olika affärsområden, och detta har gett företaget möjligheten att expandera ytterligare. Ett av de stora stegen framåt är att öka antalet retreats, vilket är en central del av deras erbjudande. Retreats ger människor möjlighet att koppla av, lära sig om hälsa och hållbarhet samt skapa meningsfulla förändringar i sina liv.

Dessutom har Green Apps ambitiösa planer för att lansera en ny föreläsningsplattform på ekoappen.se under det första kvartalet 2024. Denna plattform kommer att vara en ny källa till kunskap och information om ämnen som rör hälsa och hållbarhet. Det är en spännande utveckling som kommer att ytterligare berika användarupplevelsen.

Under det andra kvartalet 2024 är det också planerat att lansera ett nytt medlemskap, vilket kommer att öppna upp för ytterligare inkomstströmmar. Detta kommer att göra det möjligt för Green Apps att stärka sin ekonomiska grund och fortsätta sin mission att främja hälsa och hållbarhet.

Delägares värdefulla stöd

Genom att delta i den kommande emissionen kan du som delägare aktivt bidra till företagets tillväxt och framgång. Det är ett sätt att vara med och forma framtiden för Green Apps och dess positiva påverkan på samhället.

En framgångsrik resa hittills

Green Apps har redan uppnått mycket på sin resa mot att göra Sverige och världen mer hälsosam och hållbar. Samarbetspartners, gäster och andra intressenter ger företaget väldigt positiv feedback. Detta beror på det unika sätt som Green Apps bygger sina plattformar, med användarnas intresse och engagemang som centrala komponenter.

Bakgrund till emissionen

- Det har varit ett utvecklande och givande år där våra affärsområden förbättrade sina nyckeltal och nu ska vi skala upp dessa ytterligare. Förutom att öka upp antalet retreats, avser vi att under Q1 2024 lansera vår nya föreläsningsplattform. Under Q2 planerar vi även att lansera vårt nya medlemskap, som möjliggör för ytterligare ett intäktsben. Genom ditt fortsatta stöd som delägare, när du tecknar dig i denna emission, så bidrar du till att vi kan genomföra satsningarna och därmed stå ännu starkare innan årets slut. Vi ser fram emot att kunna uppdatera dig kring framstegen under 2024.

”Vårt mål är tydligt: Med en framgångsrik kapitalanskaffning har vi starka förhoppningar om att kunna presentera ett positivt rörelseresultat för bolaget redan under början av 2024. Efter detta ser vi fram emot att ta nästa steg och har som målsättning att genomföra en notering.

Vi är övertygade om att vår vision och vårt engagemang, tillsammans med dig som delägare, kommer att ta Green Apps till helt nya höjder och öppna dörrar till fler spännande möjligheter. Stort tack för att du följer med oss på den fortsatta resan!”.

Ninnie Wikström, VD

 


Erbjudandet i korthet

Teckningstid: 13 september - 1 november 2023

Teckningskurs: 0,016666667 SEK per ny B-aktie. Courtage utgår ej.

Emissionsvillkor: En aktie (1) ger en (1) uniträtt. Det krävs tre (3) uniträtter för att

teckna en (1) unit. Varje unit innehåller tolv (12) aktier serie B.

Emissionsvolym: Vid full teckning tillförs bolaget 5 003 608 kr.

Värdering pre-money: 1,2 MSEK pre money.

Antalet units i erbjudandet: 25 018 043

Antalet aktier i erbjudandet: 300 216 516

Antal aktier före emissionen: 75 054 130

Teckning via Aqurat

Läs mer om bolaget och emissionen här

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Green Apps Technologies International AB. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER