I SAMARBETE MED RESQUNIT
Bildkälla: Resqunit

Havsteknologibolaget Resqunit erbjuder en innovativ och högteknologisk lösning på fiskerinäringens lönsamhets- och miljöproblem

Intervju Det norska havsteknologibolaget Resqunit, som noterades på Nasdaq First North Growth i november 2021, har åtagit sig att öka hållbarheten i den globala fiskeindustrin. Genom att använda sensordata och mjukvara för att öka fångstförutsägbarheten i kombination med säkerhetssystem som avväpnar och hämtar förlorade fiskeredskap, strävar bolaget efter att minimera resursanvändning och slöseri med biomassa genom “spökfiske”. Det berättar Helge Trettø Olsen, vd och medgrundare av Resqunit.

 

Berätta om Resqunit och bolagets affärsidé

–Resqunit grundades 2017.  Vi utvecklar och marknadsför både hårdvara, såsom produkter för att kunna hitta sin fiskeriutrustning, och havsdata som bland annat hjälper fiskare att identifiera var de kan fånga mest fisk och därigenom effektivisera sitt fiske. Genom sensordatainsamling och mjukvara siktar vi på att öka kunskapen om haven och öka fångstförutsägbarheten, vilket genererar såväl ekonomiska som hållbarhetsmässiga fördelar. Vi har en bred bas av aktieägare, från mindre privata investerare som brinner för produkterna och framtidsutsikterna, till stora internationella investeringsfonder.

Vad är spökfiske och varför är det ett stort globalt ekonomiskt och miljömässigt problem?

–Varje år försvinner mellan 500 000 och 1 000 000 ton fiskeredskap till havs, i genomsnitt 10 procent av all fiskeutrustning som används globalt, ett fenomen som ofta kallas för spökfiske. En betydande del av utrustningen är tillverkad av plast, som med tiden löses upp i mikroplastpartiklar och kommer in i näringskedjan. Förlorade redskap skadar både fisket, djurbestånden och miljön. Hittills har förlorade fiskeredskap ofta återfunnits med manuella sökinsatser, vilket är resurskrävande. Vårt uppdrag är att bekämpa spökfiske och öka havets hållbarhet genom att hämta förlorade fiskeredskap och samla in och analysera havsdata med hjälp av våra högteknologiska lösningar för fiskeredskap.

Ert erbjudande består dels av produkten Resqunit, dels analys av havsdata. Hur ser marknaden ut globalt för dessa produkter och tjänster?

–2019 lanserade vi den första versionen av Resqunit och invigde ett kontor i Halifax i Kanada. Sedan dess har vi arbetat intensivt med teknikutveckling. Under 2022 planerar vi att lansera en ny och mer högteknologisk produkt, anpassad för internationellt bruk. Vi var först med att ta reda på hur man kan använda havssensorer i större utsträckning än något annat företag, med fiskeredskap som bärare. Insamlingen av data kommer att göra det möjligt för fiske, statliga institutioner och fritidsfiskare att fiska mer hållbart och på så sätt förbättra ett ansvarsfullt fiske. Vi planerar att lansera vår högteknologiska havsdatatjänst under 2022 och erbjuda den som en abonnemangstjänst för såväl fiskerinäringen som oljebolag, fiskodlingar, metereologiska bolag och andra aktörer som är i behov av havsdata för att effektivisera sin verksamhet.

Hur kan er havsdatatjänst bidra till att effektivisera och minska den globala fiskerinäringens klimatpåverkan?

–I fiskerinäringen används måttet catch per unit effort för att beräkna de resurser som krävs för att fånga en viss mängd fisk. Vår havsdatatjänst bidrar till att fiskare kan öka sin catch per unit effort med mellan 3 och 15 procent. Med hjälp av sensorer samlar vi in och sammanställer data från många olika källor. Det kan exempelvis vara uppgifter om havstemperatur, syrehalt, salthalt och liknande som bidrar till att fiskare med större precision kan förutse var de kan fånga mest fisk. Genom att spendera mindre tid på havet minskar arbetsmiljörisken samtidigt som lönsamheten ökar och den miljömässiga påverkan minskar.  Eftersom vi kommer att sälja havsdatatjänsten som en SaaS-baserad abonnemangstjänst så räknar vi med att den kommer att generera en stabil intäktsbas till bolaget.

Hur ser era expansionsplaner ut?

–Under Coronapandemin har vi ägnat oss åt ett intensivt produkt- och teknologiutvecklingsarbete. Vi arbetar även med att bygga upp ett globalt återförsäljarnätverk. Samtidigt har vi förstärkt vår egen försäljningsorganisation och testat vår produkt i bland annat Karibien, Florida och Norge. Noteringen på Nasdaq First North Growth bidrar även till att vi står väl rustade när vårt erbjudande är redo för internationell lansering under 2022.

"Vi är hittills ensamma om att ha utvecklat en högteknologisk lösning som kan hjälpa fiskare att effektivt och smidigt återfinna förlorad fiskeutrustning".

Helge Trettø Olsen, vd och medgrundare av Resqunit.

 

Vilka faktorer gör Resqunit till ett intressant bolag för presumtiva aktieägare?

–Det finns uppskattningsvis 200 miljoner fiskare och 2 miljoner kommersiella fiskefartyg runtom i världen, så vår marknadspotential är enorm. Vi är hittills ensamma om att ha utvecklat en högteknologisk lösning som kan hjälpa fiskare att effektivt och smidigt återfinna förlorad fiskeutrustning. Vårt havsdataerbjudande är attraktivt för en bred målgrupp, som har konkret nytta av havsdata i sin dagliga verksamhet.  Vi har även ett samarbete med tv-serien Deadliest Catch, som leds av den världskända fiskeprofilen Sig Hansen och sänds i 150 länder runtom i världen. Sig Hansen är dessutom en av våra största aktieägare. Timingen för vårt erbjudande är perfekt, intresset för havsdata och lösningar som kan minimera spökfiskeproblematiken är för närvarande mycket stort och vi står nu på tröskeln till internationell lansering. FN har utnämnt detta årtionde till ”Ocean decade” och världen har ett ökat fokus på hållbara havsnäringar. Vi ser redan nu att det har gjorts flera regulatoriska förändringar som verkar till vår fördel. Det kan i framtiden innebära att den typ av lösningar vi erbjuder blir obligatoriska.  

Fakta: Resqunit är verksamma inom teknik- och fiskeindustrin. Bolaget utvecklar utrustning för att återhämta förlorade fiskeredskap och insamling av marina sensordata. Lösningarna är baserade på reservbojar som är monterade på fiskeredskap som exempelvis hummerfälla och krabbkrukor. Genom sensordatainsamling och mjukvara är bolagets vision att öka kunskapen om haven och öka fångstförutsägbarheten. Resqunit har sitt huvudkontor i Norge och är noterat på Nasdaq First North Growth, ticker RESQ.

Text: Annika Wihlborg

 Helge Trettø Olsen, vd och medgrundare av Resqunit

Läs mer om bolaget här

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Resqunit. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER