I SAMARBETE MED SHT
Bildkälla: Stockfoto

IPO-aktuella Smart High-Techs nanomaterial ökar prestandan, minskar energiförbrukningen och förlänger livslängden på elektronikprodukter

intervju Nanoteknologibolaget Smart High-Tech, SHT, har utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial för elektronik- och kraftmodulkylning i exempelvis mobiltelefoner och datorer. SHT:s vision är att bli en världsledande leverantör av nanobaserat material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. I november noteras SHT på Spotlight Stock Market och i slutet av 2021 är ambitionen att bolagets nystartade fabrik i Kina ska vara i drift. Det berättar SHT:s vd Thien Laubeck.

Berätta om SHT och bolagets affärsidé

–Vi har utvecklat en unik och patenterad grafenförstärkt tillverkningsteknologi och GT-serien, en produkt som är resultatet av mångårig forskning vid Chalmers Tekniska Högskola. Vår produkt är en högpresterande och konkurrenskraftig premiumprodukt som både kyler av komponenter och minskar energiförbrukningen i exempelvis datorer och mobiltelefoner. Vår affärsmodell baseras på försäljning till högteknologiska företag som använder GT serien för kylning av exempelvis processorer, grafikchips, lasrar och lysdioder, med mera.

Hur ser du på den globala efterfrågan för avkylning av högprestandaelektronik?

–Såväl konsumentelektronik som kommersiell högprestandaelektronik utvecklas ständigt mot allt mindre, lättare, snabbare system med mer funktionalitet, inte minst i takt med att 5G-teknologin får ett brett genomslag. Det innebär att fler effektkrävande komponenter integreras i mikrosystemen på en allt mindre yta, vilket leder till en ökad effekttäthet och i förlängningen högre arbetstemperatur. En höjd arbetstemperatur begränsar produkternas prestanda och förkortar dessutom dess livslängd. Behovet av effektiv temperaturreglering i form av värmeavledning i elektronikprodukter är därmed av större betydelse nu än någonsin tidigare, speciellt med tanke på målsättningen om ett hållbart samhälle.

Under hösten noteras SHT på Spotlight Stock Market, första handelsdagen beräknas till 18 november. Vad är bakgrunden till noteringen?

–Vi inledde vår kommersialisering för drygt två år sedan och befinner oss nu i en mycket spännande utvecklingsfas. Noteringen ökar vår synlighet gentemot investerarmarknaden och gör det möjligt för oss att genomföra de investeringar som krävs för att vi ska kunna ta nästa steg på vår tillväxtresa. I oktober genomför vi även en emission på 22 miljoner kronor, medel som vi avser att använda till att förstärka vår tillverkningsenhet i Sverige samt att förstärka vår försäljningsorganisation.

Ni etablerade under våren ett dotterbolag och en fabrik för högvolymstillverkning i Kina. Berätta mer om satsningen.

–Bakgrunden till den strategiska investeringen i Kina är att öka tillgänglighet till marknaden i Sydostasien samt att korta ned ledtid på supply chain till potentiella kunder då över 65 procent av all elektroniktillverkning sker i Asien. Vi har nu en produktion med utrustning, laboratorium och personal på plats och väntar bara på några sista tillstånd från myndigheterna för att kunna driftsätta fabriken. Till största delen har dessa investeringar gjorts med medel som kinesiska investerare bidragit med när de gått in som delägare i vårt dotterbolag.

Hur ser SHT:s tillväxtagenda ut under de kommande åren?

–Planen för 2021 och 2022 är att fortsätta driva tillväxt genom etablerad försäljningsstrategi till OEM-företag, det vill säga mot underleverantörer i elektronikbranschen. Vår ambition är att få igenom minst två genombrottsorders under dessa år och fortsätta driva forskningssamarbeten med etablerade marknadsledande kunder inom elektronik och 5G. När de större volymordrarna väl börjar komma in är förutsättningarna goda för att vår försäljning ska kunna skalas upp i snabb takt. Vår ambition är att omsätta 40 mkr 2024 och 70 mkr 2025.

Vilka är era främsta konkurrensfördelar, vad skiljer er produkt från konkurrenternas?

–Vår produkt har upp till tio gånger högre värmeledningsförmåga än konkurrerande material, vilket leder till lägre arbetstemperatur för elektronikkomponenter, vilket drastiskt förbättrar livslängden på elektroniken.  Dessa faktorer i kombination med det faktum att våra kunder inte behöver investera i någon ny tillverkningsutrustning för att implementera våra produkter i sin ordinarie produktion har bidragit till att vi hittills har fått ett fyrtiotal utvärderingsorders från arton olika företag, av vilka några är bland de största internationella företagen inom telekomindustrin, fordonselektonikbranschen, LED och halvledarindustrin. Det är långa ledtider att implementera produkter hos stora producenter men vi ser med tillförsikt på framtiden.

Vilka faktorer gör SHT till ett intressant bolag för presumtiva aktieägare?

–Vi har befunnit oss i kommersialiseringsfas sedan december 2019 och har mött ett mycket stort intresse från elektroniktillverkare för vår produkt., vilket inneburit att vi hittills nått våra tillväxtmål med mycket god marginal. Under 2020 signerade vi exempelvis ett stort utvecklingsavtal med en världsledande telekomleverantör i Kina. Vi har ett mycket välutvecklat patentskydd och högteknologiska produkter som baseras på mångårig forskning. Vi har dessutom en intressant pipeline med produkter och befinner oss i dialog med stora kunder som är intresserade av att testa och utvärdera vår produkt. Vår produkt ligger i linje med flera globala megatrender, exempelvis det teknikskifte som 5G innebär, vilket medför mer komplexa och avancerade produkter med ett större behov av kylning. Vår produkt går också hand i hand med den globala hållbarhetsutvecklingen med en ständig strävan efter att minska energikonsumtionen.

Fakta: SHT Smart High-Tech AB utvecklar och tillverkar med hjälp av nanoteknologi värmeavledande material förstärkt med grafen med fokus på elektronikkylning. SHT har genom den patenterade produkten SHT-GT utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”thermal interface material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led.  SHT har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Första dag för handel i aktien och teckningsoptionen beräknas till den 18 november 2021.

Länk till hemsida Länk till Memorandum Teckna med BankID

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med SHT. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER