I SAMARBETE MED SMOLTEK HYDROGEN AB
Bildkälla: Ellinor Ehrnberg, vd för Smoltek Hydrogen

Internationell elektrolysörtillverkare kommer att utvärdera Smolteks kolnanofibrer

Emission Smoltek har inlett samarbete med ett bolag vars omfattande uppbyggnad av produktionskapacitet kommer göra dem till en av Europas största tillverkare av elektrolysörer. Tillverkaren har beställt materialprover av Smolteks cellmaterial för elektrolysörer, som de integrerar med sin egen teknik till kompletta elektrolysörceller. Efter att tillverkaren genomfört utförliga tester av elektrolysörcellerna utvärderas resultaten gemensamt.

Koncernbolaget Smoltek Hydrogen har mottagit en order på ett antal testprover av cellmaterial för elektrolysörer. Materialproverna utgörs av poröst titan som ska beläggas med Smolteks kolnanofibrer och ett korrosionsskydd. Detta gör det möjligt för elektrolysörtillverkaren att undersöka hur cellmaterialet presterar i kombination med tillverkarens övriga materialval och utförande. Smolteks material utvecklas för att öka strömtätheten och på så sätt kraftigt minska storleken och därmed kostnaden för en elektrolysör. Parallellt reduceras även mängden iridium* med minst 80%.

Beställningen av utvärderingen har kommit från en av Europas ledande elektrolysörtillverkare och som de närmsta åren kommer att investera i omfattande utbyggnad av sin produktionskapacitet för att massproducera elektrolysörer.

– I och med detta samarbete bygger vi nu demonstratorer tillsammans med en av de ledande aktörerna på elektrolysörmarknaden, den marknad som är förutsättningen bakom tillväxten av fossilfri vätgas och som nu växer i rekordfart**, säger Ellinor Ehrnberg, vd för Smoltek Hydrogen.

Tillverkaren och Smoltek har kommit överens om att driva ett projekt tillsammans där material från båda parter byggs samman till kompletta elektrolysörceller i laboratoriestorlek, så kallade testceller. Dessa testceller körs sedan av tillverkaren enligt förutbestämda protokoll. Först mäter tillverkaren cellens prestanda och därefter används särskilda testmetoder för att ge en indikation på cellens livslängd. Resultaten av dessa mätningar delas med Smoltek, vilket utöver stora tidsbesparingar också medför kostnadsbesparingar för validering av tekniken på flera hundratusen kronor för Smoltek.

– Det allra viktigaste med detta samarbete är dock att vi lär av varandra. Genom att arbeta sida vid sida med elektrolysörtillverkare är vi med och driver utvecklingen av nästa generations elektrolysörer. Med målet att elektrolysörerna ska bli mycket mindre och billigare att tillverka, avslutar Ellinor Ehrnberg.

 * Iridium är en mycket sällsynt och extremt dyr ädelmetall och används som en katalysatorpartikel i elektrolysörceller.
** Global försäljning av elektrolysörer förväntas öka från dagens 30 miljarder kronor till 650 miljarder kronor 2030, enligt ”Electrolyzer Market worth over $65 Bn by 2030”, Global Market Insights, June 2022 otlight Stock Market under kortnamn SMOL. Smoltek är ett utvecklingsbolag och framåtblickande uttalanden avseende tid till marknad, produktionsvolym och prisnivåer ska tolkas som prognoser och ej utfästelser.

Smoltek genomför nu en nyemission, läs mer om emissionen här: www.smoltek.com/investors

Smoltek utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj bestående av ett 100-tal sökta patent, varav 77 är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL. Smoltek är ett utvecklingsbolag och framåtblickande uttalanden avseende tid till marknad, produktionsvolym och prisnivåer ska tolkas som prognoser och ej utfästelser.

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Smoltek Hydrogen AB. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER