I SAMARBETE MED CIRCHEM
Bildkälla: Fotograf Catharina Fyrberg

Intervju med Christina Hillforth, vd för CirChem

#Femsnabba CirChems vd Christina Hillforth berättar om företagets utvecklingsfas och deras position som det enda företaget i Norden som industriellt hanterar återvinning av lösningsmedel.

Var befinner ni er just nu och hur ser de närmaste åren ut?

Vi är i en mycket spännande utvecklingsfas. Mark- och miljödomstolen i Vänersborg har nyligen beviljat CirChem ett utökat miljötillstånd som innebär att vi kan bygga ut vår anläggning i Vargön. Det betyder att vi stärker vår position som det enda företaget i Norden som industriellt hanterar återvinning av lösningsmedel.

Det utökade miljötillståndet gör att vi kan återvinna hela 20 000 ton lösningsmedel per år. Om vi räknar på ett lösningsmedel som pentan innebär hela den volymen en CO2-besparing på 100 000 årston. Det motsvarar en femtedel av inrikesflygets totala utsläpp. Samtidigt kommer vår egen lönsamhet att öka ju större volymer vi kan arbeta med.

Vi ser också att kriget i Ukraina och pandemin har gjort det svårare för företag att få säkra leveranser av lösningsmedel från utlandet. Det gör att företag i Norden nu söker nordiska leverantörer av lösningsmedel. Här kommer vi in med våra återvunna lösningsmedel som den perfekta lösningen. Vi sparar inte bara miljön och pengar åt industrin, vi kan också minska beroendet av internationella försörjningskedjor.

Vad har, i närtid, påverkat/påverkar bolagets position mest?

Det är nog industrins oro för att det ska bli svårare att köpa lösningsmedel från utlandet i framtiden, i kombination med ökade priser för alla lösningsmedel. Tidigare gick till exempel 95% av Rysslands export av etanol till EU till Sverige. När leveranserna avbrutits måste sådan etanol köpas på annat håll, till högre priser. Detta är nu endast ett exempel, men poängen är att intresset för att återvinna och att köpa återvunnet ökar väldigt snabbt.

Vilka utmaningar och möjligheter ser ni den närmaste tiden?

Utmaningarna är förstås många, men den kanske främsta är att det tar tid att ändra regelverk. Det är fortfarande enklare för företag att bränna upp sina lösningsmedel istället för att minska sin negativa klimatpåverkan. Avgifterna för utsläpp och för förbränning som orsakar klimatförändringar behöver öka snabbare och undantagen som ges för stora utsläppare måste minska. Regleringarna som styr detta behöver skärpas snabbare – och här kan politikerna i de nordiska länderna spela en stor roll.

Långsiktigt tror vi dock att regleringarna kommer att skärpas – i Norden såväl som på andra ställen. Förändringen sker lite väl långsamt bara. Det finns ingen anledning att lösningsmedel ska brännas upp och orsaka utsläpp när de kan återvinnas!

Berätta lite om era visioner. Vart är ni på väg?

Vi ser det som att vi driver på en förändring som vi vet kommer, men som tar tid. Vi är redan idag ledande i Norden inom industriell återvinning av lösningsmedel, men vi vill expandera för att ta hand om större volymer. Det innebär flera anläggningar i flera geografier. Det medför samtidigt också bättre lönsamhet för oss eftersom lönsamheten ökar ju större volymer vi tar hand om.

Vad kan en aktieägare förvänta sig av er som bolag?

Man kan som aktieägare konstatera att det tar lång tid att etablera kundkontrakt med stora globala företag, som är de stora användarna av lösningsmedel. Samtidigt är sådana stora kontrakt oftast mycket långsiktiga. Vi har etablerade kontakter med de flesta tänkbara större kunderna i Norden och förväntar oss att våra pågående kunddialoger ska leda till att vi fyller våra volymer, både i den befintliga anläggningen och den planerade utbyggnaden.

 

 Nyfiken på att veta mer om CirChem? Läs mer på www.circhem.com

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med CirChem. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER