I SAMARBETE MED BPC INSTRUMENTS
Bildkälla: BPC Instruments

Intervju med Dr Jing Liu, VD för BPC Instruments

#Femsnabba BPC Instruments är ett globalt svenskbaserat teknikbolag som utvecklar och erbjuder instrument för analys av biotekniska processer där mikroorganismer bryter ner organiskt material. Företages analysinstrument möjliggör en effektivare, tillförlitligare och mer kvalitativ forskning och bioteknisk analys inom sektorer såsom förnybar bioenergi och miljöteknik.

Fram till 2020 har BPC Instruments primära fokus varit biogassektorn. På senare tid har bolaget med stor framgång expanderat sin teknologi till ett flertal andra sektorer, däribland biologisk nedbrytbarhet och djurfoder.

1. Vad värdesätter BPCs kunder mest?

– BPC genomförde en kundundersökning strax innan årsskiftet riktat till 140 globala kunder där vi fick exceptionellt bra betyg i alla kategorier. Resultaten bekräftar en stor kundnöjdhet och visar att hög produktkvalitet, användarvänlighet, mjukvarufunktioner och enkel tillgång till teknisk support är det som BPCs kunder värdesätter mest. En otrolig majoritet, 94 % av de tillfrågade kunderna, var "nöjda" eller "mycket nöjda" med BPCs produkter och 95 % kommer sannolikt att rekommendera våra produkter till andra företag. Övriga områden som också har hyllats är produktutbildning, garanti, användarvänlighet samt personalens vänlighet och tillgänglighet vid teknisk support. Dessa resultat gör oss mycket stolta och är en tydlig bekräftelse på vårt hårda arbete och ger oss mycket goda referenser för framtida beställningar. Resultaten från kundundersökningen kommer att hjälpa BPC i arbetet med att utveckla nästa generations analysinstrument.

2. Vilken är den vanliga storleken på en inköpsorder från BPCs kunder? Finns det någon form av återkommande intäkter?

– BPC har en bred kundbas inom både industri och akademi i över 60 länder. Eftersom bolaget har en produktportfölj med produkter inom olika prisklasser kan storleken på en ordinarie inköpsorder variera från tusentals till tiotusentals euro, med ett snitt motsvarande cirka 25 000 euro. Det är ganska vanligt med merförsäljning till kunder inom ett till två år pga kapacitetsutbyggnad hos kund, värdet som våra produkter tillför kunden, kundsupport efter försäljning osv. I takt med den ökande efterfrågan av råvaroanalys inom biogasproduktion samt utvärdering av biologisk nedbrytbarhet av nya polymerer kan vi se att vår orderingång samt nettoomsättning ökar och följer utvecklingen på marknaden. Eftersom antalet BPC produkter på marknaden har ökat med åren, har även efterfrågan ökat på service, reservdelar samt systemuppdateringar, vilket har lett till en stadig intäktsökning.

3. BPC har meddelat att de har etablerat ett joint venture för att säkra framtida produktion. Kan du kommentera detta lite mer?

– Under de senaste åren har efterfrågan för att säkra leverantörskedjan och produktionen i den pågående globala krisen ökat. BPC har arbetat med sin långsiktiga strategi för bättre hantering av företagets tillverkningskapacitet, genom att samarbeta med partners för att standardisera och effektivisera hela produktionsprocessen. Detta för att uppnå en mer kostnadseffektiv produktion och korta leveranstiden till våra kunder. BPC tecknade nyligen ett avtal med en extern partner om att etablera ett joint venture i Malmö för montering av nyckelkomponenter till våra flaggskeppsprodukter. BPC har också ett ägande på 15 % i joint venture-bolaget och en plats i styrelsen för att säkra strategiskt beslutsfattande och förvaltning av det nya bolaget och samarbetspartnern. Efterfrågan på BPCs produkter kommer att vara en solid grund för det nya bolaget att fokusera på initialt, men tillverkningsverksamheten avses att framöver utökas till andra kunder, såväl inom Sverige som övriga nordiska länder. BPC kommer också att ha full kontroll över sin försörjningskedja av komponenter och över inventeringen av bolagets produkter. Detta kommer att ytterligare säkra och optimera produktionen, förkorta leveranstider samt säkerställa produktkvaliteten. Därtill kommer det också att göra det möjligt för BPC att framtidssäkra och öka produktionsvolymen för att möta den ökande globala efterfrågan på bolagets högkvalitativa analysinstrument.

4. BPC har valts ut som medlem av arbetsgruppen Biomethane Industrial Partnership (BIP). Kan du kommentera det lite kort?

– BIP är ett industriellt partnerskap där europeiska beslutsfattare, industrin och andra intressenter går samman för att stödja uppnåendet av målet om 35 miljarder kubikmeter årlig produktion samt användning av hållbar biometan till 2030. Betydande insatser krävs för att välja ut och samla in hållbar biomassa till produktionsanläggningarna för biometan under de kommande åren, vilket resulterar i ökade affärsmöjligheter för våra analysinstrument som såsom AMPTS® och Gas Endeavour®. Dessa produkter är det självklara valet för processingenjörer och forskare välden över för att optimera biogasprocesser och säkerställa stabil drift av anläggningar genom att välja och kontrollera kvaliteten av biomassa. Genom att vara medlem av arbetsgruppen "Hållbara potentialer för innovativa biomassakällor" inom BIP, kan BPC bidra med sin biogasexpertis och unika lösningar inom utvärdering av råvarokvalitet. BPC ser utmärkta affärsmöjligheter och avsevärt ökad marknadspotential eftersom den nya utvecklingstrenden av investeringar och policyer stödjer produktion och användning av biometan.

5. Nyligen tog Fore C Investment över LU Holdings aktieinnehav och blir den nya fjärde största aktieägaren i BPC. Vad betyder detta för BPC?

– Som grundaren av Fore C Investment, Göran Nordlund kommenterade i det nyligen publicerade pressmeddelandet, så är BPC ett typiskt bolag som drivs av en stark entreprenörsanda, med en offensiv tillväxtaffärsplan och inom rätt affärsområde med god marknadstillväxtpotential. Det är ett logiskt och mycket positivt steg för Fore C Investment, som långsiktig investerare i tillväxtskede, att ta över aktieinnehavet i LU Holding, som har varit en långsiktig investerare i tidigt skede i BPC. Den mycket positiva responsen från aktiemarknaden har tydligt bekräftat detta. Vi ser fram emot att ha ett nära samarbete med Fore C:s team för en långsiktig kontinuerlig värdeutveckling av BPC.

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med BPC Instruments. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER