I SAMARBETE MED BPC INSTRUMENTS
Bildkälla: BPC Instruments

Intervju med Jing Liu, vd på BPC Instruments

#Femsnabba Banbrytande teknikföretaget BPC Instruments är ledande inom utveckling och försäljning av automatiserade analysinstrument. Jing Liu berättar om bolaget och deras framtidsvisioner.

1. Berätta lite kort om BPC Instruments 

-BPC Instruments är ett banbrytande, svenskbaserat, globalt teknikföretag som utvecklar och säljer analysinstrument vilka möjliggör en effektivare, tillförlitligare och mer kvalitativ forskning och analys inom sektorer såsom förnybar bioenergi och miljöteknik. Resultatet är inte bara högre noggrannhet och precision utan också en betydande minskning av tidsåtgång och arbetsbehov för att utföra analyser. BPC Instruments innovativa produkter erbjuder högkvalitativ hårdvara och mjukvara baserad på djup kunskap och erfarenhet inom områden där företaget är verksamt. Lösningarna är de första i sitt slag, vilket gör företaget till en pionjär och ledande inom sitt område. Idag exporterar BPC Instruments till mer än 60 länder runt om i världen och är noterat på Spotlight. 

 2. Berätta lite om dina visioner. Vart är ni på väg? 

-BPC Instruments bidrar till en hållbar framtid genom att vara ledande inom utveckling och försäljning av automatiserade analysinstrument, vilket möjliggör en effektiv och pålitlig datagenerering för biotekniska applikationer. Innovation sitter i våra gener och bidrar till vår ledarposition. Vi arbetar med passion och tillförlitlighet för att kunna erbjuda våra kunder de bästa lösningarna för deras utmaningar. Genom att lyssna på och förstå våra kunders behov och förväntningar har vi åtagit oss att säkerställa högsta kvalitet på våra produkter och service. Detta är vår grundinställning. 

 3. Var är BPC Instruments just nu och hur ser verksamheten ut? 

-När vi ser tillbaka på 2021 och årets sex första månader (2022) så kan jag stolt säga att under denna instabila tid visar BPC en stabil tillväxt. Vi håller kvar vid vår ambition att vara ett solitt och stabilt innovationsdrivet greentech-företag. Det ökade intresset för BPC Instruments produkter syns tydligt, inte bara i våra finansiella siffror för 2021 och H1 2022, utan också i de över 1000 citerade vetenskapliga artiklar som har publicerats. Detta är ett bevis på ett ökat antal användare inom den akademiska sektorn. Ungefär hälften av våra kunder kommer från akademin och resten är industriella aktörer. BPC Instruments fokuserar också på att växa med nya välutbildade och erfarna medarbetare för att stärka bolagets innovations- samt marknads- och säljteam. Vi kommer att publicera vår delårsrapport för tredje kvartalet den 11 november, och ser fram emot att presentera vårt senaste resultat och utveckling. 

 4. Hur ser dina framtidsplaner ut om ett till fem år? 

-BPC Instruments har tydliga mål: att öka intäkter och vinst samt att expandera till nya affärsområden under de kommande fem åren. Under första halvåret 2022 har vi uppfyllt vårt åtagande och överträffat verksamhetens mål. Även om hela världen har stått inför många utmaningar och osäkerheter under de senaste tre åren, så har BPC visat en otrolig stabilitet och hög kapacitet för tillväxt, både under Covid-19-pandemin och den pågående ekonomi- och energikrisen. Den senaste tidens positiva marknadsutveckling inom biogas/biometan, i syfte att förbättra vår energisäkerhet, samt hållbar utveckling inom jordbruk, avfallshantering och klimat, ser jag som stora affärsmöjligheter och ökad marknadspotential för våra produkter. Vår expansion inom både biologiskt nedbrytbar plast och folderanalys har varit lyckosam. Vi ser även att kundunderlaget från topptillverkare, forskningsinstitut och tjänsteleverantörer runt om i Europa, Nordamerika och Asien ökar. Jag är helt säker på att vi kommer få se en liknande positiv utveckling under de kommande åren. 

 5. Vad kan en aktieägare förvänta sig av BPC Instruments? 

-BPC Instruments affärsutveckling, med kärnkompetens och fokus på rena teknologier, förnybara resurser, hållbarhet och innovation inom bioteknikanalys, matchar perfekt den nuvarande och framtida globala efterfrågan och trenden. BPC Instruments produkter gör positiv skillnad för företagets kunder och klimatet. Företaget är inte bara solitt och stabilt, det visar även på en betydande tillväxt i de mest instabila tider, så som under pandemin och den nuvarande ekonomi- och energikrisen. Trots ett ogynnsamt börsklimat sedan början av året har vi haft en anmärkningsvärd tillväxt i BPC Instruments. Att investera i BPC Instruments är ett bra val för investerare som är intresserade av en långsiktig solid tillväxt och som är cleantech- och hållbarhetsinriktade. Det är också en bra timing för investerare som litar på bolagets mycket skickliga medarbetare och ledning. 

 

Läs mer BPC Instruments här

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med BPC Instruments. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER