I SAMARBETE MED SAVELEND
Bildkälla: Stockfoto

Intervju med Ludwig Pettersson vd för SaveLend Group

#femsnabba Ludwig berättar bland annat om SaveLends tillväxtresa och om den starka delårspapporten som visar på ännu ett rekordkvartal. Du kan också läsa om SaveLends utmaningar och visioner för framtiden.

Under vinjetten ”#FemSnabba” får intressanta och spännande börsbolag i en kortintervju chansen att förklara var bolaget befinner sig och vart det är på väg. Svaren ska belysa det aktuella läget i företaget. Syftet är att ge en ögonblicksbild för att Börsvärldens läsare ska kunna bilda sig en uppfattning om vad som händer just nu. Denna gång är det Ludwig Pettersson vd för SaveLend Group, som ger svaren.

1. Var befinner ni er just nu och hur ser närmsta åren ut?

Vi har påbörjat vår tillväxtresa som vi nu har som mål att accelerera. Vi har en stabil och skalbar grund där vi, genom strategiska förvärv, har byggt ett ekosystem med synergieffekter som möjliggör för sparare, investerare, företag och konsumenter att effektivt dra nytta av varandra. Vi är idag verksamma på tre marknader, Sverige, Polen och Finland och ska nu växa såväl på dessa marknader som vidare ut i Europa.

2. Ni släppte precis er delårsrapport, kan du kommentera den lite kort?

Vi gör ännu ett rekordkvartal på intäktssidan vilket känns fantastiskt roligt. Nettoomsättningen uppgick till 21,1 MSEK vilket är en ökning med 74 % från samma period föregående år. Att förlusten också ökar beror på att vi tagit stora kostnader i samband med vår notering på Nasdaq First North under detta kvartal och det är också anledningen till att vi valt att presentera ett justerat EBITDA, för att ge en relevant jämförelsesiffra. Även kapitalet på investeringsplattformen nådde rekordnivåer och uppgick till 373 MSEK under kvartalet, vilket är en ökning med 68 % från föregående år och 24 % från föregående kvartal. Och jag vill förstås också belysa att våra privatinvesterare på plattformen har haft en genomsnittlig avkastning om 10,07 % i årstakt.

3. Vilka är era största utmaningar?

Som alltid för tillväxtbolag så är det viktigt för oss att säkerställa att vi undviker för mycket växtvärk. Både vad gäller resurser och organisation men också när det kommer till att säkerställa att tekniken behåller sin skalbarhet i takt med ökade volymer.

Gällande våra produkter så har vi utmaningar kring att öka investeringsgraden för våra investerare på investeringsplattformen samtidigt som vi säkerställer fortsatt diversifiering i placeringen av kapitalet. Detta är något vi också pratade om i samband med vår notering och det är en fråga som ständigt är aktuell hos oss. Vårt samarbete med Bruk Financial Services Oy är ett exempel på hur vi arbetar med den här utmaningen. Mer om det samarbetet går att läsa här: https://savelendgroup.se/pressreleaser/visa/?slug=savelend-group-tecknar-samarbetsavtal[1]med-bruk-financial-services-oy-forvantas-generera-10-msek-i-omsattning-2022

4. Berätta lite om era visioner. Vart är ni på väg?

Vi vill vara en ledande sparplattform som öppnar upp investeringar i kreditmarknaden som tillgångsslag för den stora massan och utmanar de etablerade finansiella aktörerna, som banker och andra finansiella institut, genom innovativa produkter, tillgänglighet och pris

5. Vad kan en aktieägare förvänta sig av er som bolag?

Som aktieägare i SaveLend kan man förvänta sig att få vara med på en tillväxtresa där vi kommer fortsätta att sätta våra kunder i första hand och utveckla lösningar som de älskar. Vår ambition är att arbeta transparent och bygga förtroende för både våra produkter och aktien. Våra investeringsbeslut, så väl i produkt som i förvärv, kommer inte att vara drivna av marknadens kortsiktiga förväntningar utan utifrån vår långsiktiga vision. Det kommer därför också löna sig att äga aktien på lång sikt. Besök gärna vår hemsida för att läsa mer! www.savelend.se

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med SaveLend. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER