I SAMARBETE MED NORDIC IRON ORE
Bildkälla: Nordic Iron Ore

Intervju med Ronne Hamerslag, VD för Nordic Iron Ore

#femsnabba Nordic Iron Ore har säkrat ett betydande leveransavtal med Cargill Metals värt 35 miljarder kronor, vilket markerar ett avgörande steg i bolagets utveckling och uppstarten av gruvbrytningen i Blötberget. Här berättar Ronne Hamerslag om deras framtidsplaner.

1. Var befinner ni er just nu och hur ser närmsta åren ut?

Vi har precis skrivit ett leveransavtal med Cargill Metals där vi har sålt 25 miljoner ton högkvalitativt järnmalmskoncentrat som baserat på världsmarknadspriset och växelkurser är värt cirka 35 miljarder kronor vid avtalstecknandet. Att ha sålt vår framtida produktion, där 25 miljoner ton koncentrat beräknas ta lite mer än 15 år att producera i Blötberget med den planerade och tillståndsgivna produktionstakten om cirka 1.6 miljoner ton koncentrat per år, och därmed ha säkrade försäljningsintäkter och kassaflöde redan vid produktionsstart är ett avgörande steg i utvecklingen av Nordic Iron Ore och uppstarten av gruvbrytningen i Blötberget.

Nu kan vi med detta försäljningsavtal i ryggen kapitalisera upp bolaget och även där kommer Cargill att deltaga med initialt 60 MSEK i en kommande riktad nyemission tillsammans med andra investerare. Det är en oerhörd styrka i dialogen med investerare att ha en garanterad framtida försäljning samt en så stor spelare som Cargill på väg in i aktieägarboken. Efter kapitaliseringsrundan skall vi under cirka ett år uppdatera och slutföra studier och konstruktionsarbete så att vi efter ytterligare kapitaliseringsrunda/or kan påbörja anläggningsarbetet av gruvan till en tänkt produktionsstart mot slutet av 2026.

2. Vad har, i närtid, påverkat/påverkar bolagets position mest?

Den pågående omställningen av inte bara svensk stålindustri till grön ståltillverkning som har andra högre krav på kvaliteten på ingående järnmalmsprodukter och där vi vid testanrikningar av vår malm har kunnat visa att vi kan möta dessa krav på hög järnhalt och låga föroreningsnivåer i det färdiga koncentratet. Idag är det endast kring 2-4%, beroende på vilka studier man tittar på, av världens produktion av järnmalmsprodukter som lämpar sig för direkt reduktion med vätgas. Eftersom vi kommer att komma in i detta tunna segment av leverantörer så är det en ypperlig möjlighet för oss att inte bara få avsättning för våra produkter utan även möjligheten till extra bra betalt utöver prisindex, det som i branschen kallas premium.

3. Vilka är era största utmaningar?

Lite drygt tre år från nu till produktionsstart kan låta som en lång tid, men det är en väldigt ambitiös tidsplan. Tidigare lämplighetsstudier som genomförts 2019/2020 har lagt fram planer och steg för en treårig uppbyggnad av verksamheten. Det som har hänt efter de studierna är dels pandemin som har skapat störningar och förseningar i flera leverantörskedjor, vilket har gjort att ledtider på en hel del av de ingående utrustningarna har ökat sen planerna gjordes samt att den pågående utvecklingen och höga efterfrågan på de elektriska och batteridrivna mobila utrustningar vi vill använda gör att de också har långa ledtider. Vi skall också under tre år bygga upp verksamheten ifrån ett mindre gruv/prospekteringsbolag till ett fullfjädrat producerande gruvbolag, med det sagt så är de största utmaningarna att bygga upp den operationella verksamheten i alla aspekter på 3-4år.

4. Berätta lite om era visioner. Var är ni på väg?

Den långsiktiga visionen för Nordic Iron Ore är att öppna fler järnmalmsgruvor, i första läget i och i närheten av Ludvika för att utnyttja synergieffekter ifrån de nu planerade investeringarna vid Blötberget. Vi har planer både för den tidigare gruvan i Håksberg och det mellanliggande obrutna Väsmansfältet. Framförallt Väsmansfältet tros innehålla stora malmreserver, men det återstår att bevisa. Tanken är att framtida vinster ifrån Blötberget skall finansiera utvecklingen av de andra fyndigheterna men också en möjlighet att öka förädlingsgraden i levererade produkter ifrån Nordic Iron Ore, kanske börja tillverka pellets och/eller direkt reducerat järn, mer eller mindre samma utvecklingsresa som LKAB har gjort och är på väg att genomföra.

5. Vilka är era nästa steg på den vägen?

Kortsiktigt är fokus att genomföra den kapitalisering som planerats tillsammans med Cargill och därefter påbörja uppskalningen av verksamheten, både av egna resurser men även samarbetspartner och leverantörer, emot en produktionsstart mot slutet av 2026. Planen är att under den närmsta 12 månaders perioden ta bolaget till en sådan fas att den större kapitaliseringen, indikativt 2.5 miljarder, går att genomföra och att därmed under 2024 kunna sätta spaden i jorden på riktigt och påbörja bygget av Blötbergsgruvan och det nya industriområdet som behövs för driften av gruvan.

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Nordic Iron Ore. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER