I SAMARBETE MED ALACON GROUP
Bildkälla: Stockfoto

Intervju med Sonny Mirborn, vd Alcadon Group och Alcadon AB

#femsnabba Sonny Mirborn, vd för Alacon Group berättar bland annat om deras framtidsplaner om att bli en betydande europeisk aktör innan utgången av 2025.

1. Var befinner ni er just nu och hur ser närmsta åren ut?

Vi har en väldigt stark position just nu där vi har marknadsledande positioner i premiumsegmentet på flera marknader. Framtiden ser ljus ut med en marknad i tillväxt och där vi är väl rustade att fortsätta ta marknadsandelar. De senaste 12 månaderna har vi blivit än starkare med etablering på flera geografiska marknader och en utvecklad vision, syfte, strategi och värdegrund. Vårt erbjudande till installatörer, datacenter och operatörer mfl syftar till att möjliggöra samhällets digitalisering där vårt erbjudande inom passiv nätverksinfrastruktur är väl beprövat. Idag är vårt erbjudande brett inom vår nisch med allt som krävs för en stabil uppkoppling, fiberkabel, kopparkabel, duct, tillbehör och aktivt materiel.

2. Vad har, i närtid, påverkat/påverkar bolagets position mest?

Under 2021 har vi, via förvärv, etablerat oss på allvar i Europa med bolag i Danmark, Tyskland och Belgien. Det kombinerat med att vi vunnit en del större avtal i Europa under 2021 och lyckats med ett flertal nyckelrekryteringar har stärkt vår position betydligt. Vår handlingsplan från 2019 har även den realiserats till fullo med följden att vi har en starkare organisationsstruktur, bättre logistiklösning, ökade bruttomarginaler och förbättrat kassaflöde. Det ger oss en stark bas att stå på för fortsatt lönsam tillväxt framöver.

3. Vilka är era största utmaningar?

Restriktioner på grund av Covid-19 och utmaningar med försörjningskedjorna utgör våra största utmaningar just nu. Problemen är hanterbara och ser ut att vara så även framöver men vår utveckling hade sett bättre ut utan dessa utmaningar givetvis.

4. Berätta lite om era visioner. Var är ni på väg?

Vi har en offensiv agenda där vi skall vara en betydande europeisk aktör innan utgången av 2025. Expansionen kommer inte bara att ske geografiskt, vi kommer även på flera marknader att bredda sortimentet och skapa nya intäktsströmmar. Fokus är dock kontinuerligt på segment inom vår kärnkompetens, nätverksinfrastruktur.

5. Vad kan en aktieägare förvänta sig av er som bolag?

Marknaden är i tillväxt och digitalisering och ökade datamängder ett faktum. Regeringar över hela världen inser att en väl utbyggd digital infrastruktur är en nödvändighet för bibehållen konkurrenskraft. Företag och privatpersoner ställer också allt högre krav på en stabil uppkoppling för en fungerande vardag. Allt detta kombinerat med det faktum att Alcadon har en väldigt stark marknadsposition med en stabil historik och ett erkänt starkt kunderbjudande talar för en god framtid.

Det är även vår avsikt att även fortsatt genomföra värdeadderande förvärv.

 

https://alcadongroup.se/

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Alacon Group. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER