I SAMARBETE MED DIAMYD MEDICAL
Bildkälla: Diamyd Medical

Intervju med Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical

#FEMSNABBA "Det långsiktiga målet sedan bolaget startades har alltid varit att bota typ 1-diabetes", det och mycket annat berättar Ulf Hannelius om för Börsvärldens läsare.

Under vinjetten ”#FemSnabba” får intressanta och spännande börsbolag i en kortintervju chansen att förklara var bolaget befinner sig och vart det är på väg. Svaren ska belysa det aktuella läget i företaget. Syftet är att ge en ögonblicksbild för att Börsvärldens läsare ska kunna bilda sig en uppfattning om vad som händer just nu och vart bolaget är på väg. Denna gång är det Ulf Hannelius vd för Diamyd Medical som ger svaren.

 

Var befinner ni er just nu och hur ser närmsta åren ut?

Vi är inne i den avgörande fasen inför marknad för vårt flaggskeppsprojekt, diabetesvaccinet Diamyd.  Här påbörjar vi i år en klinisk fas 3-studie i flera länder i Europa samt i USA. Extra spännande är att det är den första så kallade precisionsmedicinska fas 3-studien inom typ 1-diabetes där vi på förhand kan välja ut individer som har en hög sannolikhet att gynnas av vår behandling på basen av deras genetiska profil.

Parallellt etablerar vi vår egen tillverkningsenhet i Umeå av den aktiva ingrediensen, i diabetesvaccinet, proteinet GAD65, inför kommersialisering. Tillverkning inom läkemedelssektorn har fått stor uppmärksamhet i samband med COVID-19-pandemin, och här ser vi en stor möjlighet att både bli oberoende externa aktörer då vi nu närmar oss marknad och att öka kompetensen inom tillverkning inför andra framtida möjligheter.

Vi har även ett stort fokus på att utvärdera möjligheter att nå snabbare till marknad i Europa och USA baserat på våra tidigare data samt det mycket stora medicinska behovet hos individer med typ 1-diabetes, vilket sätter extra mycket fokus på vår egen tillverkning i Umeå.

Ni genomförde nyss en riktad emission på 150 MSEK, kan du berätta syftet med emissionen och vad dem innebär för er?

Bolaget har utvecklats starkt de senaste åren och med en stark kassa kommer vi kunna uppnå flera värdeskapande milstolpar i vår fas 3-studie samt för tillverkningsenheten i Umeå.

Emissionen riktades till en mindre grupp investerare där vi hade en möjlighet att fördubbla vår kassa på ett kostnads- och tidseffektivt sätt parallellt med alla pågående aktiviteter i bolaget.

Den stärkta kassan betyder även att vi är ännu mer oberoende externa aktörer för att uppnå dessa viktiga milstolpar i vår verksamhet vilket breddar våra möjligheter gällande den kommersiella strategin och ökar vår förhandlingsstyrka mot potentiella partners.

Vilka är era största utmaningar?

Vi bryter ny mark där det idag inte finns några som helst behandlingar som påverkar typ 1-diabetes i grunden. Att vara ett av de ledande bolagen i världen inom fältet innebär därmed stora utmaningar men betyder även att vi har möjligheten att verkligen förändra behandlingsmetoden för en av de vanligaste autoimmuna sjukdomarna.

Operationellt genomför vi nu en avgörande studie på två kontinenter vilket är en stor och spännande satsning. Här har vi en stor fördel givet den gedigna erfarenheten inom bolaget att driva internationella kliniska studier. Viktigt även att påpeka att diabetesvaccinet Diamyd har en mycket god säkerhetsprofil vilket är än mer väsentligt nu då kliniska studier ska bedrivas i en värld som befinner sig i en pandemi.

Organisatoriskt är det både spännande och utmanade att vi växer organiskt och blir ett mer integrerat bolag som närmar sig kommersiell fas. Vi är nu närmare 20 anställda i Stockholm och på vår tillverkningsenhet i Umeå.

Dessa framsteg sätter ännu större krav på den finansiella strategin där det är viktigt att vi har en kassa som kan stödja alla de aktiviteter som pågår i bolaget nu och framöver för att på bästa sätt nå våra mål och därmed maximera möjligheten att lyckas kommersiellt.

Berätta lite om era visioner. Vart är ni på väg?
Det långsiktiga målet sedan bolaget startades har alltid varit att bota typ 1-diabetes. De resultat vi idag uppnått med diabetesvaccinet Diamyd är mycket viktiga för att nå det målet där vi ser att vi specifikt och på ett säkert sätt kan skola om kroppens immunsystem så det slutar attackera de insulinproducerande cellerna i kroppen.

Genom det precisionsmedicinska tillvägagångssättet vet vi på förhand vilka individer som ska behandlas och vilka som inte ska behandlas vilket ökar möjligheterna att nå vårt långsiktiga mål. Vi har även talat öppet om vår ambition att kunna bli ett säljande läkemedelsbolag, dvs att även efter ett potentiellt marknadsgodkännande fortsätta resan med diabetesvaccinet Diamyd in i kommersiell fas där helt nya möjligheter som bolag men även för vidareutveckling av diabetesvaccinet kommer att öppna sig.

Vad kan en aktieägare förvänta sig av er som bolag?

De framsteg som bolaget har åstadkommit de senaste åren återspeglas även i värderingen av bolaget. Vi har flera värdeskapande projekt på gång och viktiga milstolpar vilka kommer att generera ett tätt nyhetsflöde. Vi har förmånen att samarbeta med några av de allra största inom diabetesfältet och med en ökande närvaro på den internationella arenan ökar uppmärksamheten kring bolaget vilket i sin tur ger spännande möjligheter kring samarbeten och partnerskap. Allra viktigast så är vi ett bolag som brinner för visionen att bota typ 1-diabetes vilket ger en långsiktighet och ett fokus. 

Läs mer om Diamyd Medical på deras hemsida.

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Diamyd Medical . Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER