I SAMARBETE MED SCARAB
Bildkälla: Scarab

Intervju med Aapo Sääsk vd för Scarab

#femsnabba Scarab, banbrytande inom vattenrening, står inför en lovande framtid med fem produktbolag på väg ut på marknaden. Efter över 30 års forskning och två godkända svenska patent är företaget redo för marknadslanseringar mellan 2024 och 2025. Trots utmaningar med att introducera ny teknik på marknaden förväntar sig Scarab att erbjuda innovativa lösningar och generera betydande intäkter. Aktieägare kan se fram emot en möjlig framgångsrik exit genom försäljning till internationella storföretag.

1. Var befinner ni er just nu och hur ser närmsta åren ut?

 – Scarab har utvecklat en unik teknik för vattenrening och skapat fem produktbolag som är på väg ut på marknaden. Alla använder samma grundkomponent. En vattenreningsmodul. Tio år av provkörning av vår första industriellt tillverkade modul tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan, Svenska Miljöinstitutet och internationella partners och kunder har använts för att konstruera en ny modul. Vi har redan två godkända svenska patent och söker internationella patent i utvalda länder för dessa. Två andra är inlämnade för granskning på Patentverket.

En fabrik för den nya kärnkomponenten är färdig i Tyresö utanför Stockholm och de fem bolagen arbetar med att utforma sina produkter. De är alla i olika stadier och en av dem har fått sin första order. Vi räknar med att samtliga bolag får sina första order under 2023/2024 genomför marknadslansering under 2024/2025.

Alla våra bolag är onoterade och har klarat oss från katastrofen för de små noterade innovationsbolagen som har varit under senaste året. För att komma vidare har vi alldeles nyss genomfört en nyemission riktad enbart till de 8 000 individer som är aktieägare i licensbolagen. Vill utomstående köpa aktier så har samtliga bolag en anslagstavla på sin hemsida. Man når dem alla via www.scarab.se Just nu förhandlar bolagen med olika partners som även kan bli framtida kunder. Det är alla stora internationella företag i respektive bransch som kan köpa bolagen och därigenom ge våra aktieägare en exit.

2. Vad har, i närtid, påverkat/påverkar bolagets position mest?

 – Vi har efter mer än 30 års forskning fått en färdig produkt under 2023.

3. Vilka är era största utmaningar?

 – Den största utmaningen har varit att få kunder vill sätta sig in i en helt ny teknik. I och med att vi nu kommer att kunna offerera pilotanläggningar tror vi att en del kunder gör sig besvär och tar kostnaden för att utvärdera tekniken. För en del av dem kan våra produkter betyda stora inkomster eller stora besparingar.

4. Berätta lite om era visioner. Var är ni på väg?

 – Våra dotterbolag kommer under de närmaste fem åren att kunna leverera flera nya produkter var vilket betyder stora inkomster för oss och lösningar på många problem i världen i områdena hälsa, resursanvändning och tekniska framsteg.

5. Vad kan en aktieägare förvänta sig av er som bolag ?

 – Vi räknar med att inom en inte alltför avlägsen framtid sälja bolagen till internationella storföretag med bra avans för våra aktieägare.

 

Läs mer om Scarab här

 

 

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Scarab. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER