I SAMARBETE MED EZETO
Bildkälla: EZETO

Intervju med Daniel Gollungberg, vd EZETO

Delningsekonomin är framtiden. EZETO är specialiserat på att med framtidens teknik hyra ut fordon som till exempel kan köra stora, tunga eller smutsiga transporter. Daniel Gollungberg, vd EZETO berättar om deras framtidsvisioner.

1. Berätta lite om EZETO

EZETO är specialiserat på att med framtidens teknik hyra ut fordon som till exempel kan köra stora, tunga eller smutsiga transporter. Verksamheten delas in i två olika verksamhetsgrenar: modern mobilitet och franchise. EZETO har en bred kundbas med både privatpersoner och företag som utgör en stark bas för tillväxt och etablering.

Skalbarhet har varit en hörnsten under hela arbetet med företaget. EZETO vill växa med lokala entreprenörer och egenägda bolag i större städer i Sverige. Detta gör vi bl.a för att förbereda organisationen på en större expansion utanför Sverige, bestående av både egenägda bolag och partners. EZETO Sweden AB är moderbolaget som driver utveckling av varumärket, affärerna, systemet, appen, tjänsterna och franchisekedjan.

2. Vad har hänt hos er under det senaste året med tjänsten?

Jättemycket! I september 2021 släppte vi nya appen och det nya sättet att hyra på, vi skrev vårt första franchiseavtal med Alen i Borås, vi bytte ut all hårdvara i bilarna för att det skulle matcha vårt nya system. Vi expanderade med två nya franchisetagare och ett eget bolag i Stockholm, och nu har vi påbörjat den publika nyemissionen genom pepins. I nuläget står vi på kanten till vår största tillväxt någonsin vi har precis fått klart två nya franchiseavtal med Malmö och Jönköping.  Detta innebär att vi inom kort finns i 5 städer med 6 franchisetagare. 

- Vårt mål är att signera franchiseavtal i minst två städer till innan årsskiftet, det skulle betyda att vi ligger cirka 6 månader före våra prognoser.

3. Vilka är dina tre främsta önskemål om framtiden för att EZETO ska utvecklas framgångsrikt? 

Att vi lyckas med nyemissionen, hittar rätt personal i alla områden, och att vi får in fler franchisetagare i hela Sverige´

4. Vad kan man förvänta sig som delägare i EZETO framöver? 

En stark tillväxt inom flera områden. Vi kommer bland annat gå in i B2B marknaden, vi kommer bredda fordonsparken, och vi kommer titta på nya typer av fordon. Vi kommer fokusera på att snabbt sprida oss i Sverige, och inom ett par år så kommer vi gå utanför Sveriges gränser. Vi har redan nu dialog med intresserade partners internationellt.

5. Varför ska man investera i EZETO?

För att man tror på att delningsekonomin är framtiden.

Utrymmet för bilar i städer minskar, man vill skapa mer grönområden, bilfria zoner, yta att bygga på. Vi kan vara en del i stadsplaneringen, vi har bland annat haft möte med Göteborg stadsplanerare.

Man bör investera i Ezeto eftersom vi har en annan affärsmodell än andra mobilitetsföretag, vi har en egen nisch. Vi har även byggt ett helt unikt franchisekoncept så att vi på ett stabilt sätt kan expandera, både i Sverige och internationellt. En sådan här uppskalning kan gå väldigt fort, då vill man inte missa att säkra sin plats innan vi tar fart. 

www.ezeto.se

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med EZETO. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER