I SAMARBETE MED BPC INSTRUMENTS
Bildkälla: Dr. Jing Liu, vd BPC Instruments

Intervju med Dr. Jing Liu, vd för BPC Instruments

Intervju Börsvärlden möter Dr. Jing Liu som bland annat berättar om företagets tillväxpotentinal och varför man ska investera i BPC Instruments

1. BPC har visat en imponerande tillväxt under första kvartalet 2023. Kan du dela med dig av dina tankar om företagets tillväxtpotential framöver?

– Även om vi är nöjda med vår senaste tillväxt, är vi medvetna om att det kommer att bli en utmaning att upprätthålla den nivån framåt. Trots det är vi övertygade om vår förmåga att fortsätta expandera och utforska nya möjligheter. Med vår omfattande erfarenhet och kunskap, tillsammans med gynnsamma marknadsförhållanden, är vi övertygade om att BPC har en betydande tillväxtpotential. Vår tredimensionella tillväxtstrategi är utformad för att maximera vår potential genom att utveckla våra befintliga verksamheter, expandera till nya sektorer och bredda vår produktportfölj.

Inom biogassektorn har vi visat vår förmåga att växa och lyckas, och vi planerar att fortsätta bygga vidare på den framgången. Dessutom har vi framgångsrikt gått in i sektorerna för biologisk nedbrytbarhet och djurfoder, vilket har breddat vår verksamhet och potential. Genom att expandera till flera marknader kan vi bättre positionera oss som en nischaktör. Dessutom fokuserar vi också på att utveckla nya nischade analysinstrument och laboratorieapparater för att tilltala en bredare användargrupp.

Sammantaget tror vi att vår tillväxtpotential är betydande, och vi är fast beslutna att överträffa förväntningarna och bygga starka relationer med våra kunder och aktieägare.

2. BPC hade en nettoomsättning på över 12 miljoner SEK under första kvartalet, men endast tre ordrar på totalt 2,6 miljoner SEK har kommunicerats under perioden. Kan du beskriva en vanlig kundorder?

– Beloppet som våra kunder spenderar på köp varierar vanligtvis från några tusen euro upp till fyrtio tusen euro. Dessa ordrar kommuniceras vanligtvis inte till marknaden eftersom de betraktas vara regelbundna händelser.

Däremot har det förekommit ett ökat antal större inköp av enskilda kunder. I dessa fall måste BPC kommunicera ordern till marknaden eftersom den anses vara en märkbar händelse.

Generellt sätt är BPC:s strategi inriktad på att bygga starka partnerskap med sina kunder och leverera högkvalitativa produkter och tjänster. Genom att göra detta kan företaget generera rutinbeställningar som utgör merparten av vår försäljning, samtidigt som vi hanterar större och mer betydande beställningar när dessa uppstår.

3. Kan du beskriva er strategi för att utveckla och expandera verksamheten i Nordamerika?

– BPC Instruments har en omfattande strategi för att utveckla och expandera sin verksamhet i Nordamerika med primärt fokus på USA. Företaget planerar att lägga ned betydande ansträngningar och resurser för att etablera en stark lokal närvaro och pålitliga partnerskap i regionen.

Som ett viktigt första steg har BPC tecknat ett servicelicensavtal med Digester Doc LLC, en USA-baserad kund, för att etablera ett servicecenter i Boise, Idaho. Denna åtgärd kommer att göra det möjligt för BPC att erbjuda bättre service till sina nordamerikanska kunder och öka sin varumärkeskännedom i regionen. Dessutom har företaget anslutit sig till Swedish Global Innovation Accelerator-programmet för att påskynda sin verksamhetsetablering i Nordamerika.

BPC har åtagit sig att stärka sin närvaro och marknadspenetration i USA och bygga ett starkt affärsnätverk i Nordamerika. Dessa insatser innefattar BPC:s egna investeringar i form av alla resurser som krävs för att etablera ett dotterbolag och lokalt affärsteam, samt kunskapsöverföring och affärsstöd för att säkerställa en framgångsrik expansion av BPC:s marknadsandel i regionen.

Sammantaget är BPC:s strategi utformad för att fortsätta sin imponerande tillväxtbana och uppnå långsiktiga affärsmål, vilket kommer att kräva betydande investeringar av resurser och ansträngning under de kommande åren.

4. BPC etablerade nyligen ett nytt joint venture för att säkerställa produktionen av sina produkter. Kan du ge en uppdatering av statusen för produktionen?

– BPC etablerade ett joint venture med avsikt att lägga ut produktionen av sina kärndetektionsenheter och standardiserade delar på entreprenad, samtidigt som man bibehåller en aktiv roll i hanteringen av inventeringen av alla nyckelkomponenter för en stabil och effektiv produktion. Vi samarbetade med en långsiktig samarbetspartner som tidigare har monterat våra produkter, och detta joint venture gör det möjligt för oss att förbättra produktkvaliteten samtidigt som BPC kan fokusera på att effektivt hantera komplexiteten i våra produktförpackningar. Vi kan hålla produktkonfiguration och anpassning internt, aspekter som kräver omfattande kompetens. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för oss att fokusera på vår kärnkompetens inom innovation, marknadsföring, försäljning och kunskapsöverföring till kunder.

För närvarande löper produktionsprocessen smidigt och vi är på väg att nå våra produktionsmål. Som ett resultat av detta joint venture kan vi maximera effektivitet och kvalitet, vilket gör det till den bästa möjliga lösningen för vår tillväxtresa. Vi är övertygade om att detta partnerskap kommer att hjälpa oss att fortsätta möta den ökande efterfrågan på våra produkter och behålla vår position som ledande inom branschen.

5. BPC har sett ett ökat antal nya aktieägare under de senaste månaderna. Kan du förklara varför BPC är ett bra investeringsval och vad en aktieägare kan förvänta sig av BPC?

– BPC Instruments är ett attraktivt investeringsval av flera skäl. För det första har vi en stark meritlista när det gäller att leverera hållbar tillväxt och lönsamhet, med över tio års historia av att vara kontantpositiva och uppnå en imponerande försäljningstillväxt på 27 % 2022. Vi har fortsatt detta momentum under första kvartalet 2023 och uppnått tresiffrig tillväxt och ett rekordhögt kvartalsresultat, vilket historiskt sett är ett lågsäsongskvartal.

För det andra är BPC Instruments ett innovativt företag med en kompetent och erfaren personal, styrelse och ledning. Vi prioriterar trovärdighet och förtroende genom handling och resultat, snarare än att ge tomma löften.

För det tredje är vår affärsmodell inriktad på att utveckla förnybar energi, hållbara metoder och miljövänliga lösningar. Som ett grönt teknikföretag ligger vårt affärsfokus i linje med den globala trenden mot självförsörjning, förnybar energi och resurser samt miljöaspekterna av hållbarhet. Genom att investera i BPC Instruments bidrar aktieägarna till klimatet och hållbar utveckling, vilket gör det till ett klokt och etiskt investeringsval. Sammantaget tror vi att BPC Instruments har en ljus framtid och är engagerade i att leverera långsiktigt värde för våra aktieägare.

 

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med BPC Instruments. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER