I SAMARBETE MED SOLIDX
Bildkälla: SolidX

Intervju med Filip Alexanderson, vd för SolidX

#Femsnabba SolidX är nästa generations IT-konsultbolag. Här berättar Filip Alexanderson om deras framtidsvisioner och deras största utmaningar

1. Hur ser närmsta åren ut?

– Vad kul att ni frågar, vi på SolidX AB kommunicerade precis nya målsättningar: Vi ska upprätthålla en årlig nettoomsättningstillväxt om cirka 50-100 procent på medellång sikt – På lång sikt passera en nettoomsättning om 1 miljard som ett resultat av fortsatt expansion via organisk tillväxt samt förvärv i och utanför Sverige samt kontinuerlig expandering med nya affärsområden.

2. Var befinner ni er just nu?

– Just nu befinner sig bolaget i en expansiv fas där vi kommer fokusera på tillväxt och expansion, vi har de senaste 12 månaderna dubblat våra siffror såsom omsättning, vinst och antalet anställda. Vi har påbörjat vår plan att expandera utanför Sverige och arbetet att utöka befintliga samarbeten och ta in nya kunder på befintliga marknader pågår för fullt. För de närmsta åren finns en tydlig expansionsplan som vi kommer att exekvera.

Vi står starkt och är beredda att ta nästa steg, vi letar aktivt företag att förvärva för att gynna kärnverksamheten på både kort och lång sikt.

3. Vad har, i närtid, påverkat/påverkar bolagets position mest?

– Vår position har varit definierad sedan start och vi har levererat över våra egna förväntningar sedan dess. Det är två saker som i huvudsak påverkat bolagets position mest i närtid. Det ena är att vi sedan noteringen bevisat vår styrka i att kunna växa organiskt utan externt kapital, vi har dubblat antalet medarbetare på kort tid, dubblat vår omsättning samt vinst. Nu är vi en betydligt större organisation och har mer resurser än någonsin.

Som större organisation kan vi nu fortsätta vår exponentiella organiska tillväxt samtidigt som vi adderar på med förvärv. Förvärven i sig kan ge oss helt andra förutsättningar på lokal nivå samt för att bryta mark internationellt, som i sig skulle kunna snabba på vår redan nu snabba tillväxt rejält.

4. Vilka är era största utmaningar?

– Samtliga branscher står nu inför synnerligen svåra utmaningar med tanke på omvärldens oroligheter, för oss gäller det att gasa ytterligare och nyttja denna rörelse till vår fördel och därmed ta marknadsandelar via tillväxt. Jag skulle säga att vi lyckas med detta och det syns inte minst på de PM vi går ut med den 25e varje månad där vi uppdaterar och summerar nya satta affärer för koncernen.

En annan utmaning är handeln i SolidX aktien. Vi noterades i november 2021 till ett börsvärde på 155MSEK, idag är bolaget mer än dubbelt så stort, men vi handlas bara till ett värde kring cirka 200MSEK, vår handel i aktien är relativt låg och det är en utmaning i sig när det kommer till att förvärva nya bolag och även få in nya aktieägare. Här behöver vi bli bättre på exponering av bolaget då SolidX idag ”flyger under radarn” med sin låga freefloat på 16%. Här finns massvis av spännande potentiella åtgärder för att få upp handeln, såsom spridningsemission, exponering via reklam, men framförallt kommer vi lägga fokus på att fortsätta vår expansiva tillväxt.

5. Vad kan en aktieägare förvänta sig av er som bolag?

– Det viktigaste för oss är självklart att skapa en värdetillväxt för bolaget och våra aktieägare. Vi är i en bransch som normalt sett inte är skalbar, där vi ändå har lyckats göra den skalbar, vår organiska tillväxttakt är otrolig.

De framsteg som bolaget har åstadkommit de senaste åren återspeglas även i värderingen av bolaget. Vi har flera värdeskapande projekt på gång och viktiga milstolpar vilka kommer att generera ett tätt nyhetsflöde. Vi har förmånen att samarbeta med några av de allra bästa inom konsultvärlden och med en ökande närvaro på den lokala och internationella arenan ökar uppmärksamheten kring bolaget vilket i sin tur ger spännande möjligheter kring samarbeten, partnerskap och inte minst aktien.

Avslutningsvis vill jag säga att nuvarande och framtida aktieägare kan förvänta sig en långsiktighet hos styrelse, ledning och grundare – Samt att vi kommer exekverar de nysatta målen om att nå 1 miljard samt en årlig nettoomsättningstillväxt om cirka 50-100%, precis som vi bevisade med dem målen som sattes inför noteringen där vi innan deadline uppnådde 12 av 13 satta mål.

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med SolidX. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER