I SAMARBETE MED INSPLORION
Bildkälla: Stockfoto

Intervju med Johan Rask, vd för Insplorion

#femsnabba Insplorion AB förmedlar en inblick i var bolaget befinner sig idag och hur framtiden kan komma att se ut för ett sensorbolag som möjliggör en säker och effektiv utveckling av vätgasmarknaden. Insplorion har den senaste tiden tagit stora kliv framåt genom att ingå flertalet kommersiella avtal och förbereda både produkt och verksamhet för tillväxt, samtidigt som även vätgasmarknaden i sig utvecklas i snabb takt.

1. Hur ser Insplorions resa fram till idag och den närmsta tiden ut?

 – Insplorion är ett miljöteknikföretag som grundades i Göteborg 2010 och är noterat på Nasdaq First North. Den underliggande teknologin har under flera decennier utvecklats genom forskning vid institutionen för kemisk fysik vid Chalmers tekniska högskola vilket ger Insplorion en solid grund att stå på både vad gäller kompetens och teknik. Med vår unika NanoPlasmonic Sensing-plattform (NPS) har Insplorion historiskt riktat sig mot många olika områden, men sedan 2022 fokuserar vi på vätgassensorer. Sensorerna är snabba, selektiva för vätgas, kräver inget syre för att fungera och kan anpassas för olika mätmiljöer. Efter det strategiska beslutet att fokusera på vätgas befinner vi oss nu i ett mycket spännande stadie där vi efter gedigen kartläggning av både marknaden och tekniken har snabbt nått kommersiell fas, där vi tagit flera viktiga ordrar inom det marina, flyg, energi och kemi. Det kommande året ligger fokus på att fortsätta vinna kommersiella avtal samt att certifiera produkten för att rusta för storskalig produktion. 

2. Vad har, i närtid, påverkat bolagets position mest?

– Vi är givetvis väldigt stolta över de fyra kommersiella kundavtal som vi vunnit på kort tid. De ger oss en bekräftelse på att vi uppfyller marknadens behov och önskemål, vilket gör att vi med trygghet kan fortsätta längs den inslagna vägen. Med dessa avtal i ryggen har vi även initierat en process att ATEX-certifiera vår sensor. ATEX är ett EU-direktiv som krävs för att kunna montera sensorerna i potentiellt explosiva miljöer. Produkten som ska certifieras är en så kallad Leak Detector – en sensor som mycket snabbt kan mäta närvaro av vätgas. Sensorn kan även mäta i det som kallas inerta miljöer, dvs där man reducerat eller helt eliminerat syrenivåerna, något vi ser att många potentiella kunder önskar uppnå i syfte att öka säkerheten kring sina vätgasinstallationer. Lanseringen är beräknad att ske under Q1 2025.  

Utöver ovan har det givetvis påverkat vår finansiella och operativa arbetsro att vi under Q4 2023 genomförde en framgångsrik nyemission. Kapitalinjektionen ger oss kraft att fortsätta vår resa och kommer att ta oss förbi flertalet viktiga milstolpar, vilket givetvis är positivt såväl för oss som för våra aktieägare. 

3. Vilka är era största utmaningar? 

 – Våra stora utmaningar är också det som är våra största möjligheter – nämligen att det händer otroligt mycket på vätgasområdet generellt och att vätgasmarknaden ännu inte helt funnit sin plats på energimarknaden. Detta innebär att vi i vissa aspekter arbetar mot ett rörligt mål. Vår styrka i detta ligger i att vår teknik är allmängiltig och kommer behövas i alla delar av värdekedjan samt möjlighet att täcka många olika applikationsområden. Vi är mycket tacksamma över detta faktum, i och med att alla de satsningar som idag görs på området från både näringsliv och det offentliga förflyttar marknaden i rätt riktning för Insplorion. Det är enorma summor i form av bidrag och subventioner som riktas mot både infrastruktur och användarapplikationer i både EU och USA. 

Med det sagt är vi givetvis ödmjuka inför faktumet att det är många pusselbitar som ska falla på plats innan vätgas kan slå igenom som en energibärare. Det tar tid och det gäller att vi bibehåller vår goda positionering både inom marknad och teknik så att Insplorion är det givna alternativet för säker och effektiv användning av vätgas. 

4. Berätta lite om era visioner. Var är ni på väg? 

 – Vi vill vara del av omställningen till en hållbar värld och vi är övertygade om att vätgas kommer spela en viktig roll i detta. Vi brukar tala om säkerhet och effektivitet som två nyckelord, vilket genomsyrar såväl hur vi bygger våra produkter och vårt bolag. Säkerheten är av stor vikt i takt med att vätgas som är en explosiv gas blir allt mer integrerat i samhället och kommer närmare oss i vardagen. Dessutom ställs det, givet de stora investeringarna, mycket höga krav på att upprätthålla effektivitet i processerna. Vi ser därför att Insplorions syfte ligger just däri, att vara ett bolag som bidrar till att göra vätgasmarknaden både säker och effektiv. När man nu tillåts vara visionär ser jag att Insplorion sätter standarden för hur vätgas hanteras och att våra sensorer i framtiden är integrerade i en stor del av värdekedjan där våra kunder skryter om att deras produkter innehåller Insplorions sensorer. Vad gäller bolaget ser jag framöver Insplorion som ett stabilt och lönsamt bolag i stark tillväxt.

5. Vad kan en aktieägare förvänta sig av er som bolag? 

 – En stor fördel med en investering i Insplorion är att man får tillgång till exponering mot hela värdekedjan för vätgas, vilket reducerar risken gentemot mer nischade och inte sällan väldigt kapitalintensiva applikationer. Som aktieägare kan man också vara trygg i att vi har kompetensen och tekniken för att ta oss till en position i linje med våra visioner, även om det givetvis finns många externa faktorer som påverkar hur vår resa dit ser ut. När vätgas etablerar sig som en energibärare finns enorma tillväxtmöjligheter för Insplorion, och vi kommer att vara redo att skala i takt med detta för att, när tiden är inne, kunna leverera hållbart lönsam tillväxt. Vi kommer att fortsätta vara transparenta med våra framsteg och vill bibehålla den goda dialog med våra aktieägare som vi har idag. 

 

Läs mer om Insplorion här

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Insplorion. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER