I SAMARBETE MED ENGCON AB
Bildkälla: Stockfoto

Intervju med Krister Blomgren vd för Engcon

#Femsnabba Engcons vd Krister Blomgren ger en inblick i företagets framgångsrika resa och dess påverkan på den grävande industrin världen över. Trots utmaningar och skiftande marknadsförhållanden har Engcon etablerat sig som en ledande aktör och siktar på att revolutionera användningen av grävmaskiner genom sina innovativa tiltrotatorer.

1. Var befinner ni er just nu och hur ser närmsta åren ut?

I slutet av början: Vi är i slutet av början på vår resa att förändra den grävande världen och har nu etablerat oss på 16 marknader från Australien till USA. Vi har blivit allt mer etablerade i Europa och vi ser att enskilda marknader nu står inför den brytpunkt där tiltrotorn blir efterfrågad från kundens kund. Vi har även vunnit erkännande från stora OEM:er som Cat, John Deere och Volvo som ser produktens fördelar och utvecklar grävmaskiner som är kompatibla med den tredje generationens tiltrotatorer. Det utgör en trygghet för slutkunden att stora maskintillverkare väljer att stå bakom vår produkt. Vi uppskattar att i genomsnitt 8-10 procent  av grävmaskinerna på de marknader vi är aktiva är utrustade med en tiltrotor och produkten börjar bli alltmer etablerad. Under de kommande åren förväntar vi oss en ökad tillväxttakt på framförallt några av de europeiska marknaderna då de närmar sig brytpunkten.

Den nordiska marknaden: Norden, som en gång var vår bas utgör nu mindre än 50 procent av vår omsättning vilket bidragit till en sund marknadsdiversifiering och en lägre konjunkturkänslighet. I Norden är utvecklingen i närtid oviss då den till stor del beror på hur byggsektorn utvecklas. Vår övertygelse är ändå att marknaden kommer att komma tillbaka, den stora frågan är bara när. Vi har tappat närmare 50 procent i enheter det senaste året och den volymen bör rimligen komma tillbaka i takt med att maskiner behöver ersättas.

Tillväxtmarknader: Trots att vi befinner oss i en utmanande tid visar den europeiska marknaden en underliggande styrka och ett intresse för våra produkter. Vi har nyligen etablerat en viktig distributionskanal i DACH-regionen som är Europas största grävmaskinsmarknad och bryter oss in i nya segment. Nyligen fick vi även en viktig order från ett franskt maskinuthyrningsföretag som tidigare endast köpt redskapsfästen.

2. Vad har i närtid påverkat/påverkar bolagets position mest?

Skiftande efterfrågan: Vi har gått från en period med långa ledtider och komponentbrist där många av våra återförsäljare bunkrade tiltrotatorer och grävmaskiner. Detta slog snabbt om till lågkonjunktur med hög inflation och dämpad investeringsvilja hos maskinoperatörerna vilket fick efterfrågan att sjunka drastiskt samtidigt som efterfrågan också till stor del tillgodosågs från återförsäljarnas lager istället för orderingång till engcon. Trots vår globaliseringsresa är vi fortsatt exponerade mot den nordiska byggsektorn som drabbades hårt. Detta har vi inte fullt lyckats kompensera med tillväxt på tillväxtmarknader även om de utgjort en tydlig motvikt och vägt upp en stor del av tappet.

Vilka är era största utmaningar?

Värdebaserad argumentation: engcons produkter ger våra slutkunder bevisade effektivitets-  miljö-  och säkerhetsförbättringar. Vi behöver dock vässa vår argumentation ytterligare och påvisa att våra produkter förbättrar våra kunders lönsamhet. Det gäller i synnerhet i ett tuffare ekonomiskt klimat med högre räntekostnader. På många marknader är våra produkter inte en branschstandard och därför är det en utmaning att hitta och behålla säljare som kan föra värdebaserade diskussioner och kunna sälja insikten varför en tiltrotor kan förbättra slutkundens affär.

Nordamerikanska marknaden: Vi har vuxit snabbt och utökat vårt geografiska territorium. Det har gjort att vår installations- och servicekapacitet bitvis har varit otillräcklig och vi har tappat säljfokus för att istället säkerställa leveranser. Vi har en stark tilltro till den nordamerikanska marknaden och följer utvecklingen noga.

4. Berätta lite om era visioner. Vart är ni på väg?

Att förändra den grävande världen: Endast en försumbar andel av världens grävmaskiner är idag utrustade med en tiltrotator. Sättet att gräva skiljer sig inte avsevärt från marknad till marknad och vi är övertygande att vi kan erbjuda stora effektivitetsförbättringar. Vår vision är därför att förändra den grävande världen. Under eget varumärke erbjuder vi ett unikt tiltrotatorsystem som omvandlar grävmaskinen till en redskapsbärare som ökar grävmaskiners effektivitet, flexibilitet, lönsamhet, säkerhet och hållbarhet och som dessutom kan ersätta flera andra maskiner.

5. Vad kan en aktieägare förvänta sig av er som bolag?

Tillväxtcase med lönsamhet: Givet den långa tillväxtperiod vi haft  där Norden varit en viktig del samt att engcon är alltmer etablerat på tillväxtmarknader är vi övertygande om att vi kan återupprepa samma resa utanför Norden.  Vi ser en stark långsiktig tillväxtpotential och det krävs förhållandevis små investeringar för att nå dit. Med vår skalbara och effektiva affärsmodell kan man som aktieägare förvänta sig en internationell tillväxtresa med bra lönsamhet och ett starkt kassaflöde.   

 

Läs mer om Engcon här

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Engcon AB. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER