I SAMARBETE MED CLIMEON
Bildkälla: Stockfoto

Intervju med Lena Sundquist, vd för Climeon

#femsnabba I denna intervju berättar Climeons vd om deras vision, utmaningar och mål, och hur de strävar efter att erbjuda kunderna kostnadseffektiva, miljövänliga lösningar samtidigt som de skapar förtroende hos sina aktieägare och andra intressenter.

1. Vad gör Climeon - och vart är ni på väg?

 – Climeon är ett växande cleantechbolag, noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 2017. Vi har utvecklat en patenterad produkt som omvandlar lågtempererad värme till hållbar el. Det finns en stor mängd restvärme, exempelvis i kylvattnet från stora motorer, eller sådan som skapas i olika industriprocesser eller hos elproducenter. Det finns också värme under jorden, geotermisk värme, som kan utnyttjas för elproduktion. Sådan värme finns, bland annat, i länder som Japan och Island, men också på flera ställen i Europa. Idag går värmen ofta - och helt i onödan - till spillo, men med vår teknik kan den användas för produktionen av hållbar el, utan fossila bränslen. Det betyder att vi kan erbjuda ett komplement till annan produktion av hållbar el från källor som sol, vind och vatten. Med vår teknik blir  elproduktionen kontinuerlig, helt väderoberoende och dessutom kostnadseffektiv.

Just nu är vi inne i kommersialiseringen av vår nya produkt, som vi döpt till HeatPower 300. I somras fick vi två viktiga beställningar på HeatPower 300 från marinmarknaden och energi- och industrimarknaden, som är våra båda fokusmarknader. Världens största fartygsvarv, Sydkoreanska HD Hyundai Heavy Industries, HD HHI, beställde HeatPower 300 för en serie av sex containerfartyg, avsedda för Maersks containerflotta. Våra produkter kommer att minska bränsleförbrukningen och bidra till en ökad energieffektivitet hos fartygen, som dessutom kan drivas med grön metanol.

På energi- och industrimarknaden fick vi en beställning från en av Europas största leverantörer av råvara för PET-förpackningar, ett bolag baserat i Litauen. Där tas två av våra HeatPower-system i drift under första halvåret nästa år för att, genom att utnyttja industrins restvärme, producera hållbar el direkt på plats och på så sätt minska den mängd el som fabriken behöver köpa.

Just nu fokuserar vi på ett intensifierat försäljningsarbete och på att skala upp vår försörjningskedja för att kunna möta den efterfrågan och de behov vi är säkra på finns på våra marknader. Under det senaste året har vi också stärkt och fokuserat vår organisation, inte minst på ledningssidan där jag som vd naturligtvis är glad över att ha ett erfaret och kompetent team med stort engagemang på plats.

2. Vad i närtid har påverkat bolaget mest?

 – Framför allt det snabbt ökande intresset från våra marknader, pådrivet av ökande elpriser, krav på förbättrad energieffektivitet i form av sänkt bränsleförbrukning, och naturligtvis också det tydliga och uttalade behovet av att komma bort från utnyttjande av fossila bränslen. Vi ser också allt tuffare regelverk och lagstiftning som driver på utvecklingen, inte minst inom EU. Om vi ska klara klimatomställningen behöver våra koldioxidutsläpp minska radikalt, och Climeon kan alltså erbjuda en kostnadseffektiv och kundanpassad produkt som löser, om inte allt, så en del av det problemet. Vi har, bara under de senaste månaderna, sett hur antalet förfrågningar som vi får in fortsätter att växa. Det är en utmaning som vi gärna tar oss an.

3. Vilka är era största utmaningar just nu?

 – Jag skulle vilja säga att det främst handlar om att behålla fokus. Det finns många olika intressanta branscher och geografiska marknader där vår teknik kan utnyttjas i olika applikationer, men det är marinmarknaden, tillsammans med energi- och industrimarknaden i Europa, som vi ska arbeta med under de närmaste åren.

Den andra stora utmaningen är att skala upp verksamheten för att möta behoven. Vi är ett produktbolag. Vi har ingen egen produktion, utan förlitar oss på våra professionella underleverantörer på olika områden, och det är den kedjan vi just nu bygger ut och förstärker.

En tredje utmaning handlar om att bygga förtroende för oss och för vår produkt, hos kunderna, hos möjliga kunder och inte minst hos våra aktieägare. För att nå dit behöver vi kunna leverera enligt plan, säkerställa att vi gör det i enlighet med kundernas, och våra egna förväntningar och att vi, genom att lyckas med det, skapar lönsamhet för kunderna, för Climeon och ytterst också för våra ägare.

4. Vilken är Climeons vision, varför finns ni egentligen?

– Vår vision är att vi, genom vår egenutvecklade och världsledande HeatPower-teknik, ska minska de globala koldioxidutsläppen och öka tempot i övergången till en mer hållbar energiproduktion. Det betyder att vi vill öka produktionen av hållbar el, minska världens beroende av fossila bränslen och därmed bidra till minskade koldioxidutsläpp. Min och Climeons två affärschefers stora uppgift är att förklara för rederier, varv, industrier och energiproducenter att det inte bara är möjligt, utan också att det kan göras på ett kostnadseffektivt sätt. Och att vi, Climeon, är en pusselbit i det.

För att lyckas måste vi ha förmågan att skala upp både produktion och försäljning och göra HeatPower 300 till en branschledande standardprodukt, inte bara för nya fartyg, utan också för dem som behöver moderniseras. På energi- och industrimarknaden handlar det om att synas och om att vi etablerar oss som leverantörer av en erkänd produkt för industrier och elproducenter som vill producera el mer miljövänligt och samtidigt minska sina koldioxidutsläpp. 

5. Vad kan en aktieägare förvänta sig av er som bolag?

 – Vi är tillbaka till förtroendefrågan. Vi vill att de ska förvänta sig att vi kan sälja våra produkter framgångsrikt, och ha en god orderingång från de marknader vi valt att vara verksamma på. Vi vill också att de ska förvänta sig att vi levererar en kostnadseffektiv och kundanpassad produkt som möter kundernas förväntningar och krav, liksom våra egna. Och att vi på det sättet bidrar till en bättre miljö, samtidigt som Climeon är ett lönsamt bolag som ger en rimlig avkastning.

Vårt mål är att fortsätta att vara transparenta på det sätt vi är idag, utveckla vår kommunikation och föra en aktiv dialog med våra ägare och andra viktiga intressenter. Vi ska berätta vad vi gör och hur vi ser på Climeons fortsatta utveckling idag och i morgon. Det tycker vi är en rimlig förväntan på ett noterat bolag och något som vi tar på allvar.

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Climeon. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER