I SAMARBETE MED ATTANA AB
Bildkälla: Attana

Intervju med Marcus Söderberg, vd för Attana AB

#femsnabba I denna intervju delar Marcus Söderberg, vd för Attana AB, sina insikter om företagets pågående förändringsresa mot lönsamhet. Med fokus på nyemission, sparprogram och stärkta kundrelationer avslöjar Söderberg företagets unika teknik, som mäter molekylära interaktioner i kroppen och snabbt identifierar framgångsrika läkemedelskandidater.

1. Berätta om ert nuvarande fokus och er resa mot lönsamhet.

 – Vi är inne i en väldigt intensiv och viktig förändringsresa. Vi genomför en nyemission, vi sjösätter ett sparprogram och vi jobbar väldigt aktivt med våra kunderrelationer för att bygga upp en sund långsiktig verksamhet.

Vår teknik är unik och mäter interaktioner mellan molekyler och receptorer i kroppen. Enkelt uttryckt så är vårt instrument en superkänslig våg där vi lägger mänskliga celler eller vävnad på ett sensorship och sedan flödar över med tex läkemedel eller blod i kroppsliga förhållanden. Ingen annan gör det. Det innebär att vi snabbt identifierar framgångsrika läkemedelskandidater tidigt i utvecklingsprocessen vilket sparar pengar åt våra kunder. Tekniken möjliggör också avancerat forskning inom nya områden. Ofta är det mer kopplade till universitet och institutioner. Vi ska fortsätta jobba med båda affärerna. saknar referensetill företag

Samtidigt har vi en bit kvar innan vi fått samma genomslagskraft inom immunitetsdiagnostiken genom våra immunitetsprofiler men här skulle vården, företag och samhället kunna spara stora summor och öka produktiviteten om tekniken nyttjades för att identifiera kvalitén och styrkan individens immunförsvar så att rätt insats kan påbörjas för rätt patient. Att tex vaccinera personer som redan har ett starkt skydd känns onödigt.    

För att nå lönsamhet så måste vi självklart även fokusera på våra kunder. Just nu ändrar vi mindset i bolaget och går från en vetenskaplig agenda till en mer kommersiell. Vi har både företag, universitet och institutioner som kunder vilket ger oss en bra plattform att bygga vidare på för att öka orderingången under 2024.

Vi ska tjäna pengar på vår kärnverksamhet genom att sälja instrument, förbrukning, serviceavtal, utbildning men även komplettera med Kontraktsforskning. Vår riktigt stora globala tillväxtmarknad ligger i immunitetsprofilerna men vi behöver passera ett par milstolpar innan vi är redo för en bredare lansering där.
 

2. Vad har, i närtid, påverkat/påverkar bolagets position mest nu inför emissionen?

 – Trots att vi har en patenterad och världsledande biosensorteknik så har vi inte lyckats få full kommersiell utväxling. Det är en konsekvens av att vi inte haft tillräckligt med affärsfokus utan lagt för mycket energi på den vetenskapliga agendan. Det har dock gett oss en dokumenterad trovärdighet med över 150 vetenskapliga publikationer där vår teknik används vilket inte är att förakta.

Min andra slutsats är att det finns kunder som helt enkelt inte väljer att betala för sina resultat om det visar sig att resultatet indikerar att de inte kommer att nå framgång i eller under de kliniska studierna. Det har fått stor påverkan på kassaflödet och något som vi fortsatt lider av. 

I tillägg så har vi finansierat vår verksamhet med lånade pengar vilket också tvingat oss in i en emission.

3. Vilka är era största utmaningar och möjligheter på kort sikt?

 – Vi har mycket möjligheter och får många förfrågningar om att delta i olika projekt. Vi måste börja säga nej till icke lönsamma projekt och fokusera på de initiativ som genererar intäkter.
Kunde jag påverka FDA så skulle jag även säkerställa att vår teknik blir ett obligatoriskt steg i alla läkemedelsutveckling vilket hade kunna ge stora vinster för både företagen och oss läkemedelskonsumenter.

Jag ser goda möjligheter för oss att bli lönsamma och leverera svarta siffror även om det innebär ett ändrat beteende och mycket jobb.

4. Berätta lite om era visioner. Var är ni på väg?

 – Min vision med Attana är att vi ska vara en världsledande aktör och en viktig kugge i läkemedelsbolagens utvecklingsprocess. Det kan vi vara dels genom direktförsäljning eller genom att jobba med andra kontraktsforskningsbolag. På längre sikt har vi även stärkt upp vår organisation och expanderat verksamheten till andra kontinenter med partners eller egna anställda.

På diagnostiksidan ska vi ha sålt 100 000 immunitetsprofiler inom 3 år samt byggt upp en kunddatabas som genom AI och Machine Learning programvara proaktivt kan se mönster, diagnostisera patienter och föreslå rätt insats. Att kombinera biologiska relevant data med AI-teknik är otroligt spännande. När vi upptäcker mönster i hur immunitetsskyddet uppför sig så kan vi verkligen skapa värde. Det har vi rätt förutsättningar för.

5. Varför ska man vara aktieägare i Attana och vad kan man förvänta sig av er som bolag?

 – Våra nuvarande aktieägare och investerare har genom åren utstått många prövningar (undertecknad inkluderad) men nu tittar vi framåt och har fått positiv respons på de förändringar och de nyheter vi kommunicerar. Vi har ett stort intresse för våra produkter och tjänster hos våra kunder vilket är något att bygga vidare på. Jag förväntar mig att vår emission blir fulltecknad av både nya och befintliga ägare även om det finansiella klimatet är tufft. I motprestation ska vi bli ett kommersiellt, stabilt och lönsamt bolag men en hållbarhetsprofil som både bidrar till ett friskare samhälle men också ger en skälig kontinuerlig avkastning. Vår teknik ska utvecklas och ligga till grund för framtidens läkemedelsutveckling och immunologi. Vi är absolut inte där just nu men det är mitt mål med Attana.


Attana AB är ett börsnoterat bolag som erbjuder produkter och tjänster för kunder inom Life Science och Diagnostik. Attana skapar förutsättningar för bolag och organisationer att hitta rätt läkemedelskandidat (molekyl) tidigt och kostnadseffektivt. Med samma teknik erbjuder även Attana immunitetsprofiler för bättre individuellt skydd av olika patogen. Bolaget genererar Attana den affärskritiska informationen med hjälp av en patenterad teknologi som är tredje generationens biosensor, där styrkorna från första och andra generationens biosensorer kombineras och dessutom tillför helt ny information.

Läs mer om emissionen här

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Attana AB. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER