I SAMARBETE MED NANOLOGICAS
Bildkälla: Andreas Bhagwani

Intervju med Nanologicas vd Andreas Bhagwani

#Femsnabba Nanologica är världsledande i att tillverka silikapartiklar. I och med att diabetes ökar kraftigt, framförallt i Asien där behovet av antalet doser insulin kommer att öka markant, finns en stark tillväxt på marknaden.

1. Berätta lite om Nanologica?

Nanologica är världsledande i att tillverka silikapartiklar (kiseldioxid). Genom att kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos partiklarna tar vi fram produkter i världsklass. Vi har två affärsområden; ett där vi utvecklar vi en unik bärarpartikel för lokal leverans av läkemedel till lungan och ett där vår silika används för att rena läkemedel under produktionen, ex. insulin och andra diabetesläkemedel. Vi har precis skalat upp tillverkningen vilket gör att vi nu startat lanseringen av vår produkt för rening av läkemedel. Just nu har vi störst fokus på det affärsområdet då det är där vi i närtid förväntar oss tillväxt.

2. Hur ser er marknad ut?
Våra kunder är läkemedelsproducenter, främst insulintillverkare men även tillverkare av andra peptidbaserad läkemedel. Det som driver efterfrågan av vår produkt är behovet av läkemedel som kräver rening genom preparativ kromatografi. I och med att diabetes ökar kraftigt, framförallt i Asien där behovet av antalet doser insulin kommer att öka markant, finns en stark tillväxt på vår marknad. Tillväxten drivs även av att utvecklingen går mer och mer mot moderna peptidbaserade läkemedel i stället för småmolekyler.

Det vår produkt kan göra är att spara pengar för dessa läkemedelstillverkare genom att vår produkt renar mer effektivt och håller längre än konkurrenters.

3. Hur ser intäkterna ut och vad har ni för mål framåt?
Vi har tidigare inte kunnat producera silika i tillräckligt stor skala för att vara en spelare inom preparativ kromatografi, men nu genererar äntligen vår storskaliga anläggning produkter. Det gör att vi har som mål att gå från dagens nästan obefintliga omsättning till någonstans 100–300 MSEK år 2024, vilket vi ser ska vara fullt möjligt baserat på de dialoger vi har med kunder idag. Vi har exempelvis fått en order från en av världens största insulinproducenter för utvärdering av vår silika i full produktionsskala. Faller det väl ut kan det bli riktigt intressant.  

4. Ni är ju emissionsaktuella – berätta lite om bakgrunden till emissionen?
Marknadsförutsättningarna inom preparativ kromatografi är mycket goda – behovet av insulin, GLP-1-analoger och andra peptidbaserad läkemedel som behöver vår typ av reningsteknik ökar konstant och vi upplever en högre efterfrågan totalt sett på marknaden än vad nuvarande leverantörer kan leverera på.

Genom att investera kan vi öka kapaciteten och produktionstakten, liksom förstärka våra resurser inom försäljning, marknadsföring och applikationsstöd. Gör vi det bedömer vi att våra möjligheter att snabbare och mer kraftfullt ta oss in på marknaden för preparativ kromatografi ökar markant.

5. Vi är ju verkligen i en bear market – varför gör ni en emission just nu?

Vi vill nyttja det möjlighetsfönstret som finns inom preparativ kromatografi. Ju tidigare vi kan öka våra satsningar, desto bättre förutsättningar har vi att ta oss in på och göra avtryck på marknaden. Vi vill inte heller sätta oss i en situation där vi blir tvingade att snabbt ta in pengar, för att något oförutsett händer som gör att något drar ut på tiden, det skulle kännas oansvarigt. Vi är glada att vår huvudägare Flerie Invest vill ta ansvar och sätta bolaget i en så bra position som möjligt för att lyckas – deras stöd gör att vi kan genomföra den här emissionen med vad vi anser vara bra villkor på rådande marknad. Teckningskursen sattes utan rabatt och garantiprovisionen är låg, där garanten är en långsiktig ägare som inte avser dumpa de eventuella aktier de får på sig på marknaden direkt.

 

Mer info om Nanologica: https://nanologica.com/

 

Teckna i emissionen: https://www.aktieinvest.se/emission/nanologica2022

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Nanologicas . Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER