I SAMARBETE MED OURLIVING AB
Bildkälla: OurLiving

Intervju med OurLivings VD Henrik Jarl

#Femsnabba OurLiving är ett Proptech-bolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Efter att ha tagit klivet in i energisektorn har bolagets orderingång accelererat och prognoserna framåt pekar på en stark tillväxt och successiv förbättrad lönsamhet. Under kvartal 4 ökade nettoomsättningen med 139%, och Pro Forma (som om OurLiving hade ägt Solarfuture under hela 2022), hade nettoomsättningen landat på 378% på helår. Börsvärlden har träffat OurLivings VD Henrik Jarl för fem snabba frågor:

1. Kan du kort berätta om er verksamhet?

– Vi på OurLiving vill digitalisera boende- och fastighetsindustrin med hjälp av vår digitala plattform där vi har ett antal olika moduler som effektiviserar processerna. I december 2022 förvärvade vi solenergibolaget Solarfuture i Sverige AB vilket ger oss en unik positionering då vi kan kombinera solenergilösningar med en digital plattform för bl.a. dokumenthantering och förenklade kundprocesser.

2. Vad fick er att ta klivet in i energisektorn?

– Vi ser ett enormt behov och efterfrågan av solenergi på marknaden och det vill vi självklart kapitalisera på. Energi inom fastighetssektorn är en viktig faktor för oss, och ligger helt i linje med vår vision om att bli en helhetsleverantör för fastighet- och boende. Med förnybar energi tillsammans med vår proptech-plattform kan vi verkligen bidra ur en hållbarhetsaspekt, samtidigt som vi effektiviserar processerna för våra kunder och gör vardagen enklare för dem. På det sättet hoppas vi kunna sticka ut och positionera oss digitalt.

3. Hur ser tillväxtmöjligheterna ut för bolaget?

– Vi ser stora möjligheter till att växa under året med hjälp av vårt steg in i energisektorn samt att vi binder samman det med vår digitala plattform. Vi har en stark orderingång med flera större solenergiprojekt som kommit in under det senaste halvåret. Samtidigt är många processer inom fastighetsindustrin fortfarande väldigt analoga med mycket pappershantering och fysiska pärmar för dokumenthantering vilket vi kan digitalisera och effektivisera. Med vårt SaaS-erbjudande är dessa intäkter långsiktiga och ger oss återkommande intäkter med successiv förbättrad lönsamhet.

4. Hur ser ni på bolagets starka orderingång och fortsätta SaaS-intäkter?

– Det är väldigt roligt och vi ser fram emot flera prestigefyllda solenergiprojekt under våren. Vi har bland annat ett ramavtal med Statens fastighetsverk där vi fått vara med och ta ett par stora affärer som t.ex. Stockholm Slott. Tittar vi på plattformen ser vi att den stora majoriteten av de som introduceras till OurLiving väljer att fortsätta sitt abonnemang efter garantiperioden, vilket visar på att vår affärsidé fungerar och att plattformen fortsätter driva in SaaS-intäkter.

5. Vad vill ni gå i mål med under 2023?

– Ett tydligt mål för oss är att skapa kraftig tillväxt samt förbättra lönsamheten succesivt under året. Vi fortsätter bygga vårt erbjudande runt SaaS där vi successivt får återkommande inkomster från bostadsutvecklare och bostadsrättsföreningar runt om i Sverige. Tillväxt och lönsamhet är viktiga ledord för oss. Tillväxten fortsätter vi med genom vår starka orderingång av solenergianläggningar som vi tror kommer utvecklas positivt under året. I takt med det kommer lönsamheten successivt också.

Besök OurLivings hemsida för att läsa mer om bolaget.

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med OurLiving AB. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER