I SAMARBETE MED BLUELAKE MINERAL
Bildkälla: Privat

Intervju med Peter Hjorth, vd för Bluelake Mineral

#Femsnabba Bluelake Mineral är på väg att revolutionera gruvindustrin i Norden med ett starkt fokus på basmetaller som koppar, zink och nickel. Läs om deras senaste framsteg, utmaningar och visioner för att stödja det gröna skiftet, samtidigt som de strävar efter att skapa mervärde för sina aktieägare.

1. Var befinner ni er just nu och hur ser närmsta åren ut?

 – Vi är ett publikt bolag noterat på NGM Nordic SME med fokus på utveckling av projekt inom basmetaller i Norden så som koppar, zink och nickel. Vårt fokus är att inom de närmaste åren starta och igångsätta minst en aktiv gruva och därmed växa bolaget till en årlig miljardomsättning.

2. Vad har, i närtid, påverkat/påverkar bolagets position mest?

 – Vi har nyligen erhållit ett avgörande beslut i den norska kommunen Røyrvik i Trøndelag fylke där vår detaljplan för vårt huvudprojekt koppar- och zinkgruvan Joma godkänts enhälligt av kommunfullmäktige. Detta betyder att vi kan jobba vidare med miljötillstånd och driftskoncession och att vägen ligger öppen för gruvstart inom ett par år.

3. Vilka är era största utmaningar?

 – Etablering av gruva kräver nödvändiga tillstånd, finansiering och social acceptans från lokalt samhälle och olika andra intressenter. Dessa frågor jobbar vi kontinuerligt och långsiktigt med.

4. Berätta lite om era visioner. Var är ni på väg?

 – Det gröna skiftet kräver en stor mängd mineraler för att kunna etablera uthålliga värdekedjor vid produktion av bl a batterier, elfordon och infrastruktur inom förnyelsebar energi som vindkraft och solcellsanläggningar. Återvinning kommer inte att räcka utan nya lokala gruvor behövs. Vi ser att Bluelake Mineral aktivt kan bidra i denna nödvändiga omställning.

5. Vad kan en aktieägare förvänta sig av er som bolag?

 – Vårt mål är att så snart som möjligt bli ett lönsamt och kassaflödesgenererande bolag och har kommunicerat en tydlig plan för vilka steg vi behöver ta för att nå dit. Våra aktieägare kan förvänta sig att vi gör allt vi kan för att leverera och uppnå de mål vi satt upp.


För att följa Bluelake Mineral via bolagets hemsida

För att följa Bluelake Mineral via bolagets LinkedIn-sida

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Bluelake Mineral. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER