I SAMARBETE MED TRACTECHNOLOGY
Bildkälla: TracTechnology

Investera i framtidens transparenta livsmedelskedja med TracTechnology

TracTechnology arbetar för att öka insynen i livsmedelskedjan. Vår plattform ger konsumenter möjlighet att göra hållbara val baserade på matens ursprung och är utformad för att bli den ledande sökplattformen för lokal mat och dryck. Detta ger livsmedelsföretag en större chans att nå ut till fler kunder och bygga starkare varumärken.

Vision och Mission

TracTechnology arbetar för ökad insyn i livsmedelskedjan. Genom vår plattform får konsumenter möjligheten att göra hållbara val baserade på matens ursprung. Plattformen är utformad för att bli den ledande sökplattformen för lokal mat och dryck, vilket ger alla livsmedelsföretag en större möjlighet att nå ut till fler kunder.

Konsumenter efterfrågar transparens

Konsumenterna efterfrågar varumärken som står för äkthet och öppenhet. Enligt Nielsen IQ anser 81% av konsumenter att transparens är viktigt vid matinköp. Plattformen möter efterfrågan genom att ge konsumenterna möjlighet att enkelt se varifrån deras mat kommer, vilket ökar deras förtroende och stöd för lokala producenter.

TracTechnologys lösning

TracTechnology har utvecklat en enkel lösning baserad på mikrobetalningar som fungerar väl både praktiskt och på marknaden. TracTechnology gör det lätt för konsumenter att förstå matens ursprung och hjälpa alla livsmedelsföretag att nå fler kunder.

Framtidsvision: nordisk expansion och tekniska innovationer

TracTechnology planerar att expandera till nordiska marknader och vidare ut i Europa. Deras plattform är väl positionerad för att utveckla mer avancerade tekniska tjänster, som unika QR-koder på förpackningar för att underlätta återkallelser av livsmedel, vilket minskar både tidsåtgång och matsvinn.

Konkurrensfördelar

TracTechnology erbjuder en enkel och kostnadseffektiv lösning som gör det möjligt för konsumenter att förstå ursprunget av sin mat, vilket driver hållbara val. För alla livsmedelsföretag och restauranger ger vår plattform en ökad synlighet och möjlighet att nå fler kunder.

Så tycker kunderna

”Det finns enormt många fina producenter och gårdsbutiker där ute. TracTechnology gör det lätt för konsumenten att förstå varifrån maten kommer. Vi hoppas att tjänsten kan stötta lokala aktörer ännu mer.”  säger Gustav Dellback,  CEO & Founder för den digitala grossisten Dellback

” Jag jobbar mycket med lokala varor och har tidigare efterlyst hjälpmedel för att kunna berätta mer om de lokala produkter jag har. Det kan jag nu göra med hjälp av TracTerchnology på ett mycket enkelt och smidigt sätt.  Mattias Liljegren, Vd och ägare till ICA Götes Allköp i Brösarp.

”Med hjälp av QR-koden blir det tydligt för våra kunder att se ursprunget för maten vi erbjuder i våra matkassar. Lokala produkter ökar i värde med denna lösning och en eventuell merkostnad på grund av småskaligheten blir mer förståelig för konsumenten.” Magnus Paulsson VD på matkasseföretaget Mat & Ro

Affärsmodell

TracTechnology erbjuder en prenumerationstjänst med mikrobetalningar månadsvis. Priset varierar från 99 kr till 250 kr per månad beroende på företagets omsättning, vilket gör tröskeln låg för att prenumerera. Genom att investera i TracTechnology stödjer du en hållbar och transparent framtid inom livsmedelsindustrin. Delta i vår emission och bli en del av denna spännande resa!

VD har ordet

Transparens är bra för alla. För konsument, producent, handlare och restaurang. Inte alla efterfrågar fullständig transparens idag, men i en snar framtid kommer det att vara en självklarhet. Lika självklart som vi idag använder nätbaserade tjänster för att jämföra priser kommer vi att efterfråga information om varors ursprung.  Frågan är vem som löser det. Vi tror att det är den som gör det enkelt och till låg kostnad. Vi tror att det är TracTechnology.

Niclas Lindgren, vd TracTechnology

 

Läs mer om TracTechnology här

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med TracTechnology. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER