Bildkälla: Stockfoto

Gästanalys– Landi renzo – En dold cleantech pärla!

gästanalys Landi Renzo är en relativt okänd, lönsam Clean Tech pärla från Italien som grundades redan 1954. Idag har bolaget över 900 anställda i 50 länder och ungefär 80 % försäljningen kommer från intäkter utanför deras hemmamarknad i Italien. Bolaget handlas idag till en attraktiv värdering på 6 X EV/EBITDA för 2023.

Företagsnamn: Landi Renzo
Bransch: Green mobility & Cleantech
Aktiesymbol: LR
Börsplats: Milano och BATS Europe
Hemsida: http://www.landirenzogroup.com/en/
Börsvärde: 126 miljoner EUR vid publicering
Riktkurs:  0,98 EUR
Aktiepris:0,56 EUR vid publicering
Jämförbara bolag: Westport Fuel Systems, Luxfer holdings, Cummins
Insider ägande: 60 %
Free Float: 26 %

Bolaget är specialister på mobilitet, motorer samt komponenter som rör vätgas, LPG, naturgas, och flytande naturgas så kallad LNG. Huvudfokuset för bolaget är design, produktion och försäljning av komponenter samt alternativa motorsystem för fordon. Kunderna är biltillverkare (OEMs) samt återförsäljare och oberoende eftermarknadsmontörer. Förnybara bränslen är något alla investerare intresserade av ESG bör hålla koll på och man bör just därför ta en närmare titt på just Landi Renzo då det kommer krävas mer än elektrifiering för att uppnå noll utsläpp så kallad Net Zero emissions på en global skala. Goldman Sachs uppskattar¹ att marknaden för vätgas supply chain kommer kräva 5000 miljarder EUR för att nå Net Zero globalt samt att den totala marknaden för vätgasproduktion kommer öka med 100 % till år 2030 till en summa av 250 miljarder EUR respektive 1000 miljarder EUR år 2050. Dessa makro trender kommer premiera vätgas som drivmedel i alla olika former av transporter och därmed indirekt också vara mycket fördelaktigt för Landi Renzo. Tyskland och Italien har under mars 2023 begärt undantag från försäljningsstoppet av bilar som går på förbränningsmotorer om dom körs på förnybara bränslen likt dom som Landi Renzo arbetar med enligt ovan. Ursprungligen var planen att alla bilar med förbränningsmotorer skulle sluta säljas 2035.

Goldman Sachs uppskattar därtill att vätgas troligtvis kommer nå samma prisbild som diesel för tunga lastbilar vid tankstationer så tidigt som år 2027 vilket helt klart talar för att vätgas lär bli en viktig komponent i den gröna omställningen för Net Zero globalt.²

Varför är det då intressant att just nu investera i Landi Renzo om bolaget funnits sen 1954?

Nästan alla former av förnybara bränslen är på uppgång och befinner sig i en enorm tillväxtkurva. Många länder strävar just nu efter global inhemsk produktion av förnybara bränslen.
För att jorden globalt ska klara av att nå nollutsläpp dvs net zero kommer det krävas stora investeringar i elektrifiering men även i annan typ av infrastruktur såsom vätgas, förnybar naturgas (RNG), biogas osv. Landi Renzo är, enligt ESGFIRE, den bästa positionerade aktören på marknaden för att dra nytta av denna tillväxt inom områden för förnybart som inte rör elektrifiering på grund av sin historik och djupa know how inom sektorn. Fler och fler biltillverkare satsar på fordon som drivs av andra förnybara energikällor utöver el. Exempelvis kan nämnas Toyota och Hyundai som gör stora satsningar inom området. Ett annat exempel är Renault i Colombia som bytt ut hela sin produktionslinje till att nu köra på naturgas. Hittills har man enbart i Colombia konverterat över 10 000 fordon utan några problem med gällande fordonsgarantier. Renault säger att förare sparar 25-35 % i bränslekostnader tack vare konverteringen.

Tillväxtländer som inte har ett utbyggt fungerande elnät kommer troligtvis att bli en stor marknad för Landi Renzo framöver då det är relativt enkelt att bygga om existerande bensin/dieselfordon för att kunna köra på Vätgas, biogas och andra förnybara bränslen. I Kina exempelvis växte försäljningen fordon som går på vätgas via bränsleceller med 300 % under 2022. Fördelarna är många, exempelvis är räckvidden för vissa fordon 800 kilometer på en tank med bränsleceller som körs på vätgas.

Den mesta vätgas som produceras idag är tyvärr inte grön men efter att EU under februari 2023 nu beslutat att vätgas som produceras med hjälp av kärnkraft ska klassas som grön energi vilket verkligen banar vägen för fordon som kör på vätgas framgent.
Det finns troligtvis stora dolda värden i en möjlig särnotering av dotterbolaget SAFE & CEC på NASDAQ i USA vilket, enligt våra beräkningar, skulle kunna addera ett mervärde på 100-150 miljoner  EUR antingen i form av kassatillskott eller i form av ett värdepappersinnehav. Safe & CEC har i dagsläget intäkter runt 100 miljoner EUR årligen, applicerar vi samma värdering som Clean Energy Fuels ,vilket är en likvärdig peer ,så har vi med en EV/Sales multipel på 3,3  ett separat börsvärde runt 330 miljoner EUR för Safe & CEC varav 51 % av detta bolag alltså idag ägs av Landi Renzo. Denna möjliga särnotering enskilt skulle därför kunna innebära en möjlig motiverad kursökning av Landi Renzo på 65-100 % mot dagens aktiekurs.Finansiell struktur och prestation

Tack vare en nyligen genomförd nyemission på 57 miljoner EUR är Landi Renzo väldigt välkapitaliserat och det bör därför inte finnas någon risk för nyemission inom överskådlig framtid.

Bolaget har nyligen genomfört en konsolidering där man inkorporerat bolagen Metatron ( förvärv inom vätgas) samt  deras joint venture  i USA som delägs (51 %) ihop med det, för ESG investerare, kanske mer kända bolaget Clean Energy Fuels (noterat på Nasdaq). Joint venture bolaget SAFE & CEC är av särskilt intresse eftersom detta dotterbolag har som målsättning att bli världsledande inom kompressorsystem för bla vätgas och levererar komponenter / infrastruktur för förnybara bränslen såsom CNG, vätgas och RNG (förnybar naturgas) globalt. Landi Renzo har även ett pågående projekt för en vätgasdriven förbränningsmotor.
I den senaste finansiella rapporten efter konsolidering rapporterade Landi Renzo en ökning av intäkter för dom första 9 månaderna under 2022 med en organisk tillväxt på över 33 % vilket måste ses som väldigt starka siffror ställt i relation till konkurrenten West port fuel systems där intäkterna istället minskade med 4 % för årets första 9 månader under 2022. West port fuel systems försvarar sig däremot med att tillväxten hade varit 10 % utan negativ påverkan av valutaskillnader.

Slutsatser och investmentcase

Landi Renzo har många otroligt starka makrotrender som talar för att bolaget går en ljus framtid till möte. För den globala gröna omställningen som just nu pågår kommer Landi Renzo’s kompetens inom förnybara bränslen vara ovärderlig. Bolaget värderas idag till så lite som 6 X EV/EBITDA  för 2023 samt 4,79 X EV/EBITDA för 2024 (obs prognos) vilket får ses som mycket attraktivt ställt mot tex konkurrenten Westport Fuel Systems som för 2023 handlas till negativt EV/EBITDA och till över 40 X EV/EBITDA för 2024. Landi Renzo har gedigen teknisk kompetens och har dolda värden genom sitt dotterbolag som genom en särnotering skulle kunna generera en avkastning om 65-100 %. Samtidigt är fallhöjden i nuvarande aktiekurs relativt låg tack vare den nyligen genomförda nyemissionen på 57 miljoner EUR.  Sammantaget ser ESGFIRE en mycket god risk/reward i investmentcaset Landi Renzo just nu.


¹Rapport” Carbonomics – The clean hydrogen revolution” skriven av Zoe Clarke och Michele Della Vigna sida 1

²Rapport” Carbonomics – The clean hydrogen revolution” skriven av Zoe Clarke och Michele Della Vigna sida 6      


Disclaimer:

Jag äger aktier i bolaget och kan inte anses som oberoende. All handel med värdepapper så som aktier medför en risk och beslut att handla sker på eget ansvar. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. 

Ansvarsfriskrivning

Analysen ska inte ses som någon form av investeringsrådgivning utan som uppmuntran att själv läsa på om bolaget och dra egna slutsatser. Analysen är i huvudsak baserad på av bolaget kommunicerad information och viktiga externa aspekter kan därför oavsiktligt ha missats. Reservation för att oavsiktliga felaktigheter kan förekomma men analysen är gjord utifrån författarens bästa förmåga.

Författaren: ESGFIRE äger aktier i bolaget

Twitterlänk: https://twitter.com/ESGFIRE

 

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER