Bildkälla: Stockfoto

Lyckat börsevent på Oscarsteatern

Event Det nätverk som Michel Issa och Börsvärlden startat hade möjlighet att närvara på ett börsevent under måndagskvällen. Det blev en härlig kväll med många nöjda besökare och deltagare.

Måndagen den 15/11 anordnade Börsvärlden i samarbete med Michel Issa ett börsevent på Oscarsteatern i Stockholm. Det blev en väldigt trevlig kväll med intressanta panelsamtal och massor av nätverkande.

I Oscarsteaterns entré mötte sponsorerna publiken för att svara på frågor och dela med sig av kunskap. Gemensamt för besökarna var intresset för investeringar och vi hade såväl nybörjare som proffs på plats.

Efter eventet har det strömmat in positiva ord över hur upplägget för kvällen var planerad och genomfördes. Sådant som ger extra energi till alla inblandade vilket medför att vi reda ser fram emot nästa tillfälle.

”Jag upplevde kvällen som bekräftelse att vi gör något riktigt bra och viktigt för de på plats, såväl besökarna som börsbolagen. Det märktes att det finns ett stort behov av event med det upplägget vi hade förberett och detsamma gäller nätverket vi dragit i gång

Målet och syftet med eventet var att deltagaren ska få bättre kunskap inom börsen, bli inspirerade av andra börsprofilers erfarenheter samt nätverka med andra som är intresserade av börs och finans.

Utifrån den respons vi fått under och efter eventet så känner jag att vi har lyckats med det” kommenterar Michel Issa måndagskvällen.

Eventet var gratis för alla besökare. Från Börsvärldens sida vill vi rikta ett tack till nedanstående personer och börsbolag som gjorde kvällen möjlig att genomföra:

Anna Söderlund, VD -Calmark Sweden AB

Sponsor och med i panel.

Calmark är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, Neo-Bilirubin påbörjades under 2020. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. Förutom produkter för nyfödda, säljer Calmark även ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. 

Läs mer på www.calmark.se

Daniel Moström, VD – Xpecunia

Sponsor och med i panel

Xpecunia utvinner kryptovalutor med hjälp av egenproducerad solenergi. Utvinningen anpassas kontinuerligt med stöd av en självlärande modell till den volatila och snabbföränderliga utvecklingen av kryptovalutor för att på så sätt optimera utvinningen och skapa bästa möjliga avkastning. Genom en bevisad lönsamhet efter tre år av verksamhet har Xpecunia som mål att skala upp den befintliga verksamheten, etablera ett nytt affärsområde och generera ökade marginaler med lägre klimatpåverkan.

Läs mer på https://xpecunia.se/

Marcus Sandlund, Vice VD - Ecoclime 

Sponsor och med i panel.

Ecoclime Group AB, grundat 2013, är ett snabbväxande företag inom proptech som erbjuder avancerade lösningar inom fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Ecoclimes innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd. Huvudkontoret ligger i Umeå. 

Läs mer på: www.ecoclime.se.

Stefan Ölander, VD - SolTech Energy Sweden AB. 

Sponsor och med i panel

SolTech Energy Sweden AB (publ) utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission.

Mer info på: www.soltechenergy.com

Anders Myrbäck, VD TopRight Nordic 

Sponsor och med i panel

TopRight är en bolagskoncern - en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, digitalt glas och konstruktion.

Vi skapar innovativa och effektiva lösningar genom att låta  ny teknik smälta ihop med befintlig. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer. Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl. Det som utmärker oss är vår förmåga att med modern teknik skapa anpassade helhetslösningar.  Vi älskar helt enkelt att göra smart teknik nyttig – för dig och för världen. Tillsammans skapar vi framtiden!

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic SME.

Mer info på: www.toprightnordic.com

Tor Einar Norbakk, VD Svenska Aerogel

Sponsor och med i panel

Svenska Aerogel tillverkar en unik produkt Quartzene® - Next Generation Aerogel. Quartzene används för att förbättra material på olika sätt - och t o m ge helt nya egenskaper. Genom att tillsätta Quartzene blir slutprodukten effektivare, det går åt mindre material, vikten minskas, plast kan ersättas och i flera led sparas energi.Svenska Aerogel bidrar till att industrier kan utveckla nya produkter med egenskaper som formar framtiden till att vara mer hållbar. Svenska Aerogels koncept för tillverkning av Quartzene är unikt och adresserar hållbarhet i flera led. För att framställa Quartzene används naturliga resurser - Kisel, vatten och energi i en patenterad grön process. Tillverkningen är designad i moduler för att kunna sättas upp hos kund eller i kundtäta områden.Svenska Aerogel har gått från forskning, via start-up på väg mot scale-up. Idag har bolaget en plattform som lyfter till Svenska Aerogel 2.0 där den ökade produktionskapaciteten kvalificerar bolaget till att vara en industriell partner. Fokus idag är marknadssegmenten fordon, processindustri, papper och massa samt fastighet och byggnadsindustri. Bolaget har format en kundanpassad organisation med utökad support, internationell expertis och utökat samarbete med distributörer. Syftet är lansering av nya produkter med Quartzene inom utvalda segment.

Mer info på: www.aerogel.se

Claes Persson, VD Gigger Group (under namnbyte till Syncro group)

Sponsor och med i panel

Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med offensiv strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Mer info på: www.gigger.group

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER