I SAMARBETE MED MELTRON AB
Bildkälla: Stockfoto

Meltron står redo att växla upp tillväxttakten inom LED-belysning för krävande miljöer, en av världens snabbast växande industrier

intervju LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industrier, hela marknaden omsatte 2020 cirka 100 miljarder USD. Belysningsföretaget Meltron är specialiserat på LED-belysning för några av samhällets mest krävande och kritiska miljöer, exempelvis flygplatser, hamnar och industrier. Bolaget har de senaste året ökat omsättningen med 51 procent och rustat organisationen för en rejält accelererad försäljningstillväxt så snart Coronapandemin är över och fysiska kundbesök återigen är möjliga. Det berättar Meltrons vd Ville Sistonen.

Berätta om Meltron och er affärsidé.

–Vi designar, tillverkar och säljer LED-belysning baserad på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nanostrukturer för krävande och industrier och miljöer, nischmarknader med höga krav på lång livslängd och tåliga ljuskällor.  Vi har i drygt tjugo års tid fokuserat på FoU-verksamhet som resulterat i marknadens mest mångsidiga, effektiva och hållbara belysningslösning för krävande miljöer. Vi marknadsför våra avancerade belysningslösningar enligt devisen ”More than just light”. Det innebär att vi kan erbjuda lösningar som genererar många mervärden för kunden, exempelvis energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar samt ökad produktivitet och en säkrare arbetsmiljö.

Ni har ökat er omsättning med 51 procent det senaste året, trots ett mycket tufft affärsklimat på grund av Covid19. Vad är din kommentar till det?

–Tillväxtökningen på 51 procent är självklart positiv men på en betydligt lägre nivå än förväntat under normala omständigheter. En faktor som har komplicerat vår verksamhet och bidragit till att bromsa in tillväxttakten är det faktum att merparten av alla företag har förbjudit externa besök under pandemin. Det har drabbat oss hårt eftersom vi i hög utsträckning är beroende av att kunna besöka presumtiva kunder ute på deras anläggningar. Vi är dock stolta över att ha åstadkommit en tillväxt på 51 procent, trots pågående pandemi. Det är ett gott betyg till styrkan i våra lösningar och det faktum att det finns en stark underliggande efterfrågan på LED-belysning för krävande miljöer.

Ni har under 2021 kompletterat er direktförsäljningsstrategi med en ny strategi som går ut på att sälja genom partnerskap. Hur kommer det sig att ni gjort den satsningen?

–Även om vi avser att behålla och förstärka vår direktförsäljning för att fördjupa kontakten direkt med slutkunderna så räknar vi med att partnerskap med andra multinationella företag som erbjuder avancerade tekniska lösningar gentemot exempelvis industrier och hamnar på sikt kommer generera betydande försäljning och tillväxt framöver. Vi har tekniskt starka och erkända ljuslösningar, men vi har tidigare saknat kanaler för att skala upp vår verksamhet i tillräcklig omfattning. Våra strategiska samarbetspartners har stora nätverk av kunder och kompletterar även vårt erbjudande med sina egna tekniklösningar och styrsystem. Dessa strategiska partnerskap kommer att utgöra en viktig pusselbit i vår framtida tillväxt och försäljning.

Hur ser er befintliga kundstock ut, vilka vertikaler fokuserar ni på?

–De senaste åren har vi jobbat målmedvetet med att bygga upp en portfölj av prestigefyllda referenskunder i olika branscher, exempelvis Stora Enso, Metso, AGA och Akzo Nobel. Det senaste året har vi även fått två viktiga genombrottsorders från skogsbolaget Metsä samt från ett stort globalt läkemedelsbolag. Framöver kommer vi att lägga mycket fokus på att fördjupa relationen med våra viktiga nyckelkunder i bland annat skogsindustrin, läkemedelsindustrin samt den kemitekniska industrin. Våra kunder är globala storföretag med ett stort behov av effektiv LED-belysning på många av sina anläggningar runtom i världen. För Meltrons del innebär det att vi ser en god tillväxtpotential i att växa och fortsätta expandera i takt med våra kunder.

Ni genomför en emission under hösten. Vad är bakgrunden till den?

–Vi har kommit en bra bit på vår kommersialiseringsresa, men ser att vi har otroligt mycket potential kvar att frigöra, vilket bäddar för en stark tillväxtutveckling under de kommande åren. Vi genomför en emission för att finansiera investeringar i vår internationella sälj- och marknadsorganisation samt för att säkra upp tillgången på komponenter som är kritiska för att tillverka våra produkter. På senare tid har det förekommit leveransbegränsningar och förlängda leveranstider på alltifrån specialplaster till elektronikkomponenter som en följd av att världsekonomin börjar återstartas efter pandemin. Vi har gjort en del strategiska inköp för att säkra våra lagernivåer hittills i år och kommer förmodligen att fortsätta med det en tid framöver.

Vilka är era främsta konkurrensfördelar?

–En faktor som särskiljer oss är vår gedigna kompetens inom forskning och utveckling. Det har möjliggjort för oss att utveckla robusta belysningslösningar med lång livslängd, mycket hög verkningsgrad i omvandlingen av elektricitet till ljus och en unikt jämn ljusfördelning. Ur ett kundperspektiv innebär det dels en lägre elförbrukning och livscykelkostnad, dels en högre säkerhet och produktivitet där ljuset används. Tekniken är beprövad och används i dagsläget av ett antal globala kunder som är verksamma i runtom i världen.

Hur ser du på Meltrons framtida tillväxtpotential?

–Vår teknologi går i linje med en av världens dominerande och mest långsiktiga megatrender: hållbarhet. Vårt fokus för framtiden är att fördjupa våra partnerkanaler och samarbeten, fortsätta stärka direktförsäljningen och öka kännedomen om Meltron som varumärke.  Under pandemin har vi rustat vår organisation internt, vilket innebär att vi står väl rustade för en accelererad tillväxttakt under de kommande åren. Jag räknar med att 2022 blir ett år då vi uppnår många viktiga milstolpar i bolagets historia. Vår ambition är att framöver dubblera bolagets omsättning år från år. 

 Fakta: Meltron designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. Meltrons LED-ljuskällor och lösningar baseras på ett antal patent inom optik, elektronik och linjära drivdon. "More than Just Light" betyder energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa. Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri, logistik och agrisektorn. Meltron är noterade på NGM SME, kortnamn MLTR.

 
www.meltron.se 

Länk till Memoranum 

Länk till teaser 

Text: Annika Wihlborg 

 

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Meltron AB. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER