Bildkälla: Stockfoto

Metacon tar stora kliv mot en fossilfri framtid med grön vätgas

Teaser I en tid av ökad medvetenhet om miljö och energi utforskar Metacon möjligheterna med grön vätgas. Läs artikeln i sin helhet i senaste numret av Magazine Börsvärlden

Vi rör oss med kraft mot ett mer fossilfritt samhälle. Inte minst pådrivet av insikten om problemen med det europeiska beroendet av rysk olja och gas men självklart även utifrån den stora miljö- och klimatproblematik som världen måste lösa. Fossilfri ”grön” vätgas har stor potential när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser och andra föroreningar inom flera olika branscher och sektorer då den kan ersätta fossila bränslen som naturgas, kol och olja.

Såväl på EU-nivå som på nationell nivå har det tagits fram strategier och planer för utveckling av vätgassamhället. Sverige, med historiskt billig energi från vår vatten- och kärnkraft, tillhör tyvärr undantagen, men det har inte hindrat att framåtlutade regioner som till exempel Trelleborg och stora industriella aktörer är i full fart med att ta fram lösningar för såväl användning som produktion av vätgas inom olika områden. Metacon AB (publ) är ett av få svenska företag som är aktivt med både egen teknologi och etablerade systemlösningar inom den snabbt växande vätgasmarknaden.

Med den snabba utvecklingen i åtanke kan vi konstatera att det finns ett enormt behov av tillverkare och leverantörer av anläggningar för produktion av vätgas om alla pågående och kommande projekt ska kunna bli verklighet. Metacon är en av få aktörer som redan har visat att man har förmåga att projektera och uppföra produktionsanläggningar för produktion av och tankstationer för distribution av grön vätgas.

Läs hela artikeln här

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER