Bildkälla:

Money Honey – en bok om kvinnlig ekonomi

intervju Eva Lunderquist är civilekonom och investerare, vd och delägare i ett fondbolag och numera även en av tre författare till boken Money Honey.

Under hösten släpptes en inspirations- och instruktionsbok som ger kvinnor makten över sin egen ekonomi. Det är en ekonomisk och juridisk guide genom livets alla händelser - när man flyttar hemifrån, blir sambo, byter bostad, skiljer sig eller vill börja spara och kanske investera. Boken följer tre deviser: det är aldrig försent att börja, det finns aldrig för lite pengar och det är bara ens eget ansvar. Vi på Börsvärlden tog kontakt med en av de tre författarna för ett samtal om just Money Honey.

Leni Ekendahl, Eva Lunderquist, Emine Lundkvist.

Berätta lite om bakgrunden till boken?

- Statistiken talar för att kvinnor generellt är sämre än män när det handlar om privatekonomi och familjejuridik. Vår erfarenhet är att den oförmågan leder fram till ett antal ofrivilliga kvinnofällor som vi tar upp i boken. Det handlar bland annat om att kvinnor sparar istället för att investera, kvinnor driver verksamhet i enskild firma istället för i AB samt att kvinnor äger mindre och har lägre pensionsavsättningar. Den största kvinnofällan är skilsmässan då de flesta kvinnor kommer sämre ut rent ekonomiskt och 35% av de som vill skiljas inte har råd att genomföra skilsmässan. Med det här som utgångspunkt ville vi skriva en ekonomisk och juridisk guide och inspirera kvinnor i alla åldrar genom livets olika faser. 

Hur var det att jobba tre stycken med framtagandet av boken?

- Det har varit en enorm styrka och tillgång att vara tre personer och var och en har bidragit med sin unika erfarenhet, bakgrund och berättelser ur livet. Vi har en spännande mix av utbildning och kompetens. Leni är journalist och författare, Emine är advokat och inriktad på skatterätt  men även på familjejuridik. Jag är civilekonom, VD och investerare. 

Vad vill ni att läsarna tar med sig efter att läst er bok?

- Generellt en högre ekonomisk och juridisk medvetenhet och ett bättre självförtroende vad gäller förmågan.  Vi vill ingjuta ett mod att investera och börja äga mer!

Vi har tre deviser i boken:

  1. det aldrig är för sent att börja
  2. det är aldrig för lite pengar
  3. det är bara ens eget ansvar.

Vi vill uppmuntra kvinnor att prata ekonomi med vänner och sin partner på ett lika naturligt sätt som att prata om arbete och fritid.

Vad har du för känslor runt att det faktiskt behövs skrivas en bok av detta slag år 2021?

- Mina känslor är att det ligger i tiden att kvinnor intresserar sig för att ta större ansvar för en trygg och hållbar egen ekonomi som står emot livets utmaningar. Kvinnor blir inte helt jämställda förrän de också har koll på sin egen ekonomi. 

Avslutningsvis Eva Lunderquist, vad har du själv för investeringsstrategier?

- Jag sparar främst i fonder med ett brett placeringsmandat för förvaltaren. Därutöver investerar jag i svenska börsnoterade bolag med ett portföljtänk för att sprida riskerna. Slutligen har jag under en tio-års period gjort lite investeringar i onoterade svenska bolag som innebär en högre risk men med möjlighet till en rejäl värdeökning. Det har varit så intressant att följa entreprenörerna och bolagen på nära håll och jag har också kunnat bidraga med kompetens och nätverk. Sammanfattningsvis, är det viktigaste rådet att investera utöver att spara och att se till att äga, inte bara bostad och mark utan också aktier på börsen och i de bolag man är engagerad i som anställd och/eller som styrelseledamot. 

Om författarna:

Leni Ekendahl är författare och journalist med en bakgrund inom såväl teveproduktion som välgörenhetsarbete.

Eva Lunderquist, civilekonom och investerare, är vd och delägare i ett fondbolag och har styrelseuppdrag vid sidan om.

Emine Lundkvist är advokat med över 30 års erfarenhet av juridiskt arbete med inriktning på skatterätt men även familjerätt och andra allmänna juridiska frågor.

Du kan köpa boken här:

Akademibokhandeln  Adlibris  Bokus

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER