Bildkälla: Christin Sylvander

Ny gästgrönikör -Johan Bynélius – krönika feb 2021

Gästkrönika Johan Bynélius är en av Sveriges mest framgångsrika kapitalförvaltare och investerare. Med sin investeringsfilosofi CAMP-B har han skapat en avkastning på investerat kapital åt sig själv och sina kunder som vida överstiger börsens genomsnitt. Han har av vissa fått epitetet "Sveriges Warren Buffet" . Johan kommer från tid till annan att medverka hos oss på Börsvärlden med krönikor eller texter som kan agera tankeväckare hos er som har intresse av inverteringar i framförallt aktiemarknaden.

Att investera bra är svårt!

Investerar du i aktier? Är du en gör-det-självare? Tycker det är skoj. Du har säkert koll på det här men jag tar upp det för säkerhets skull. Ett bolags värde är lika med det underliggande värdeskapandet multiplicerat med bolagets popularitet. Vi antar att ett bolags underliggande värde är dess vinstutveckling. Vi antar att dess vinstutveckling kommer dubblas under de nästkommande 5 åren.  Om bolagets popularitet är densamma som idag kommer bolagets värde dubblas. Om bolaget är jättepopulärt idag som t ex Tesla och dess popularitet kommer halveras nästkommande 5 år, vad får du då för utveckling? Värde = 200 % (värdeutveckling) multiplicerat med 0,5 (popularitet) vilket ger ett värde = 100 %. Då har du under 5 år inte fått någon utveckling alls. Du gav bort 5 års värdeskapande till den som sålde aktierna när du köpte. Råd? Var extremt försiktig när du köper populära bolag. En bra investerare har alltid ont i magen när han investerar. Varför? Han köper när få gillar bolaget. Om du skall prestera måste du göra något annorlunda än alla andra. Vad gör du annorlunda än alla andra? Vad kan du som andra inte kan? Om du inte har svaren på dessa frågor så bör du sätta dig ner och fundera på det, före du gör nästa investering. Att investera bra är svårt. Riktigt svårt. Speciellt idag!

Johan Bynélius 
Johan Bynélius är grundare av Fair Investments som tillhandahåller finansiell rådgivning och kapitalförvaltning. Han är civilekonom och har en MBA-utbildning från affärsskolan I.A.D.E i Madrid. Med en tidig karriär som entreprenör har han sedan år 2000 arbetat med investeringar, analyser och kapitalförvaltning för bl a Erik Penser Bank och sedan år 2010 i det egna företaget Fair Investments.

 

 

 

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER