I SAMARBETE MED GSM ELECTRICS
Bildkälla: GSM Electrics

Nyemissionen GSM Electrics 2023 för att möta ökad efterfrågan när båtmarknaden genomgår grön omställning

Greentech Tack vare människors ökade medvetenhet om miljön, ny teknik och ökat politiskt stöd och engagemang har marknaden för elektriska båtmotorer tagit enorma steg framåt. Samma elektrifiering som privatbilsmarknaden har genomgått, kommer även båtmarknaden att göra och inget företag är så förberedda som GSM Electric som med sina 20 år på nacken är pionjärer i branschen. Nu genomför bolaget en nyemission för att kunna möta den kommande volymökningen som den enorma efterfrågan kräver. Teckningstiden pågår fram till den 17 maj 2023.

Teckna dina aktier här

GSM electric är ett Greentech bolag som arbetar för att alla mindre och medelstora båtar, nya som gamla, ska förorena haven så lite som möjligt när de är ute på sjön. Därför har de under de senaste 20 åren arbetat med att ta fram lösningar för att driva båtar elektriskt. De tillhandahåller kompletta drivlinor med allt man behöver för att elektrifiera sin båt. Förutom att elektriska båtmotorer är bra för miljön, gör det även stor skillnad för själva båtupplevelsen i och med att motorn är tyst. Man får dessutom större utrymme i båten och man slipper doft av drivmedel och kladd med oljor eftersom det inte behövs om man väljer rätt typ av eldrift.

– Vi fokuserar på re-powering, alltså att byta ut motorer i befintliga båtar och där är vi oslagbart bäst i världen som det ser ut nu. Tack vare både konsumenters ökade miljöengagemang och nya internationella regelverk förväntas marknaden för elektriska drivsystem växa kraftigt. Vi ser en jättepotential på, inte bara den nordiska marknaden, utan även ute i Europa. Vi har dessutom ett försprång då vi har testade och färdiga produkter och redan har sålt över 500 system till nöjda kunder världen över, berättar Mattias Fredriksson, CEO GSM Electric.


Bara under hösten 2022 hade GSM Electrics 1000 förfrågningar från båtägare som vill byta ut sina mullriga dieselmotorer till tysta, eldrivna sådana. Bolaget har dock haft bekymmer med halvledarbrist, långa leveranstider på komponenter samt för lite kapital för att kunna hålla lager. Det har gjort att man har tappat många affärer eftersom kunderna inte får sina system till säsongen som man hade tänkt sig. Ett välfyllt lager kommer förändra detta så att kunderna kan få systemen när de behöver och inte ha 10 månader framförhållning som det har varit de senaste åren. Med aviserad emission om 20 MSEK före emissionskostnader kan man råda bot på detta. Genom en förstärkning av rörelsekapitalet kan GSM Electric effektivisera leverans till kund och möta den stora efterfrågan.


Emissionserbjudande i korthet:

Aktie: Stamaktier i GSM Electric AB (Publ).
Teckningskurs: 20 SEK per aktie.
Teckningspost, antal aktier: 200 st, därefter fritt antal.
Antal nyemitterade aktier: 1 000 000.
Emissionsbelopp: 20 MSEK före emissionskostnader
Värdering innan emissionen: 131 MSEK.
Period: 1 mars 2023 – 17 maj 2023.

Läs mer om nyemissionen här

Dokument för nedladdning

Teckningserbjudande

Anmälningssedel

Villkor och anvisningar

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med GSM Electrics . Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER