I SAMARBETE MED OPTICEPT TECHNOLOGIES
Bildkälla: OptiCept Technologies

OptiCept Technologies - positionerat för flera genombrott 2023

Greentech OptiCept Technologies, som levererar patenterad teknologi till livsmedels- och växtindustrin, befinner sig just nu i en mycket spännande utvecklingsfas och står inför flera kommersiella genombrott. Bolaget har på kort tid gått från idé och utveckling till kommersialisering. 2023 ser bolaget och dess VD, Thomas Lundqvist, som året då ytterligare kliv ska tas för att etablera teknologin på marknaden.

OptiCepts affärsidé vilar på två patenterade teknologier: CEPT-plattformen baserad på PEF (Pulsed Electric Field) och OptiBoost, baserad på VI (Vacuum Infusion). Med dessa hjälper man aktörer inom livsmedels- och växtindustrin att optimera extraktionen ur biologiska råvaror (juice, vegetabilisk olja, vin etc.) och förlänger livslängden och ökar överlevnadsgraden för snittblommor och sticklingar.

Positionerade för Positivt kassaflöde och kommersialisering 2023

Under 2022 arbetade OptiCept med starkt fokus på att utveckla sina produkter, organisationen och sin affär. Med en mycket positiv utveckling inom samtliga prioriterade applikationsområden, ser man nu med tillförsikt att OptiCept går in i nästa fas som bolag.

”Vi ser fler och fler av våra maskiner i kommersiell drift hos världsledande aktörer och våra kunder bekräftar ett stort värde i att använda sig av vår teknik. Vi har tecknat viktiga avtal med globala marknadsledande aktörer och baserat på vår nuvarande kundstock och vår förväntade kostnadsutveckling är vår bedömning att vi för helåret 2023 är positionerade att nå ett positivt EBITDA resultat.” säger OptiCept Technologies VD, Thomas Lundqvist.

Ny strategi för att nå målsättningarna

OptiCepts teknologi har visat sig vara effektiv inom vitt skilda områden, från olivolja till fiskföda. Detta ger bolaget en potentiellt mycket hög skalbarhet. Under 2022 har en omfattande inventering gjorts och en ny strategi implementerats för hur aktiviteter prioriteras framöver.

Bredden är en styrka långsiktigt, men kortsiktigt ska vi fokusera på de område som ligger närmst positiva kassaflöden. Övriga applikationer kommer vi naturligtvis fortsätta att utveckla men då mer fokuserat och i nära samarbete med ledande globala aktörer, säger Thomas.

De prioriterade områdena är oliveCEPT, där bolaget har flera maskiner ute hos oliveoljeproducenter för ökad extraktion och förbättrad kvalité av olivolja, OptiBoost för snittblommor och sticklingar där maskiner nu testas och är i drift hos världens största aktörer i blomster och skogsbranschen.

Inom övriga områden fortsätter utvecklingen men då endast i samverkan med en etablerad samarbetspartner. Ett exempel på detta är det nyligen tecknade avtalet med Dole. I februari ingick OptiCept ett ingångsavtal med det globala bolaget med syfte att undersöka hur CEPT®-plattformen kan bidra till att effektivisera Doles produktionsanläggningar.  Denna typ av samarbetsavtal arbetar man för att skapa även inom till exempel havremjölk och vin.

OptiCept har tecknat avtal med några av världens största och mest inflytelserika olivoljeproducenter, främst på Iberiska halvön. Där man har stärkt närvaron med lokalt kontor i Barcelona, utvecklat ett nätverk av underleverantörer för att arbeta närmre slutkunden. 

Om dom kunder vi ingått avtal med fullt ut skulle investera i CEPT-teknologin för att täcka hela sin produktion, så motsvarar det en försäljning på 1 miljard SEK.

Under 2022 flyttades även positionerna fram gällande OptiBoost. Den teknologi som används för behandling av snittblommor och sticklingar. På tecknade avtal har OptiBoost för snittblommor en potential att inbringa runt 500 MSEK årligen.

För sticklingar har en mindre vakuumimpregneringsmaskin utvecklats, och metoden har visat på väldigt bra effekt för Eukalyptussticklingar och förbättrar överlevnad och rotning. I dagsläget pågår 3 piloter med skogsbolag i Sydamerika och nyligen tecknades ett globalt agentavtal med BCC via samarbetspartnern Syngenta, för att accelerera det globala säljarbetet.

”Sticklingar är ett affärsområde vi ser mycket stor potential inom. Skogsindustrin har innovationsvilja, en tradition av teknikutveckling och därmed investeringsvilja. Jag tror att vi bara har skrapat på ytan vad gäller OptiBoost for Cuttings och desto mer vi etablerar teknologin, desto mer kommer vi förstå vilka områden vi har möjlighet att påverka”.

Goda framtidsutsikter

Thomas ser mycket positivt på framtiden för OptiCept och menar att bolaget bidrar till att lösa många av de hållbarhetsutmaningar världen står inför idag.

Hållbarhet och “grön teknologi” är högt på agendan. Investeringar i och efterfrågan på teknologi likt OptiCepts som bidrar till ökad effektivitet, energibesparingar och förbättrad kvalité kommer bara att öka, menar Thomas.

Om OptiCept Technologies

OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels-och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö. 
Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och PlantTech. 
Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.


Fakta – Detta är OptiCepts huvudmarknader

Snittblommor

34 Miljarder € uppskattat totalt marknadsvärde

49 Miljarder € Marknadens förväntade tillväxt till 2028

4.3 % CAGR förväntad till 2028

Största exportörer av snittblommor är Nederländerna, Ecuador, Colombia, Kenya och Etiopien. Främsta importörer av snittblommor är USA, Europa och Japan. Främsta produkten är rosor.

Skogssticklingar

11,6 Miljoner € - 26,9 Miljoner €, uppskattade potentiella årliga intäkter för Eucalyptus behandlingar (total marknad)

Skog odlas världen över, men Eukalyptus, där OptiBoost-behandlingen hittills har testats mest odlas främst i Brasilien, Indien och Kina.

Olivolja

14 Miljarder € uppskattat totalt marknadsvärde

18 Miljarder € Marknadens förväntade tillväxt till 2029

3.28 % CAGR förväntad till 2029

Största marknader är Spanien, Grekland, Italien, Turkiet, Tunisien, Marocko och Portugal.

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med OptiCept Technologies . Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER