I SAMARBETE MED OPTICEPT TECHNOLOGIES
Bildkälla: OptiCept Technologies

OptiCept Technologies utvecklar ny teknologi för skogsindustrin

Greentech OptiCept har skapat ett nytt applikationsområde för den patenterade OptiBoost-teknologin. Genom att förbättra överlevnadsgraden och rotningen för sticklingar inom skog äntrar man en global marknad med stor potential. Särskilt god effekt har teknologin visat sig ha på Eukalyptus, en marknad som potentiellt kan inbringa bolaget hundra-miljoners belopp, årligen. I skrivande stund tar OptiCept de första kliven in på marknaden med pilotprojekt startade med världsledande skogsbolag och agentavtal tecknade.

Vad är en stickling? Det är helt enkelt en liten gren eller kvist av en planta som planteras i jord för att rota sig och växa vidare. Att använda sig av sticklingar är ett enkelt sätt att få flera exemplar av växten i fråga och garanterar en likadan ny planta som moderplantan.

En metod som till exempel används inom skogsodling och särskilt för Eukalyptus.

OptiBoosts revolutionerande teknologi är baserad på vakuumimpregnering. Sticklingar behandlas i en vakuummaskin där de impregneras med näringsvätska. Behandling av sticklingar har flertalet positiva effekter, bland annat stärks sticklingarnas tillväxt, robusthet och rotsystem, vilket ger bättre överlevnad vid utplantering och snabbare tillväxt. Fler överlevande plantor resulterar i ökad produktivitet och optimering i odlingsprocessen, där skogsefterfrågan bättre kan matchas mot utbudet.

”Vi har konstaterat att potentialen inom skogssticklingar är mycket stor och vi gör hela tiden framsteg med vår nya produktlinje OptiBoost for Cuttings.”, säger OptiCept Technologies VD, Thomas Lundqvist. 

OptiBoost har visat på väldigt bra effekt för Eukalyptussticklingar och förbättrar överlevnad och rotning. Eukalyptus är ett snabbväxande träd som odlas främst på södra halvklotet och som är färdigt att avverkas efter så kort tid som tio år. Vanligaste användningsområdet för Eukalyptus är som massaved till papper och olika kartongmaterial. Teknologin fungerar inte enbart för Eukalyptus utan är applicerbar på sticklingar generellt.

Snabb utveckling och tydliga resultat

En vakuumimpregneringsmaskin har utvecklats särskilt för behandling av sticklingar, som fått namnet SAGA. Under 2022 inleddes de första pilotprojekten med applikationen hos 3 aktörer inom skogsindustrin i Sydamerika.

En av dessa är Aperam BioEnergia LTDA, ett brasilianskt skogsbolag med verksamhet i över 40 länder som bland annat tillverkar rostfritt stål. Företaget är världsledande inom odling av olika varianter av tropiska trädsticklingar och producerar årligen ca 30–50 miljoner Eukalyptussticklingar. Man odlar bland annat träden för att tillverka kol, som används för stålproduktion.

Trots att hela testperioden inte är slutförd, valde Aperam i Mars 2023 att utöka samarbetet. Industriell behandling av 250 000 Eukalyptussticklingar med OptiBoost påbörjas inom kort.

”Detta är ett starkt besked för OptiBoost for Cuttings. Vi får nu ytterligare bekräftat att vi identifierat ett stort värde för marknaden. Vi ser framemot att fördjupa och utveckla samarbetet med Aperam”, säger Thomas, och fortsätter:

”Vi öppnar nu dörren på allvar till en mycket stor marknad där vi ser att vi skapar reella värden för kunden och tror på en hög efterfrågan och tillväxt i segmentet”.

Accelererad lansering och unik affärsmodell

OptiCept säljer inga OptiBoost-maskiner, i stället tar man betalt per behandling, vilket sänker investeringströskeln för kunden och samtidigt inbringar återkommande intäkter till bolaget.

Efter mycket lovande resultat beslutade OptiCept accelerera marknadsintroduktionen.  I början av 2023 ingicks ett avtal med BCC via samarbetspartnern Syngenta Flowers.

Syngenta Flowers är sedan tidigare ansvarig för den globala sälj- och marknadsföringen för OptiBoost-applikationen (som även appliceras inom snittblommor), genom att engagera BCC får man lokal närvaro på samtliga nyckelmarknader och försäljningsaktiviteten inom skogssticklingar kan utökas och accelereras. BCC är ett svenskt bolag som är världsledande inom sin nisch mot skogsindustrin med representanter och agenter på alla nyckelmarknader.

“Genom att engagera BCC kan vi avsevärt öka takten på lanseringen. BCC är ett bolag med stort förtroende världen över, ett globalt nätverk och säljkår. Det betyder mycket att ha deras förtroendekapital i våra kontakter med skogsindustrin”, säger Thomas Lundqvist, VD, OptiCept Technologies

Miljoner hektar skog – så stor är marknaden

Totalt finns det cirka 22,3 miljoner hektar Eukalyptus-odlingar runt om i världen, det motsvarar drygt halva Sveriges landyta. I Brasilien finns till exempel 6,4 miljoner hektar, andra stora producenter är Kina, Indien och Australien.

Enbart inom Eukalyptus finns det en mycket attraktiv marknadspotentialen. Uppskattningsvis föryngras cirka 3-4 miljarder Eukalyptus-träd varje år. OptiCept bedömer att 30 procent av dessa träd har sitt ursprung i en stickling och resten har sitt ursprung i frösådd. Branschen vill dessutom utöka andelen sticklingar i sin produktion med hjälp av OptiCepts teknologi. Kunderna betalar 22-50 öre per behandlad stickling.

”Jag tror att vi bara har skrapat på ytan vad gäller OptiBoost for Cuttings och desto mer vi etablerar teknologin, desto mer kommer vi förstå vilka områden vi har möjlighet att påverka.” 

Om OptiCept Technologies 

OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels-och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö.  
Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och PlantTech.

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

 

 

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med OptiCept Technologies . Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER