I SAMARBETE MED OURLIVING
Bildkälla: OurLiving

Q1 visar 675% ökning i nettoomsättning - OurLiving fortsätter sin satsning på hållbarhet

teknik Det första kvartalet präglades av en kraftig tillväxt för OurLiving på nästan 700% i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Bolaget fortsätter nu vidareutveckla sin hållbarhetsstrategi och tar in extern hjälp för ytterligare fokus på hållbarhet.

I höstas meddelade OurLiving att de skulle lägga ökat fokus på hållbarhet och energi, vilket ser ut att ha lyft siffrorna i bolagets första delårsrapport. Den starka tillväxten som visades i bolagets Q1-rapport betyder att bolaget under första kvartalet i år har dubblat årsomsättningen i jämförelse med helåret förra året.

– Vi räknar med att tillväxten kommer att fortgå även kommande kvartal” säger Henrik Jarl i bolagets delårsrapport.

Ny försäljningsprognos för 2023

Strax efter delårsrapporten meddelade OurLiving att bolaget siktar på en nettoomsättning på minst 30 MSEK för 2023, dvs mer än 800% tillväxt jämfört med föregående år.

 – Vi har gjort stora förändringar under 2022 och lagt en väldigt fin grund för tillväxt under 2023. Under de sista månaderna har vi tagit hem ett antal större affärer och vi räknar med att öka tempot ytterligare. Det blir en händelserik vår med signifikant tillväxt och därför tar vi nu sikte mot att nå en nettoomsättning på minst 30 MSEK ” sade Henrik Jarl, VD OurLiving.

Den framtida positiva utvecklingen beräknas nås genom stark försäljningstillväxt för B2B samt synergier mellan de olika bolagen i koncernen. Liksom bolaget tidigare har annonserat så beräknas lönsamheten successivt förbättras.

Hållbarhetsarbete i fokus

OurLiving fortsätter nu sitt fokus på tillväxt och hållbarhet och kommer under hösten ta in extern hjälp för att ta ytterligare krafttag för hållbarhetsarbetet i koncernen. I samband med det har Region Skåne tillsammans med flertalet samarbetspartners tagit beslut om att tilldela OurLiving en affärsutvecklingscheck på upp till 250 tkr. Stödet kommer att användas för att fortsätta utveckla bolagets hållbarhetsarbete, stärka konkurrenskraften och lägga grund för framtida klimatrapportering.

För ytterligare information:

Henrik Jarl

VD, OurLiving AB                                         

Telefon: 076 762 13 46                                 

E-post: henrik.jarl@ourliving.se

Hemsida: www.ourliving.se


Om OurLiving

OurLiving är ett teknikbolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande är en digital plattform och app som används inom bygg- och fastighetsindustrin. Plattformen och appen täcker olika tillämpningar som t.ex energivisualisering, kommunikationsmodul, inredningsval, bopärm, ärendehantering och bokningsverktyg.

 

 

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med OurLiving . Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER