Bildkälla: Rebecka Sjöblom HR-chef BIG Travel Sweden AB

Pandemins effekter ur en HR-chefs perspektiv

Gästkrönika Arbetet som HR-chef under pandemin har varit väldigt krävande och oerhört lärorikt. Arbetet som HR-chef inom resebranschen under pandemin har varit enormt krävande och fruktansvärt lärorikt. Specialist på uppsägningar, uppsägningar under rekonstruktion och fackliga förhandlingar om uppsägningar var inget jag såg komma i början av 2020. Tänk vad mycket jag hade att lära mig.

Vilka negativa effekter pandemin haft för resenäringen kan alla föreställa sig.

Inga inkommande affärer leder till likviditetskris, kommer vi överleva det här? Hur länge kommer det pågå? Hur länge kan vi hålla oss flytande? Hur länge kommer ägarna kunna skjuta till pengar? Att säga upp 75% av medarbetarna och permittera övriga maximalt är konstgjord andning och hur länge kommer vi få vänta på statlig ersättning för permitteringen? Dagliga ”krigsråd” i ledningsgruppen införs och alla arbetar hårt för att hålla ut tills det vänder. Efter nästan två år står vi med en utarbetad ledningsgrupp och ekonomiskt trötta ägare. 

Den påtvingade företagsinventeringen genom stora uppsägningar var naturligtvis nedslående, samtidigt har vi lärt oss otroligt mycket.

I den här processen uppdagar vi produktionsineffektivitet, kostnadsineffektivitet och kommunikativ ineffektivitet som vi tidigare misslyckats att upptäcka. Kommer vi kunna bygga upp något bättre om företaget överlever?

Nu när restriktionerna lättar och livet återgår till det normala vill vi dra nytta av de tuffa lärdomarna. Äntligen vänder det, vi överlevde den värsta perioden. Produktionen kommer igång och vi upptäcker pandemins positiva effekter. Kontaktytorna har ökat i takt med att antalet anställda minskat. Plötsligt har vi en ökad effektivitet i kommunikationen mellan avdelningar, förståelsen för varandras arbetsprocesser har ökat i takt med att avstånden mellan avdelningarna minskat. Förståelsen av de större processerna ger en trygghet i att ta mandat för att lösa produktionsstopp. Produktionseffektiviteten ökar.  Kompetensinventeringen kom på köpet, den ständiga utvärderingen har synliggjort varje medarbetares roll. Anställdas styrkor, utvecklingsområden och erfarenheter lyfts upp på individnivå, ingen kan gömma sig och ingen kan bli undanskuffad. Ägare och ledningsgrupp har aldrig haft en så bra översikt och kontroll över företagets samtliga delar, den grundliga kännedomen ger ökad kostnadseffektivitet.

Hur kan vi använda lärdomarna från pandemin?

Restriktioner lyfts och alla vill ha vår produkt. Den stora efterfrågan gör att vi börjar rekrytera i rasande fart. Nu kommer den stora utmaningen, att behålla pandemins positiva effekter. Vilka insikter vill vi utveckla och hur gör vi det? Vi vill behålla förtroligheten och de korta kommunikationsvägarna i företaget utan att tappa den nyvunna kostnadseffektiviteten. Vi vill behålla produktivitetseffektiviteten och medarbetarnas mandat som de ökade kontaktytorna givit. Vi vill fortsatt ha en löpande kompetensinventering där medarbetarna kan växa i sina roller. Internrekrytering är ett mindre risktagande både ekonomiskt och mandatmässigt, förutsatt att kompetensen finns.  Internkommunikation i alla ledtycks vara nyckeln till hur vi klarade krisen.

Hur bygger vi upp vår internkommunikation för att behålla pandemins positiva effekter? Det vet jag inte ännu men det tänkte jag lära mig, förhoppningsvis utan ett stålbad à la Corona!

 

Rebecka Sjöblom HR-chef BIG Travel Sweden AB

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER