I SAMARBETE MED PHOENIX BIOPOWER
Bildkälla: Phoenix BioPower

Phoenix BioPower går mot kommersialisering för sin Banbrytande BTC-teknik

Annons Phoenix BioPower, ett företag i framkant inom biokraftindustrin, har just inlett en spännande fas i sin kommersialisering och genomför därför en nyemission för att finansiera den fortsatta utvecklingen och kommersialiseringen av sin revolutionerande BTC-teknik (Biomass-fired TopCycle). BTC-tekniken har potentialen att omforma biokraften och göra den mer effektiv och miljövänlig än någonsin tidigare.

BTC-teknikens Potential

Traditionella metoder för att generera el från biomassa är inte tillräckligt effektiva och belastande för miljön. Med BTC-tekniken har Phoenix BioPower utvecklat en banbrytande teknik som integrerar biomassaförgasning med en avancerad gasturbin, högt arbetstryck och ånginjektion. Resultatet är en kraftproduktionsprocess som kan producera nästan dubbelt så mycket el från samma mängd biomassa jämfört med äldre tekniker som ångpannor.

Det som gör BTC-tekniken ännu mer imponerande är dess förmåga att integrera koldioxidinfångning från rökgasen. Detta innebär att BTC-tekniken kan bidra till att minska de globala koldioxidutsläppen och främja en mer hållbar framtid.

Förväntade Framsteg

För att driva BTC-tekniken mot kommersialisering och att uppnå sitt mål att driftsätta den första kommersiella anläggningen före utgången av detta decennium har Phoenix BioPower genomför bolaget nu en nyemission. Emissionen är en strategisk finansieringsåtgärd som kommer att ge bolaget de nödvändiga resurserna för att fortsätta med utvecklingsprojekten och realisera teknologins fulla potential.

Företaget har redan en imponerande patentportfölj med 39 beviljade internationella patent och fler patentansökningar och innovationer är på gång. Denna teknologiska grund, tillsammans med bolagets djupa expertis inom området, positionerar Phoenix BioPower som en föregångare inom biokraftindustrin.

Visionen om en Hållbar Framtid

Phoenix BioPower har en långsiktig vision att vara en vital aktör i den globala energiomställningen och att göra en mätbar skillnad på global nivå. Genom att erbjuda högeffektiva biokraftverk och integrerad koldioxidinfångning bidrar de aktivt till att minska de negativa påverkningarna av klimatförändringarna.

Henrik Båge, VD för Phoenix BioPower, "Vi har fortsatt sikte på att realisera vår teknikutveckling som vi bedrivit de senaste åren genom en första kommersiell anläggning. Vi för diskussioner med ett flertal aktörer om mer än en anläggning där målsättningen är att den ska börja uppföras inom två år och stå färdig inom sex år. Vägen dit är för oss tydlig och vi går nu fram med ökade insatser för att realisera vår kommersialisering. Vi genomför nu denna nyemission då vi gjort flera kommersiella framsteg efter sommaren och gensvaret från marknaden är mer substantiellt nu. Vår målsättning är därför att vi ska konkretisera dessa till kommersiella avtal inom kort."

Med den pågående emissionen och starka ambitioner är Phoenix BioPower väl positionerat för att förändra spelreglerna inom biokraft och bli en ledande leverantör av högeffektiva biokraftverk globalt, med målet att skapa en mer hållbar framtid för oss alla.

 


ERBJUDANDET I KORTHET

Emissionsbelopp vid full teckning: 13 935 737 kr

Teckningstid: 11 september till 25 september, 2023

Avstämningsdag: 7 september 2023

Bolagsvärde, före emissionen: 69 678 683 kr

Tilldelning: Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 27 september, 2023.

Företräde: Emissionen genomförs med företräde för befintliga aktieägare.

Emissionsinstitut: Aktieinvest FK

Emissionskurs: 3,50 kr/aktie

 

 

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Phoenix BioPower. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER