I SAMARBETE MED RESQUNIT
Bildkälla: Resqunit

Börsnykomling med stora ambitioner - Miljontals datasensorer i havet och ett slut på spökfisket

Teknik Det norska marinteknikföretaget Resqunit har stora ambitioner och satsar nu internationellt. Företaget erbjuder innovativa och högteknologiska lösningar på fiskeindustrins lönsamhets- och miljöproblem

Resqunit, som noterades på Nasdaq First North Growth i november 2021 under ticker “RESQ”, har åtagit sig att öka hållbarheten i den globala fiskeindustrin. Genom att använda sensordata och mjukvara för att öka fångstförutsägbarheten i kombination med säkerhetssystem som avväpnar och hämtar förlorade fiskeredskap, strävar bolaget efter att minimera resursanvändning och slöseri med biomassa genom “spökfiske”.


"Vår verksamhet är uppbyggd kring vår produkt som heter RESQUNIT. Förutom att göra det möjligt att hämta förlorad utrustning från havet kan RESQUNIT även bära vår havsdatasensor. Dessa marina data kommer att hjälpa fiskare att identifiera var de kan fånga mest fisk och därmed effektivisera sitt fiske. Genom sensordatainsamling och mjukvara siktar vi på att öka kunskapen om haven och öka fångstförutsägbarheten, vilket genererar såväl ekonomiska som hållbarhetsmässiga fördelar. “

Helge Trettø Olsen, vd RESQUNIT


“The value of ocean data in the future”

I fiskerinäringen används måttet catch per unit effort för att beräkna de resurser som krävs för att fånga en viss mängd fisk. Bolagets havsdatatjänst skall bidra till att fiskare kan öka sin catch per unit effort med mellan 3 och 15 procent. Med hjälp av sensorer samlar bolaget in och sammanställer data från många olika källor. Det kan exempelvis vara uppgifter om havstemperatur, syrehalt, salthalt och liknande som bidrar till att fiskare med större precision kan förutse var de kan fånga mest fisk.

Genom att spendera mindre tid på havet minskar arbetsmiljörisken samtidigt som lönsamheten ökar och den miljömässiga påverkan minskar. Eftersom bolaget kommer att sälja havsdatatjänsten som en SaaS-baserad abonnemangstjänst skal den kommer att generera en stabil intäktsbas till bolaget.

RESQUNIT datasensor Aquarius X2 ger en databas för fångstförutsägelse och en bättre förståelse av havet. Företaget baserar delar av sin affärsmodell på havsdata.

RESQUNIT expanderar

Resqunit har åstadkommit ett starkt varumärke genom produktmedvetenhet, pilotprojekt och statligt engagemang i följande regioner Canada, Norge, Australien, Sverige, Belgien, USA Florida, Karibien. Resqunit arbetar med att bygga upp ett globalt återförsäljarnätverk.  

Sig Hansen, internationell TV-stjärna, känd i mer än 100 länder, är bolagets största aktieägare.


Resqunit utökar för närvarande vårt globala varumärke för hållbart fiske och havsvälfärd på global skala. Bolagets ambassadör och medgrundare Sig Hansen är en global tv-stjärna, känd i mer än 100 länder och med miljontals följare, vilket ger Resqunit tillgång till alla större kunder och en aldrig tidigare skådad marknadspenetration. Sig Hansen är en stjärna i Discovery-serien Deadliest Catch. Dessa länder kommer att ha hög prioritet i bolagets marknadsföring framöver.

Noteringen på Nasdaq First North Growth bidrar även till att Resqunit står väl rustade när bolagets erbjudande är redo för internationell lansering under 2022.

Enorm marknadspotential

Det finns uppskattningsvis 200 miljoner fiskare och 2 miljoner kommersiella fiskefartyg runtom i världen, så bolagets marknadspotential är enorm. Resqunit har utvecklat en högteknologisk lösning som kan hjälpa fiskare att effektivt och smidigt återfinna förlorad fiskeutrustning. Bolagets havsdataerbjudande är attraktivt för en bred målgrupp, som har konkret nytta av havsdata i sin dagliga verksamhet.

Timingen är perfekt

Intresset för havsdata och lösningar som kan minimera spökfiskeproblematiken är för närvarande mycket stort och bolaget står nu på tröskeln till internationell lansering.

FN har utropat detta decennium till "Ocean decade" och världen har ett allt större fokus på hållbart vattenbruk.

Resqunit ser redan att regelförändringar kommer att vara till företagets fördel och kan i slutändan göra lösningar som Resqunit obligatoriska.

BOLAGETS HEMSIDA

TECKNA VIA AVANZA

TECKNA VIA NORDNET

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Resqunit. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER