I SAMARBETE MED SANIONA
Bildkälla: Saniona

Saniona genomför företrädesemission för att säkra utvecklingen av epilepsiläkemedel

Annons Det svenska biofarmaceutiska företaget Saniona, specialiserat på epilepsiforskning, meddelar att man planerar att genomföra en företrädesemission för att säkra den fortsatta utvecklingen av sitt lovande epilepsiläkemedel, SAN711. Emissionen kommer efter positiva resultat från en klinisk Fas 1-studie av SAN711 på friska försökspersoner i juli 2022.

Saniona är engagerat i upptäckt och utveckling av nya läkemedel genom modulering av jonkanaler, och företagets interna epilepsi-pipeline inkluderar SAN711, en kandidat redo för kliniska Fas 2-studier för behandling av absenser – en form av epileptiska anfall. För att säkra den fortsatta utvecklingen av SAN711 och bevisa dess kliniska relevans har Saniona beslutat att genomföra en företrädesemission.

Främjar lovande behandlingar inom olika terapiområden

Saniona fokuserar på epilepsi. Förutom SAN711 har Saniona två prekliniska utvecklingssubstanser inklusive SAN2219 för akuta repetitiva epileptiska anfall och SAN2355 för behandling av refraktära fokala anfall.

Utöver epilepsiområdet har Saniona fyra kliniska program positionerade för partnerskap. Tesofensin, företagets mest avancerade kandidat utanför epilepsi, har avancerats mot regulatoriskt godkännande för behandling av fetma i samarbete med Medix. Tesomet är redo för Fas 2b-studier för sällsynta ätstörningar, medan SAN903 och SAN2465 är i olika stadier av beredskap för Fas 1-studier för inflammatorisk tarmsjukdom och preklinisk utveckling för svår depressiv sjukdom, respektive.

Saniona stärker forskningspartnerskap

Saniona har etablerat forsknings- och utvecklingspartnerskap med framstående företag som Boehringer Ingelheim GmbH, Medix, AstronauTx Limited och Cephagenix ApS. Bolagets mest avancerade patentskyddade jonkanalmodulator, SAN711, visade positiva resultat i juli 2022 och kommer nu att genomgå företrädesemission för att säkra dess utveckling mot proof-of-concept.

Sanionas fokus på epilepsiområdet och framsteg inom andra terapeutiska områden positionerar företaget som en betydande aktör inom biofarmaceutisk forskning. Företrädesemissionen för SAN711 markerar ett viktigt steg i bolagets strävan att erbjuda nya behandlingsalternativ för personer som lider av epilepsi och relaterade sjukdomar.


Företrädesemissionen i sammandrag

Företrädesrätt
Varje befintlig aktie i Saniona berättigar till åtta (8) uniträtter och femton (15) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av två (2) aktier och en (1) teckningsoption serie TO 4.

Teckningskurs
4,12 SEK per unit.

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
18 januari 2024.

Teckningsperiod
22 januari – 5 februari 2024.

Handel med uniträtter
22 januari – 31 januari 2024.

Handel med BTU
22 januari 2024 – fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Teckning och betalning med företrädesrätt
Teckning med stöd av uniträtter sker under teckningsperioden genom samtidig kontant betalning.

Teckning och betalning utan företrädesrätt

Anmälan om teckning utan företrädesrätt ska ske till Vator Securities senast den 5 februari 2024 på särskild anmälningssedel som kan erhållas från Sanionas webbplats, http://www.saniona.com/, och på http://www.vatorsecurities.se/. Tilldelade units ska betalas kontant enligt anvisningar på tilldelningsbeskedet. Depåkunder hos förvaltare ska istället anmäla sig till, och enligt instruktion från, förvaltaren.

Prospekt

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Saniona . Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER