I SAMARBETE MED SMOLTEK
Bildkälla: Pexels/Grish Petroysan

Smolteks marknad för kondensatorer är gigantisk

Teknik Svenska nanoteknikbolaget Smoltek har sedan starten varit inriktat mot att utveckla teknik specifikt för halvledarindustrin. Efter tidiga utvecklingsprojekt inom olika applikationsområden visade halvledarbranchen störst intresse för bolagets teknik för extremt tunna kondensatorer – en marknad som är gigantisk.

Den potentiella kundbasen för Smolteks kondensatorteknik utgörs av ett mindre antal mycket stora kondensatortillverkare, eller tillverkare av halvledarpaket (advanced packaging alt. heterogenous integration). Slutapplikationen för bolagets kondensatorer ligger i ett senare led av halvledarindustrins ekosystem och beror till stor del på i vilken typ av chip som Smolteks ultratunna kondensatorer ska placeras. Det kan exempelvis vara i mobiltelefoner, i datacenter eller i fordonselektronik.

I dagsläget samarbetar koncernbolaget Smoltek Semi med YAGEO Group, som är en av världens största tillverkare av passiva komponenter (en kondensator är en passiv komponent). Tillsammans bedriver de teknikutveckling för kommersialisering av olika typer av kondensatorer baserade på̊ Smolteks patentskyddade teknikplattform för kolnanofiberkondensatorer. Målsättningen är att Smoltek Semi tillsammans med YAGEO:s dotterbolag Kemet Electronics ska kommersialisera en bred familj av kondensatorer för global försäljning inom flera applikationsområden. 

Marknaden för små kondensatorer är gigantisk

Marknaden för Smolteks kondensatorteknik finns bland specialiserade elektronikkomponenter som används inom en rad olika tillämpningar, främst inom området halvledare och integrerade kretsar  och Smolteks kondensatorer är speciellt utformade för att erbjuda höga kapacitansvärden (förmågan att lagra elektrisk laddning) i en mycket kompakt formfaktor.

Exempel på tillämpningsområden är:

Konsumentelektronik  
Smartphones, surfplattor och bärbara enheter där kondensatorerna används i applikationsprocessorn, vilka ställer höga krav på kombinationen hög prestanda i en liten formfaktor. Med Smolteks teknik för ultratunna kondensatorer kan bolaget bli en ledande teknikleverantör inom detta segment, då man kan möta de önskade kraven. Exempelvis kan Smolteks kondensatorer placeras närmare applikationsprocessorn jämfört med konkurrerande teknologier, vilket är mycket viktigt för till exempel mobiltelefontillverkarna då det ökar systemets prestanda (chip med integrerade system).

Fordonsindustrin 

Smolteks kondensatorer passar för olika elektriska system inom fordonsindustrin där tekniken har blivit alltmer avancerad, med omfattande mjukvaruimplementation och många komplexa säkerhetssystem. Detta innebär att det finns strikta krav på stabila spänningsnivåer och pålitlig drift av viktiga komponenter, vilket är utmaningar Smolteks kondensatorteknik kan möta.

Flyg- och försvarsindustrin 

Teknikutvecklingen kräver högprestandakondensatorer för att uppfylla de strikta specifikationerna som finns i radarsystem, kommunikationsutrustning och annan flygelektronik.

Radiofrekvens (RF)


Smolteks teknik kan användas i så kallade RF-kretsar där kraven på en mycket liten formfaktor är höga. Inom RF kan Smolteks kondensatorer användas för att kontrollera impedans (elektriskt motstånd för växelström) samt förbättra prestanda för trådlösa kommunikationsenheter som mobiltelefoner och Wi-Fi-routrar.

Industri och tillverkning 

Inom industriell automation och styrsystem kan Smolteks kondensatorteknik användas för att säkerställa de höga krav som ställs på stabila och noggranna spänningsnivåer, vilket bidrar till tillförlitligheten i tillverkningsprocesserna.

Sammanfattningsvis drivs Smolteks kondensatorutveckling av den ökande efterfrågan på miniatyriserade och högpresterande elektroniska applikationer som finns inom en rad olika elektronikområden. I takt med halvledarteknikens fortsatta utveckling och det ökande behovet av mindre och effektivare komponenter förväntar sig Smoltek att marknaden för bolagets kondensatorteknik kommer expandera.

I dag riktar Smoltek särskilt fokus mot mobilmarknaden (inom konsumentelektronik), där behovet av kondensatorer med små formfaktorer och väldigt hög prestanda utgör betydande utmaningar och möjligheter för ny teknik. Det är ett av flera möjliga applikationsområden för bolagets kolnanofiberkondensatorer.  

- Vi ser exempelvis att en stor delmarknad för våra kondensatorer är så kallade Landside-monterade avkopplingskondensatorer till applikationsprocessorer i premiumprissatta mobiltelefoner. Detta är en delmarknad som vi initialt riktar in oss på i samarbetet med YAGEO, och där vår adresserbara del förutspås öka från ca 3,6 miljarder avkopplingskondensatorer idag till ca 4,6 miljarder avkopplingskondensatorer år 2030, säger Smolteks vd och koncernchef Håkan Persson.


Om Smoltek Semi
Smoltek Semi är en del av Smoltek-koncernen – ett svenskt nanoteknikbolag noterat på Spotlight Stock Market. Smolteks innovationer baseras på en patentskyddad nanoteknik som kan lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer, bland annat inom vätgas och halvledare.

 

 Läs mer om Smoltek här

 

 

 

 

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Smoltek. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER