I SAMARBETE MED SMOLTEK
Bildkälla: Smoltek

Smolteks partner YAGEO ser fördelarna med bolagets kolnanofiberteknik

teknik Smoltek har sedan augusti 2022 ett gemensamt samarbetsavtal med YAGEO Group, som är en av världens största tillverkare av passiva elektronikkomponenter till halvledarindustrin

I en intervju säger YAGEO:s Executive Vice President & Chief Technology Officer att de ser flera fördelar med Smolteks kolnanofiberbaserade kondensatorteknologi jämfört med den kiselbaserade teknologi som idag är den rådande på marknaden.

Den taiwanesiska koncernen YAGEO är världsledande inom elektroniska komponenter och särskilt inriktad på utveckling, tillverkning och försäljning av passiva komponenter. Koncernen är störst i världen inom resistorer och tantalpolymerkondensatorer, och är även en betydande aktör inom andra kondensatorteknologier såväl som inom magnetiska komponenter. I dagsläget expanderar de sin verksamhet ytterligare inom området elektroniska komponenter, däribland inom sensorer.

I mitten av april i år var Smoltek på besök i Taiwan för en serie kundmöten tillsammans med partnern YAGEO. Bland de medverkande från YAGEO:s sida var Philip Lessner, Executive Vice President & Chief Technology Officer på YAGEO Group.

Hur ser YAGEO på samarbetet med Smoltek?

– Smoltek och YAGEO bidrar med kompletterande kompetenser till partnerskapet. Smoltek besitter djup teknisk kunskap om tillverkning av CNF-MIM-kondensatorer och YAGEO har över 40 års erfarenhet av tillverkning, testning och försäljning av elektroniska komponenter samt stödsystemen för att skala upp tillverkning och försäljning. Så vi passar varandra väldigt, väldigt bra.

– Vi ser flera fördelar med Smolteks kolnanofiberbaserade kondensatorteknik jämfört med nuvarande kiselbaserade kondensatorer. Under de senaste mötena med kunder har vi dessutom fått bekräftat ett starkt intresse från kundsidan. Så ju tidigare vi kan tillverka tekniska prover och få dem i händerna på kunder, desto bättre, säger Philip Lessner.

Smoltek och YAGEO har samarbetat ett tag nu, skulle du kunna beskriva samarbetets karaktär och målen för 2023?

– Vi är just nu i utvecklingsfasen. Så målet för 2023 är att gå från labbfasen till de tekniska proverna (eningeering samples) som tillverkas i en halvledarfabrik (foundry). YAGEO och Smoltek kommer båda att testa dessa prover för elektriska egenskaper, processvariationer och tillförlitlighet. Och när vi når de uppsatta målen är tanken att Smoltek ska gå vidare till kvalificeringsfasen för tillverkning.

Vad är din vision för samarbetet och produkterna av ultratunna kondensatorer baserade på Smolteks CNF-MIM-teknologi?

– Initialt kommer vi fokusera på användningsområden där man kan dra nytta av dessa tunna små kondensatorer med dess höga kapacitans. Här pratar vi om miljöer där högpresterande komponenter behövs, som exempelvis mobiltelefoni, wearables (smart bärbar teknik) och högpresterande datorsegment.

– Kondensatorteknikens geometri kommer också att lämpa sig för segment med krav på låg ESR (ekvivalent serieresistans) och ESL (ekvivalent serieinduktans), och vi förväntar oss också att de har hög kapacitansstabilitet vad gäller temperatur och spänning. Dessutom, i takt med att produktionsvolymen ökar, förväntar vi oss att kostnaderna kommer att minska samtidigt som applikationsområdena utökas för tekniken.

När tror du vi kan se den första Smoltek-kondensatorn på marknaden?

– Vi har träffat flera kunder under den här veckan tillsammans med Smoltek och det är uppenbart att det finns ett stort intresse för kondensatorer tillverkade med denna teknik – då vi ser att CNF-MIM-kondensatorn har flera fördelar jämfört med de befintliga kiselkondensatorerna på marknaden.

– Som jag nämnde tidigare hoppas vi att få våra första prover (engineering samples) tillverkade i en halvledarfabrik (foundry) under senare delen av 2023 och att kunna få ut prover till kunderna strax efter det. Därefter kan vi få in feedback med slutgiltigt designförslag från kunderna.

Kan du beskriva trenderna för nästa generations kondensatorteknologi och i vilka kondensatorsegment ser du att Smoltek-kondensatorn passar in?

Inom elektronikvärlden, och särskilt i kondensatorvärlden, finns det en ständig strävan efter mindre och mindre komponenter. Detta drivs av ökade krav på funktionaliteten i elektroniska enheter, och varje år ökar funktionaliteten i all mikroelektronik. Som i mobiltelefonerna, där fler och fler funktioner packas in på i princip samma densitet. Alla strävar också efter att  kunna krympa elektroniken för att kunna öka batterikraften, vilket utgör ytterligare en anledning till att komponenterna måste bli allt mindre.

– Det är här vi ser att Smolteks CNF-MIM-teknik är mest lämpad, dvs för applikationer där riktigt tunna kondensatorer behövs. Framförallt är det inom de mobila och wearable segmenten som är av särskilt intresse för Smoltek-teknologin, där behovet att kunna placera kondensatorerna mycket närmare den aktiva processorn är stort.

Hur stora är YAGEO inom dessa kondensatorsegment?

– Våra nuvarande komponenter och kondensatorer används främst på kretskortsnivå och inte direkt under processorn eller på halvledar-chipet. Det fantastiska med Smolteks teknik är att den öppnar upp en ny marknad för YAGEO – som inte kannibaliserar på vår befintliga verksamhet. En win-win för båda företagen.

Hur skulle du säga att Smolteks teknologi står sig jämfört med vad som finns på marknaden idag?

– Redan när vi först kom i kontakt med Smoltek såg vi stor potential i bolagets kondensatorteknik tack vare den ökade elektriska ytan som man kan åstadkomma genom kolnanofibrerna. Vi insåg att vi med CNF-MIM-tekniken kan skapa en kondensatorkomponent med hög kapacitans på en extremt liten yta (footprint).

– Smolteks kondensatorer har en helt annan tillverkningsteknik jämfört med befintlig teknologi, genom att de görs i en nanotillverkningsprocess som har potential att ge mycket mer kontroll över ytmorfologin. Resultatet är att kondensatorerna får mer stabila egenskaper. Dessutom är tillverkningen kompatibel med alla processer i halvledarfabriken. Det medför att det så småningom finns potential att direkt integrera Smoltek-processen med halvledar-chipet. Det är dessa parametrar som gör att tekniken har så stor potential.

 

Faktaruta

Philip Lessner, EVP & CTO på Yageo Group

Philip Lessner började på KEMET Electronics 1996 som utvecklingsingenjör på Tantaumlkondensatoravdelningen och utvecklade produktlinjen Tantalum Polymer, som var en ny teknik på den tiden. 2002 blev han direktör för Tantalum Technology och 2004 V.P. av Tantalumteknik. 2006 befordrades han till CTO för KEMET och strax efter det förvärvade företaget andra kondensatorteknologier och Philip kom att leda FoU för detta. 2020 köptes KEMET upp av YAGEO och i år blev han CTO för YAGEO Group.

Smoltek Semi är en del av Smoltek-koncernen – ett svenskt nanoteknikbolag noterat på Spotlight Stockmarket under kortnamn SMOL. Bolaget har utvecklat en unik patentskyddad kolnanofiberteknologi som kan lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer. Bolaget inriktar sig idag på två affärsområden; vätgas med teknik till elektrolysörer och halvledare med teknik för kondensatorer.

 

Läs mer på: www.smoltek.com

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Smoltek. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER