I SAMARBETE MED SOLTECH ENERGY
Bildkälla: Stefan Ölander, vd på Soltech

Soltech Energy fortsätter sitt framgångsrika koncernbygge med företrädesemission

vd-intervju Börsvärlden har träffat Stefan Öhlander, vd på SolTech Energy, för att prata förvärvsstrategi, framtid, emission och bolaget ur ett perspektiv för aktieägarna.

Soltech-koncernen är en helhetsleverantör av energi- och solcellslösningar som sedan 2019 tillämpat en offensiv och mycket framgångsrik förvärvsstrategi som hittills resulterat i att man förvärvat sexton bolag. Soltech-koncernen befinner sig därmed mitt i en spännande tillväxtresa, sedan 2018 har omsättningen ökat från 50 miljoner till 500 miljoner kronor. 2021 siktar koncernen på att omsätta 1 miljard kronor. Under perioden 24 augusti- 7 september genomför Soltech en företrädesemission på ca 247 miljoner kronor som ska bidra till att finansiera en fortsatt offensiv förvärvs- och tillväxtagenda. Det berättar Stefan Ölander, vd på Soltech.

Berätta om SoltechEnergy och er affärsidé.

–Soltech grundades 2006 och har sedan dess varit en branschförändrare som till stor del bidragit till att driva solenergibranschen framåt. Vi erbjuder såväl egenutvecklade estetiska som byggnadsintegrerade solenergiprodukter samt vanliga utanpåliggande solceller gentemot samtliga marknadssegment. Sedan 2019 verkar vi aktivt för att konsolidera solenergibranschen med hjälp av en offensiv förvärvsstrategi. Vi gör det attraktivt för bolag att bli en del av vår koncern genom att hylla entreprenören och låta dem driva sina bolag utan att addera onödiga formalia eller rapportkrav. Det bidrar till att vi bevarar koncernens starka entreprenörsanda.

2019 lanserade ni en offensiv förvärvsstrategi med fokus på att förvärva bolag inom sol- tak-, fasad- och elteknikbranscherna med ambitionen att bygga en framgångsrik solenergikoncern. Hur har er förvärvsstrategi utvecklats sedan dess?

–På 2,5 år har vi lyckats förvärva 16 bolag och arbetet med att analysera fler intressanta förvärvskandidater pågår kontinuerligt. Vi är övertygade om att en djupgående kompetens inom tak-, fasad- och elteknikbranscherna är helt nödvändig för att vara marknadens ledande solenergiföretag. Därför väljer vi att förvärva den typen av bolag och addera dem till vår koncern.

Soltech-koncernen har på senare år genomgått en exponentiell tillväxtresa. 2018 omsatte ni 50 miljoner kronor. 2020 omsatte ni 500 miljoner kronor och 2021 siktar ni på att uppnå en omsättning på 1 miljard kronor. Vilka är koncernens viktigaste framgångsfaktorer?

–Vi har lyckats skapa ett väldigt positivt klimat för de entreprenörsdrivna bolag som vi förvärvat och som numera är en del av vår koncern. Vi har en stark tilltro till entreprenörernas förmåga att fortsätta driva sina bolag på ett framgångsrikt sätt, utan att vi går in och styr på detaljnivå. Samtliga entreprenörer som valt att bli en del av Soltech- koncernen är även delägare i koncernen som en del av köpeskillingen, vilket genererar ett gemensamt engagemang för Soltechs framgång och fortsatta tillväxt. Det bidrar i sin tur till att det skapas mycket affärsmöjligheter mellan våra koncernbolag, som präglas av ett gemensamt engagemang och driv. Vi är stolta över att ha genomgått en fantastisk tillväxtresa på senare år. Samtidigt har vår aktie utvecklats väldigt fint. Sedan januari 2019 har aktiekursen gått från ca 7 kr till ca 26 kr per aktie och antalet aktieägare har ökat från ca 10 000 till ca 67 000. Med facit i hand kan vi konstatera att vår förvärvsstrategi har fungerat mycket bra och att vi nu konsekvent fortsätter att utveckla koncernen utifrån samma grundstrategi.

Under perioden 24 augusti till 7 september genomför ni en företrädesemission på drygt 247 miljoner kronor. Vad är bakgrunden till den?

–Vår ambition är att företrädesemissionen ska skapa förutsättningar för ytterligare förvärv och en accelererad tillväxttakt. Den finansiering som emissionen genererar planerar vi även att använda för att vidareutveckla våra befintliga dotterbolag samt att fokusera på marknadsföring och rekrytering.

Hur ser tillväxtpotentialen ut på solenergimarknaden under de kommande åren?

–Solenergimarknaden växer extremt fort och svensk solenergi står inför ett genombrott där Soltech-koncernen redan har en ledande position. Vid årsskiftet 2021 infördes ROT-avdrag som omfattar privatpersoners installation av solcellsanläggningar. Samtidigt har regelverket för mer omfattande solcellsinstallationer förbättrats sedan gränsen för skattskyldighet har höjts från 255 till 500 kW. Idag kommer ca 1 procent av Sveriges energi från solen men regeringens målsättning till år 2040 är att solenergin ska stå för minst 10 procent av landets totala energikonsumtion. Tillväxtpotentialen är med andra ord mycket hög.

Vilka faktorer gör Soltech till ett intressant bolag för presumtiva aktieägare?

–Solenergimarknaden står inför ett stort genombrott i Sverige och vi är verksamma och etablerade i samtliga segment, från villahushåll till stora industriella och offentliga solcellsinstallationer. Regeringens ambition är att kraftigt öka andelen solenergi i Sverige och åtta av tio villaägare är positivt inställda till solenergi. Hösten 2020 genomförde vi en företrädesemission på 144 miljoner kronor. Vi nådde våra tillväxtmål med råge och planerar att upprepa samma framgångsresa med den företrädesemission som genomförs i år. Det faktum att vi har många aktieägare bidrar dessutom till att vi har en mycket hög likviditet i vår aktie.

Hur ser er långsiktiga tillväxtagenda ut?

–Vår ambition är att 2024 omsätta 4,7 miljarder kronor. För att nå dit krävs en fortsatt hög tillväxt- och förvärvstakt. Vi kommer därför i första hand fokusera på att förvärva något större bolag framöver, men det är fortfarande viktigt att det är entreprenörsdrivna bolag som karakteriseras av ett starkt driv. I takt med att vi adderar allt fler bolag till vår koncern ökar också möjligheterna att generera synergieffekter mellan bolagen i form av exempelvis gemensamma inköp. Framöver kan det även bli aktuellt med en internationell expansion för vår del.

Vilka är dina viktigaste drivkrafter som vd för Soltech- koncernen?

–Jag tog över som vd hösten 2018 och har sedan dess drivit en framgångsrik och offensiv tillväxtagenda för vår koncern. Jag är koncernens enskilt största aktieägare och min främsta drivkraft är att vidareutveckla en verksamhet som kombinerar plånbok, hjärta och själ. Som aktieägare i Soltech har man både möjlighet att göra en bra investering och möjlighet att vara med och göra verklig skillnad för klimatet och kommande generationer genom att vara en del av samhällets gröna energiomställning. 

www.soltechenergy.com

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Soltech Energy. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER