Bildkälla: SaaS Nordic

Stort intresse för SaaS-branschen. Thomas Sjöberg och Daniel Nackovski berättar om, sitt koncept, eventet, deras bransch

Intervju SaaS Nordic är ett community-baserat initiativ som drivs av Thomas Sjöberg och Daniel Nackovski med syftet att göra företag och individer inom B2B SaaS (Software as a Service) branschen mer framgångsrika. För ett par veckor sedan hade de ett event i Malmö, SaaSiest 2022 med över niohundra deltagare från tvåhundra företag. Här berättar de om, sitt koncept, eventet, deras bransch och varför investerare är intresserade av SaaS-branschen.

Kärnan i deras community är att medlemmar, vilka är personer som jobbar för ett Nordiskt B2B SaaS bolag, delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter i deras kanaler som de använder för att demokratisera kompetens – i syfte att alla som behöver ska få tillgång till denna kunskap. 

- Hela vår rörelse är byggd på att vi alla bidrar till ett utökat lärande, båda som bidragande faktorer till en kunskapsbank och i andra sammanhang som en konsument av densamma med målet att vi alla ska få bättre förutsättningar att accelerera tillväxten av våra bolag, säger Daniel. 

I programmet på eventet fanns över sextio talare och många möjligheter att träffas för att lära av varandra, dela erfarenheter och för att nätverka med branschkollegor och framtida partners. 

Hur kommer det sig att det var många investerare där? 

- Vi har en historik i Norden av att producera snabbväxande B2B SaaS bolag och investerare kommer främst av två anledningar, menar Thomas. Först och främst för att träffa grundare och bolag som behöver tillväxtkapital av olika slag. Det är en ren affärsmöjlighet för dessa investerare att hitta nästa snabbväxare och göra en resa tillsammans med dem bolaget. 

Den andra anledningen är, menar han att ta del av best practices som deras medlemmar delar med sig under dessa två dagar. Det är viktigt för investerarna att, förutom kapital, också bidra med kunskap och erfarenhet till sina nuvarande och framtida investeringar, och då var det ett gyllene tillfälle att dels bli inspirerad men också hitta nya samarbetspartners förr dessa aktörer.

Varför är det en intressant nisch - utifrån ett investerarperspektiv? 

- Framförallt så har det att göra med skalbarheten i affärsmodellen där investerare uppskattar upplägget med återkommande intäkter som i välfungerade bolag ökar exponentiellt betydligt mer än kostnader vid snabb tillväxt, säger Daniel. 

De har sett flera exempel där investerare gör båda femton till tjugo gånger investerat kapital vid exits, vilket lockar många investerare till just denna bransch. Allt tyder dessutom på fortsatt accelererad expansion som drivs av det underliggande digitaliseringsbehovet bland bolagen och samhället generellt. 

Hur bra bolag inom Saas kan identifieras 

Det finns etablerad praxis och metodik i hur man identifierar ”bra” bolag och värderar dessa. Dels är det datadrivet där man till exempel tittar på kpi:er som omsättnigstillväxt över tid, kostnadeffektivitet för nykundsanskaffning, graden av återkommande kunder som väljer att utöka sitt åtagande. 

The rule of 40 är en praxis som många investerare använder sig som en del i en bedömning av hur välmående ett bolag faktiskt är – det bygger på principen att tillväxten och vinstmarginalen ska tillsammans uppgå till 40% eller mer för att anses vara bra, förklarar Thomas och Daniel flikar in: 


- Mycket handlar dock fortfarande om fingertoppskänsla, de bästa investerarna har förmågan att se potentialen i ett grundarteam, kanske i en tidig produkt/koncept som inte fått fotfäste än, eller någon som försöker revolutionera en etablerad bransch med nya tillvägagångsätt. 

Detta är såklart förenat med en högre risk men vid positivt utfall så innebär det oftast en fantastisk utväxling för investeraren, nämner han också. 

Finns det aspekter att se upp för? 
- Som alltid så ska man vara försiktig i att investera i bolag vars kärnverksamhet man inte förstår sig på. Dessa bolag värderas ofta till 5, 7, 10 ggr omsättningen och ibland tom mer, vilket har att göra med uppsidan över tid för dessa bolag. Dock är det inte alla som infriar dessa framtidsförväntningar och då kan tappet bli relativt sett stort, avslutar Thomas. 

 

Av Nina Jansdotter

 

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER