I SAMARBETE MED BIOSERGEN AB
Bildkälla: Stockfoto

Svenskt Biotech-företag försöker lösa problem som Amerikanska regeringen lyfter fram denna vecka

BioTech Denna vecka, mellan den 18 och 22 september, råder veckan för ökad medvetenhet om svampsjukdomar i USA – ett årligt evenemang som annordnas av USA:s Centers for Disease Control and Prevention (CDC), som är en del av den amerikanska regeringen.

Syftet är att öka medvetenheten om de ökande svårigheterna som svampsjukdomar utgör. Även om det inte finns någon liknande medvetenhetsvecka i Sverige så välkomnar Biosergen AB, ett lokalt företag, det fokus som USA försöker skapa, då de jobbar för att lösa en del av de problem som sådana infektionssjukdomar utgör, både i USA men också i andra länder runt om i världen.

Enligt CDC så ökar mängden svampsjukdomar i världen och allt pekar på att denna trend kommer fortsätta. En av de troliga orsakerna är att globala temperaturökningar kan tillåta miljömässiga, smittsamma svamparter att frodas i nya områden som tidigare var för kalla. En av svamparterna som CDC försöker öka medvetenheten om är Candida auris, en multiresistent svampart som sprider sig på sjukdomsanläggningar.

Allvaret av den växande närvaron av svampsjukdomar underspelades förra året när WHO för första gången publicerade en lista på prioriterade svamparter, och understryker det kritiska behovet av nya, effektiva behandlingar. WHO har, liksom CDC, listat svamparter Candida auris som en av de farliga svamparterna, förutom cryptococcus neofarmans, aspergillus fumigatus, och candida albicans. Trots att dessa namn kan låta obekanta och ovanliga för folk utanför sjukvårdssektorn så beräknas de orsaka fler dödsfall än alla cancertyper förutom lungcancer. Globalt beräknas svampinfektioner orsaka ungefär 1,7 miljoner dödsfall årligen. I jämförelse så beräknas lungcancer orsaka 1,8 miljoner årliga dödsfall globalt.

Dessutom understryker WHO att svampsjukdomar troligtvis kommer breda ut sig gällande smittofall och geografisk räckvidd, något som inte enbart sker på grund av global uppvärmning utan också ökningen av internationellt resande och handel. Utöver det så betonar rapporten att även om nuvarande svampdödande läkemedel är effektiva så innebär dem också ett överflöd av bieffekter. Med det sagt så poängterar CDC, i sin kampanj för veckan för ökad medvetenhet om svampsjukdomar, faktumet att svamp som orsakar infektioner i människor alltmer blir resistenta mot det begränsade antal svampdödande läkemedel som finns tillgängliga. Detta betyder att det är mer vanligt att svampsjukdomar inte kan behandlas med läkemedel som tillverkats för att stoppa sådana infektioner.

Svenskt biotech-företag arbetar för att möta behovet för nya behandlingar

Biosergen AB, ett biotech-företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market, har dedikerat sig till att ta itu med de kritiska svårigheterna med att behandlingarna åtföljs av svåra bieffekter samt det ökande antalet behandlingsresistenta svampinfektioner, när företagets läkemedelskandidat, BSG005, syftar till att förse ny och effektiv svampdödande behandling.

VD Peder M. Andersen välkomnar det försök till ökad medvetenhet om lägets brådskande karaktär som CDC och WHO försöker belysa, och han säger, ”Inom detta område har det enbart kommit ett begränsat antal innovationer de senaste årtiondena, och de flesta nuvarande behandlingarna hämmar bara svamptillväxten utan att ta död på den, vilket leder till utvecklingen av resistenta sjukdomsstammar. Vi har varit rädda att detta ska ske under många år, och under dessa år så har vi sett att vår rädsla har varit motiverad.”

Han förklarar hur Biosergens BSG005 skulle kunna visa sig vara del av lösningen på problemet: ”En av BSG005:s styrkor ligger i dess mänskliga säkerhet, vilket påvisats i vår färska fas 1-studie, samt dess svampdödande natur, vilket i grund och botten betyder att den kan ta död på nästan alla svamparter som den stöter på. När svamparterna dödas så lämnas inga levande stammar kvar som kan utevecklas till fullt resistenta stammar. Vårt nästa steg är att demonstrera denna behandlingseffekt i vår kommande fas 2-studie, där vi kommer bedöma dess effektivitet mot olika sorters invasiva svampinfektioner hos patienterna. Vår långsiktiga ambition är att utveckla BSG005 till att bli en vida använd produkt för att behandla patienter med invasiva infektioner. Självklart är vårt slutgiltiga mål för produkten att bekämpa de farligaste svamparterna som identifierats av CDC och WHO, så som candida auris.”

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Biosergen AB. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER