I SAMARBETE MED KATA-ANA
Bildkälla: Kata-Ana Invest AB

Välkänd teknik på annat sätt. Kata-Ana Invest har förvärvat rättigheterna för unik uppfinning

Ulf Ramström, styrelseordförande på Kata-Ana Invest AB berättar hur han ser på bolaget och uppfinningens framtid efter att de har förvärvat alla rättigheter till utveckling, tillverkning och försäljning av en unik uppfinning i hela världen. En uppfinninge som kan revolutionera laddnings- och lagringssystem för energi Det är ett laddnings- och lagringssystem för energi, som också kan benämnas batteri.

Kata-Ana har fått alla rättigheter till en unik uppfinning av ett laddnings- och lagringssystem för energi, vilket är känt som ett AIP-batteri. Berätta i korta drag om tekniken.

– Tekniken för uppfinningen och dess funktion är egentligen välkända tekniker och som finns att tillgå i litteraturen, som kombineras men på ett annorlunda vis. Det är ett laddnings och lagringssystem som också kan benämnas batteri. Batteriet som företaget utvecklar är till stor del av aluminium. Aluminium är en metall som rymmer stora mängder energi. Det är också en metall för vilken det finns stora lager och god tillgång till på jorden. Dessutom är det lätt och billigare än de metaller som batterierna tillverkas av idag. Många har genom åren försökt bygga aluminiumbatterier, men det har varit svårt och de har stött på problem. 

Företaget anser att genomförbarheten och funktionaliteten för dess batterilösning bekräftas av en liknande uppfinning, som patenterats av Cornell Univesitiy i USA och resonemang och forskning av forskare vid Chalmers tekniska universitet i Göteborg.

Var tror du den största marknaden kommer att finnas?

– Den största enskilda marknaden kommer vara inom eldrivna fordon. Den bli global. Eftersom batteriet byggs upp modulärt och det kan byggas från väldigt litet till stort, så kan marknaden finns inom väldigt många branscher och verksamheter. Uppfinningen kan tillämpas varhelst där laddning och lagring av energi utförs. Till exempel i fordon av alla slag inklusive bilar, lastbilar, byggmaskiner, jordbruksmaskiner och fritidsfordon, samt i lagring av sol-, vind-, våg- och värmeenergi, och i telefoner, apparater av olika slag, etc. applikationslistan kan vara mycket lång, eftersom energi behöver laddas och lagras överallt.

Vad ser ni för marknadspotential?

– Eftersom marknaden kommer bli väldigt stor och om uppfinningen utvecklas så som beräknat, då kommer Kata-Ana´s AIP-batterilösning bli väldigt intressant för marknaden och andra intressenter, som vill vara med i koncept. Möjlig marknad blir på många miljarder SEK.

Hur tänker ni runt finansiering av verksamheten?

– Tanken är att i denna nyemissionen ta in 5 miljoner SEK och samtidigt bredda ägarantalet i bolaget. Då får Bolaget in kapital för att slutföra den pågående patentansökan, som lämnades in i USA 12 juni 2020. En VD/projektledare skall anställas och lite mer lokaler och utrustning skall anskaffas . Därefter behöves ytterligare kapital i en nyemission eller så kan Bolaget sälja förlicenser för senare tillverkning, lite beroende av hur den pågående patentansökan och en andra patentansökan fortskrider i USA. Totalt behöves 50 miljoner SEK för att slutföra patentansökningarna och bygga prototyper av batteriet.

Vad är nästa steg?

– Anställa en VD/projektledare, anskaffa mer lokaler och utrustning och slutföra första patentansökningen.

Vilka anser du vara de största riskerna runt detta?

– Den största risken är att Bolaget inte får in det nödvändiga kapitalet eller att uppfinningen inte når den potentialen som beräknat. Beräkningarna ger teoretiskt 33 gånger bättre effektivitet än motsvarande produkter som finns idag, men Bolaget har satt upp målet att nå till 20 gånger.

Var tror du att Kata-Ana befinner sig om 5 år?

Den beräknade tiden för att utveckla systemet och tillverka prototyper är 2-3 år, lite beroende på hur lång tid patensansökningarna tar och vilken potential som uppnås. Lyckas det så kommer bolaget vara värt mångdubbelt mot idag. Jag törs inte spekulera mer exakt i detta, men kan bara konstatera att allt ligger rätt i tiden nu och vid ett lyckat genomförande så kan det bli väldigt, väldigt bra för bolagets aktieägare. Värdet kommer öka i takt med hur patentansökningarna fallet ut och med utvecklingen av batterisystemuppfinningen AIP-batteri.

Nyfiken på att veta mer om Kata-Ana och bolagets framtidsutsikter? Skicka ett mail till info@kata-ana.com så får du en inbjudan till deras Pepicon-plattform.

Läs mer: https://kata-ana.com

Aluminium är en bra lösning på grund av fyra orsaker

a) Det är tillgängligt överallt

b) Det är billigt

c) Det lagrar mycket energi

d) Det har en låg vikt


 

 

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Kata-Ana. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER