I SAMARBETE MED ACOUSORT
Bildkälla: AcouSort

Vad har hackor och spadar att göra med cellterapi?

Läkemedel Människan har alltid haft en fantastisk förmåga till nya upptäckter och uppfinningar. Genom historiens gång har vi hela tiden jagat nya kunskaper och utvecklat nya metoder att göra saker och ting på. På detta sätt har vi kontinuerligt lärt mer om oss själva och den värld vi lever i. Ibland tar vi jättekliv, som vid landningen på månen. Ibland upptäcker vi riktigt små saker, som atomer eller exosomer. Och ibland hittar vi guld och alla blir som galna.

Ett utmärkt exempel på detta är Californian Gold Rush, som varade mellan 1848 och 1855. Den 24 januari 1848 hittade James W. Marshall guld vid Sutter's Mill i Coloma. Nyheten om detta fynd spred sig snabbt och medförde att cirka 300 000 guldgrävare kom till Kalifornien. Den plötsliga och enorma tillströmningen av människor till Kalifornien stärkte ekonomin i regionen, och befolkningsökningen gjorde det möjligt för Kalifornien att bli USA:s trettioförsta delstat.

I början fanns det ingen lag om äganderätt i guldfälten, men ett system med ”göra anspråk på” utvecklades snart. Guldet utvanns med enkla verktyg och tekniker – guldgrävare var i stor utsträckning beroende av hackor och spadar. Guld värt tiotals miljarder i dagens amerikanska valuta vaskades fram. Guldrushen skapade stor rikedom, men inte för alla. Vissa guldgrävare var mycket framgångsrika, medan andra bara tjänade lite mer än de hade börjat med eller till och med ingenting alls. Det fanns dock en verksamhet som blomstrade under guldrushen – leverantörerna av hackor och spadar.

Vad har nu allt detta att göra med AcouSort? Svar: Mer än du först tror.

Precis som företagen under guldrushen är AcouSort en del av ett mycket dynamiskt landskap som kännetecknas av upptäckter och innovationer.

Ett område av särskilt intresse för oss är cellterapier. Och cellterapier är definitivt på frammarsch. CAR-T-cellterapi, som ett exempel, används redan i vården för att behandla ett antal cancersjukdomar, och för närvarande är ytterligare nästan 3 000 cell- och genterapier under utveckling.

Nuvarande tillverkningsprocesser står dock inför betydande utmaningar eftersom de förlitar sig på ett antal manuella provberedningsprocesser. Den manuella hanteringen skapar två betydande problem. Det medför en hög risk för bakteriell kontaminering under produktionsprocessen och det gör terapin väldigt dyr, vilket begränsar antalet patienter som kan erbjudas en potentiellt livräddande behandling. Det är uppenbart att branschen är i stort behov av innovation för att verkligen ta fart.

AcouSorts ambition är att ta itu med dessa utmaningar genom att introducera lösningar som möjliggör automatiserad provberedning och integration för att effektivt begränsa behovet av manuell provberedning i tillverkningsprocesserna. Vår teknik passar bra i flera steg i processen. Vi kan på ett automatiserat sätt rena och isolera celler för att säkerställa att endast rätt celler används i beredningarna, vi kan tvätta bort kontamineringar från prover för att säkerställa provets integritet och vi kan koncentrera cellprover till önskade nivåer.

Cellterapi är ett mycket innovativt område där nästan alla större life science-aktörer är aktiva. Det expanderar ständigt till nya sjukdomsområden, vilket gör det till en intressant investeringsmöjlighet.

Att utveckla specifika medicinska behandlingar är dock en i sig komplex process förknippad med hög risk – långt ifrån alla projekt kommer att lyckas. För en investerare utgör detta ett problem. Det är i praktiken omöjligt att på förhand veta vilka projekt som kommer att lyckas och vilka som kommer att fallera.

Ett alternativ för att sprida risk är att använda en så kallad pick-and-shovel-strategi (hackor och spadar) där man investerar i den underliggande teknologi som behövs för att (i detta fall) utveckla och producera cellterapibehandlingar. På detta sätt kan man investera i cellterapiindustrin utan att exponeras för potentiella misslyckanden i enskilda terapiprojekt eller företag. Pick-and-shovel-strategin är naturligtvis uppkallad efter de verktyg som behövs för att delta i guldrush i Kalifornien.

En investering i AcouSort erbjuder just detta. Vår teknik (våra hackor och spadar, så att säga) har potential att spela en viktig roll för att integrera all cellterapitillverkning, oavsett vilken sjukdom man avser att behandla.

Läs mer om AcouSort på www.acousort.com eller kolla in vår landningssida på NASDAQ First North Growth Market i Stockholm: www.nasdaqomxnordic.com

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med AcouSort. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER