I SAMARBETE MED CRETURNER GROUP
Bildkälla: Stockfoto

Xpecunia blir Creturner Group för att förtydliga inriktningen på miljöteknik

Greentech Nordic SME-listade greentech-koncernen Xpecunia Nordic har på kort tid fått genombrott i form av kommersiellt kontrakt med en av Nordens största reseoperatörer samt intensifierad förhandling om internationella samarbeten. Nu byter man namn till Creturner Group för att förtydliga inriktningen på miljöteknik som numera genomsyrar hela koncernen. Idag har man såväl digital verksamhet på klimatsmart sätt samt miljöteknik inom klimatoffset samtidigt som det pågår banbrytande teknisk utveckling.

I december kommunicerade Creturner, ett dotterbolag till Xpecunia, att man tecknat ett genombrottsavtal med en av Nordens största affärsresekoncerner – BIG Travel, som årligen omsätter cirka 1 miljard kronor. I korthet innebär avtalet att Creturner hjälper BIG Travel att klimatkompensera på ett snabbt och permanent sätt som tidigare inte varit möjligt. Affären, som är ett ramavtal och löper tills vidare, bedöms vara värd minst 7,5 miljoner kronor per år.

”Samarbetet med BIG Travel omfattar deras samtliga aktiva erbjudanden. Creturner har kunnat svara upp mot kundens önskemål att erbjuda en modern, snabb och permanent lösning där digitalt spårbarbarhet ingår. Reser man med BIG Travel kan man vara säker på att en verklig klimatoffset genomförs”, sa Joakim Erlandson VD på Creturner och blivande VD på Creturner Group (det nya kommande namnet på NGM-noterade Xpecunia), och fortsatte:

”En av utmaningarna för bolag som arbetar med klimatkompensation och bio-CCS är trovärdighet. Med den i åtanke har vi på Creturner tillsammans med Trust Anchor Group skapat digitala smarta kontrakt, som är ett stort genombrott för digital standardisering. De smarta kontrakten medför att transparens och förtroende mot kunder kan verifieras och upprätthållas. Genom dessa får kunden information om den fysiska klimatkompensationsprocessen, en process som därefter kan verifieras av oberoende tredje part.”

Creturners lösning skiljer sig från traditionella sätt att kompensera för utsläpp av koldioxid, som ofta är inriktade på att plantera träd eller andra tidskrävande åtgärder. Bolaget har en metod för klimatkompensation som är snabb, exakt och permanent. Metoden går ut på att omvandla biomassa, som på sikt blir koldioxid i atmosfären, till biokol som ges en permanent förvaring under jord. Därmed har koldioxidutsläppet eliminerats från klimatcykeln.

Förutom avtalet med Big Travel har Creturner i samarbete med Next Generation Approved AB upparbetat dialoger syftande till att etablera försäljning riktat mot den globala reseindustrin. Partnerbolagen som är två olika bolag med inarbetade relationer till reseoperatörer globalt, ett i USA och ett i Asien.

”Partnerbolagen har i fördjupade samtal uttalat sig villiga att vara återförsäljare åt Creturner för att bearbeta globala flygbolag för att erbjuda en ömsesidigt bra, snabb och lönsam lösning för Co2-offset”, berättar Daniel Moström, nuvarande vd för Xpecunia och blivande styrelseordförande för Creturner Group, och fortsätter:

”Creturner har fört dessa samtal en längre tid och har nu kommit överens med aktörerna att ta dessa till en slutlig förhandling. Omfattningen och ordervärdet är ännu inte fastställt, men vi bedömer att detta kan bli betydande ur bolagets perspektiv.”

Som ett exempel på den pågående teknikutvecklingen kan nämnas att man utvecklat en patenterbar reaktor för att löpande bryta ned koldioxid till fast kol och syrgas. Utvecklingen har skett i egen regi och bolaget äger rättigheterna till reaktorn.

”Metoden är en revolutionerande energieffektiv process med potential att i mycket stor skala bidra till en positiv förändring ur miljöperspektiv”, säger Daniel Moström.

Processen drivs av att till väldigt måttliga temperaturer hetta upp en legeringsblandning som agerar katalysator bestående av två giftfria metaller. Koldioxid passerar igenom katalysatorn och bryts ned. Med detta som kärnprincip skapas en reaktor som kopplas till en koldioxidkälla. Reaktorn kan enkelt drivas av spillvärme.

Creturner har utvecklat en design till en sådan reaktor som man avser patentera. Reaktorn kan enkelt framställas genom 3D-printning och skalas till lämplig storlek.

”Vår förhållandevis enkla och kostnadseffektiva metod är ett stort steg framåt för att bekämpa utsläpp av växthusgaser.”

Lösningen innebär att koldioxid från CCS-processer i industrin, exempelvis från dagens fjärrvärmeverk, inte behöver fraktas bort och lagras till en stor kostnad under berggrund som är ett standardförfarande i dag. Creturner kommer alltså kunna ta emot koldioxid och bryta ned den till ofarligt kol till en kostnad som är långt mycket lägre än dagens systemlösning. Creturners lösning är dessutom en permanent ofarlig nedbrytning av koldioxiden.


Creturner Group intervjuas här i en rykande färsk intervju av NGM börsens VD Magdalena Hartman:

 

Bolaget genomför en lösen av teckningsoption – serie TO2 – som kan nu tecknas 23 januari till 15 februari där 1 teckningsoption berättigar till 1 aktie. Teckningskursen bestäms av 70% av den volymvägda genomsnittskursen under 16 januari till 20 januari. Teckningsoptionen är alltså en rabattkupong på 30% på en nytecknad aktie.


Creturners hemsida

Xpecunias hemsida

Investera i Xpecunia/Creturner Group via Avanza

Investera i Xpecunia/Creturner Group via Nordnet

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Creturner Group . Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER