Bildkälla: Zordix

Zordix växer och har tecknat avtal med Pareto Securites

Gaming Idag släppte spelutvecklaren Zordix sin kvartalsrapport för Q3 och man mångdubblar intäkterna och ökar rörelseresultatet i tredje kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartalet i fjol.

Rapporten visade att bolaget fortsätter att utvecklas och att framtiden ser spännande ut. Nettoomsättningen steg 8 308 procent till 109,3 miljoner kronor (1,3). Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 12,8 miljoner kronor (7,9). Ebitda-resultat blev 16,8 miljoner kronor (1,9), med en ebitda-marginal på 15,4 procent.

En detalj som gick att läsa i rapporten och som skvallrar om att Zordix siktar högt och planerar framtida förvärv hittar man under ”Väsentliga händelser efter periodens slut”: bolaget har anlitat Pareto Securites AB för en förestående förvärvsdiskussion. Det blir såklart spännande att se vart det samarbetet ger för resultat framöver. Det är definitivt inte ett samarbete man inleder om det inte finns planer på ytterligare förvärv.

 

Matti Larsson, vd för Zordix kommenterar kvartalet så här:

- Båda våra förvärv från i år har vuxit mer än vad vi hade förväntat oss och det gäller även för koncernen som helhet, men vi är inte nöjda här utan kommer fortsätta att gasa både vad gäller våra befintliga verksamheter och på förvärvssidan. Tillväxten är dock inte jämnt fördelad över räkenskapsåret, vilket till stor del beror på säsongsvariationer. I synnerhet gäller detta för Just for Games, där fjärde kvartalet är det i särklass starkaste. Det är under denna period som bolaget skördar frukten av tidigare månaders kapitalintensiva aktiviteter såsom investeringar i uppbyggt lager eller utvecklingskostnader för lanserade spel. Jag ser därför med tillförsikt framemot ett starkt avslut på året.

 

Att Zordix växer råder ingen tvekan om och omsättningsökningen och det förbättrade EBITA-resultatet menar man från bolagets sida beror på den intensiva förvärvstakten.

Vid utgången av perioden uppgick antalet anställda till 110 personer. Av dem arbetar 80 personer med utveckling av spel. 

Tredje kvartalet 2021 i sammandrag

  • Nettoomsättningen ökar med 8 448% och uppgick vid periodens slut till 109 331 KSEK (1 279). Att omsättningen ökar 85 gånger över jämförelseperioderna är en direkt effekt av koncernens förvärvsstrategi.
  • EBITDA uppgår till 16 805 KSEK (1 854) vilket innebär en ökning om 806% mellan Q3 2021 respektive samma period 2020. I likhet med nettoomsättning förklaras detta av den intensiva förvärvstakten.
  • Operativt EBIT uppgick till 15 243 KSEK, en ökning om 860% jämfört med motsvarande period 2020.
  • Antalet anställda uppgår till 110 vid periodens utgång, varav närmare 80 arbetar med utveckling av spel.

 

Läs mer på Zordix hemsida: www.zordix.com

Text: Joakim Erlandson

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER