Bildkälla: Stockfoto

A3 gör förlust i tredje kvartalet

Tele- och bredbandsoperatören A3, som Bredband 2 lagt bud på, redovisar en minskad omsättning och vänder till förlust i det tredje kvartalet, jämfört med året innan.

Omsättningen sjönk 5,8 procent till 188,7 miljoner kronor (200,4).

Ebitda-resultat blev -3,5 miljoner kronor (17,9). Att det blev röda siffror beror på skattemålet från 2013 som hade en negativ påverkan med 10,2 miljoner kronor, samt ett negativt resultat i affärsområde IT-tjänster och ökade investeringar i kampanjrabatter och andra säljåtgärder.

Rörelseresultatet blev -21,7 miljoner kronor (0,7).

Resultatet före skatt var -24,7 miljoner kronor (1,2).

Resultatet efter skatt blev -25,0 miljoner kronor (1,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,76 kronor (0,04).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 7,5 miljoner kronor (26,1).

Bolaget fick under perioden in över 14 000 nya fiberkunder, vilket är ett rekord och mer än 4 800 i nettoökning av fiberkundlagret.

"Spridningen och omfattningen av covid-19 fortsätter att påverka vår verksamhet något. Först och främst inom affärsområdet för IT-tjänster där vi ser omsättningsnedgång om cirka 8 miljoner kronor jämfört med föregående år samt ett negativt ebitda bidrag om -4,4 miljoner kronor (+1,3) för perioden. För att kunna återgå till svarta siffror inom detta affärsområde har vi under perioden genomfört en omorganisation/omstrukturering av verksamheten som kommer leda till ett positivt resultat från Q1 nästa år samt ambitionen om ett ebitda bidrag om ca 5 miljoner kronor för verksamheten under nästa år", säger vd Paul Moonga.

"Vår traditionella telekomverksamhet fortsätter att utvecklas positivt med tydliga förbättringar både när det gäller kundintag och hantering av vår kostnadsbas", fortsätter Moonga.

A3, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Nettoomsättning188,7200,4-5,8%
EBITDA-3,517,9
EBITDA-marginal8,9%
Rörelseresultat-21,70,7
Rörelsemarginal0,3%
Resultat före skatt-24,71,2
Nettoresultat-25,01,3
Resultat per aktie, kronor-0,760,04
Kassaflöde från löpande verksamhet7,526,1-71,3%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER