Bildkälla: Stockfoto

A3 har förlorat fall i Kammarrätten

Kammarrätten i Sundsvall har dömt till Skatteverkets fördel i ett fall kopplat till tele- och bredbandsoperatören A3 rörande underskottsavdrag.

A3 överväger att överklaga beslutet ytterligare.

"Det är ytterst förvånande att kammarrätten nu helt bifaller Skatteverkets talan med beaktande av att A3 hade fullständig framgång i förvaltningsrätten", säger Paul Moonga, vd för A3, i en kommentar.

Kammarrätten biföll Skatteverkets överklagande i sin helhet om begränsningar av tidigare års underskott med 111 miljoner kronor samt cirka 12 miljoner i efterbeskattning och skattetillägg.

Om A3 väljer att överklaga är nästa instans Högsta förvaltningsdomstolen.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER