Bildkälla: Stockfoto

A3 minskar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet, sänker utdelningen

A3 minskar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet, sänker utdelningen

Tele- och bredbandsoperatören A3 redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad vinst. Bolaget drar ner utdelningen till 1,00 kronor (1,25).

Omsättningen sjönk 2,6 procent till 204,2 miljoner kronor (209,6).

Ebitda-resultat blev 19,0 miljoner kronor (17,5), med en ebitda-marginal på 9,3 procent (8,3).

Rörelseresultatet blev 1,3 miljoner kronor (4), med en rörelsemarginal på 0,6 procent (1,9).

Resultatet före skatt var -1,7 miljoner kronor (3,3).

Resultatet efter skatt blev 5,5 miljoner kronor (0,2), en ökning med 2 650,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,17 kronor (0,01), vilket innebär en ökning med 1 600,0 procent mot föregående år.

A3 föreslår 1,00 kronor i utdelning (1,25).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 11,4 miljoner kronor (-8,5).

"Verksamheten är stabil och har ett starkt underliggande kassaflöde. Företagssegmentet visar
tillväxt (223,7 MSEK vs 213,6 MSEK), vi försvarar omsättningen inom privatkundsegmentet trots ”Sunset effekt” 582,2 MSEK vs 600 MSEK), och framför allt har vi satt en ebitda-nivå om ca 18 miljoner kronor per kvartal. Framgent ska vi fortsätta att successivt förbättra vår verksamhet, och om rätt tillfälle uppstår utnyttja eventuella M&A möjligheter och accelerera förbättring av vår performance", skriver vd Paul Moonga i rapporten.

A3, Mkr Q4-2019 Q4-2018 Förändring
Nettoomsättning 204,2 209,6 -2,6%
EBITDA 19,0 17,5 8,6%
EBITDA-marginal 9,3% 8,3%
Rörelseresultat 1,3 4 -67,5%
Rörelsemarginal 0,6% 1,9%
Resultat före skatt -1,7 3,3
Nettoresultat 5,5 0,2 2 650,0%
Resultat per aktie, kronor 0,17 0,01 1 600,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet 11,4 -8,5
Utdelning per aktie, kronor 1,00 1,25 -20,0%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER