Bildkälla: Stockfoto

A3 minskar vinsten under tredje kvartalet, ska fortsätta förbättra verksamheten

A3 minskar vinsten under tredje kvartalet, ska fortsätta förbättra verksamheten

Tele- och bredbandsoperatören A3, som tidigare hette Alltele, redovisar en något högre omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad vinst.

"Sammanfattningsvis så har vi under första halvåret upprätthållit vår topplinje, uppvisat tillväxt inom företagssegmentet, försvarat vår privatkundsomsättning trots ”Sunset effekt”, och framför allt satt en EBITDA nivå om 17-18 miljoner kronor per kvartal. Framgent skall vi fortsätta att successivt förbättra vår verksamhet och förutsatt att villkoren är rätt så kan jag inte utesluta eventuella M&A-möjligheter", skriver bolagets vd Paul Moonga i rapporten.

Omsättningen steg 0,6 procent till 200,4 miljoner kronor (199,2).

Ebitda-resultat blev 17,9 miljoner kronor (15,1), med en ebitda-marginal på 8,9 procent (7,6).

Rörelseresultatet blev 0,7 miljoner kronor (1,7), med en rörelsemarginal på 0,3 procent (0,9).

Resultatet före skatt var 1,2 miljoner kronor (0,5).

Resultatet efter skatt blev 1,3 miljoner kronor (1,8), en minskning med 27,8 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (0,05).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 26,1 miljoner kronor (7,9).

A3, Mkr Q3-2019 Q3-2018 Förändring
Nettoomsättning 200,4 199,2 0,6%
EBITDA 17,9 15,1 18,5%
EBITDA-marginal 8,9% 7,6%
Rörelseresultat 0,7 1,7 -58,8%
Rörelsemarginal 0,3% 0,9%
Resultat före skatt 1,2 0,5 140,0%
Nettoresultat 1,3 1,8 -27,8%
Resultat per aktie, kronor -0,01 0,05
Kassaflöde från löpande verksamhet 26,1 7,9 230,4%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER